EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0755

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 755/2011 van de Raad van 1 augustus 2011 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 442/2011 betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië

OJ L 199, 2.8.2011, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2012; opgeheven door 32012R0036

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/755/oj

2.8.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 199/33


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 755/2011 VAN DE RAAD

van 1 augustus 2011

tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 442/2011 betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 442/2011 van de Raad van 9 mei 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië (1), en met name artikel 14, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 9 mei 2011 Verordening (EU) nr. 442/2011 vastgesteld.

(2)

Gelet op de ernst van de situatie in Syrië en overeenkomstig Uitvoeringsbesluit 2011/488/GBVB van de Raad van 1 augustus 2011 tot uitvoering van Besluit 2011/273/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië (2), moeten personen worden toegevoegd aan de lijst van aan beperkende maatregelen onderworpen natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten en lichamen in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 442/2011,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in de bijlage bij deze verordening genoemde personen worden op de lijst van natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten en lichamen in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 442/2011 geplaatst.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 1 augustus 2011.

Voor de Raad

De voorzitter

M. DOWGIELEWICZ


(1)  PB L 121 van 10.5.2011, blz. 1.

(2)  Zie bladzijde 74 van dit Publicatieblad.


BIJLAGE

Personen, bedoeld in artikel 1

A.   Personen

 

Naam

Identificatiegegevens (geboortedatum, geboorteplaats,…)

Redenen

Datum van opneming op de lijst

1.

Mohammad Mufleh

 

Hoofd van de Syrische militaire inlichtingendienst in de stad Hama; betrokken bij het harde optreden tegen demonstranten.

1.8.2011

2.

Generaal-majoor Tawfiq Younes

 

Hoofd van de afdeling interne veiligheid van het directoraat algemene inlichtingen; betrokken bij gewelddadig optreden tegen de burgerbevolking.

1.8.2011

3.

Mohammed Makhlouf (alias Abu Rami)

Geboren op 19.10.1932 te Latakia, Syrië.

Nauw verbonden met, en oom van moederszijde van Bashar en Mahir al-Assad; zakenpartner en vader van Rami, Ihab en Iyad Makhlouf.

1.8.2011

4.

Ayman Jabir

Geboren te Latakia.

Verbonden met Mahir al-Assad als lid van de Shabiha-militie. Direct betrokken bij het harde en gewelddadige optreden tegen de burgerbevolking en bij de coördinatie van de Shabiha-milities.

1.8.2011

5.

Generaal Ali Habib Mahmoud

Geboren in 1939 te Tartous. Benoemd tot minister van Defensie op 3 juni 2009.

Minister van Defensie. Verantwoordelijk voor (operaties van) de Syrische strijdkrachten die betrokken zijn bij het harde en gewelddadige optreden tegen de burgerbevolking.

1.8.2011


Top