EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0851

Verordening (EU) nr. 851/2010 van de Commissie van 27 september 2010 tot 136e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa‘ida-netwerk en de Taliban

OJ L 253, 28.9.2010, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 006 P. 158 - 159

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/851/oj

28.9.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 253/46


VERORDENING (EU) Nr. 851/2010 VAN DE COMMISSIE

van 27 september 2010

tot 136e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa‘ida-netwerk en de Taliban

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa‘ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en verlenging van de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan (1), en met name op artikel 7, lid 1, onder a), en artikel 7 bis, lid 5 (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 worden de personen, groepen en entiteiten opgesomd waarvan de tegoeden en economische middelen krachtens die verordening worden bevroren.

(2)

Het Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad heeft op 9 september 2010 besloten tot wijziging van de identificatiegegevens betreffende vier natuurlijke personen van de lijst van personen, groepen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren.

(3)

Bijlage I dient daarom dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 september 2010.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

Karel KOVANDA

Waarnemend directeur-generaal Buitenlandse betrekkingen


(1)  PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9.

(2)  Artikel 7 bis is ingevoegd bij Verordening (EU) nr. 1286/2009 (PB L 346 van 23.12.2009, blz. 42).


BIJLAGE

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt als volgt gewijzigd:

(1)

De vermelding: „Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (ook bekend als a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah). Adres: a) via Romagnosi 6, Varese, Italië, b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Italië. Geboortedatum: a) 4.6.1966, b) 4.9.1966. Geboorteplaats: Kairouan, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: G025057 (Tunesisch paspoort afgegeven op 23.6.1999, vervallen op 5.2.2004). Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: BDA YSF 66P04 Z352Q, b) in januari 2003 in Italië veroordeeld tot 2 jaar en 6 maanden gevangenisstraf. Het Italiaans Hof van Beroep heeft het vonnis op 17 mei 2004 vernietigd en opdracht gegeven tot een nieuw proces.” wordt in de lijst „Natuurlijke personen” vervangen door:

„Youssef Ben Abdul Baki Ben Youcef Abdaoui (ook bekend als a) Abu Abdullah, b) Abdellah, c) Abdullah, d) Abou Abdullah, e) Abdullah Youssef). Adres: a) via Romagnosi 6, Varese, Italië; b) Piazza Giovane Italia 2, Varese, Italië; c) Via Torino 8/B, Cassano Magnago (VA), Italië; d) Jabal Al-Rayhan, Al-Waslatiyyah, Kairouan, Tunesië. Geboortedatum: 4.9.1966. Geboorteplaats: Kairouan, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: G025057 (Tunesisch paspoort afgegeven op 23.6.1999, vervallen op 5.2.2004). Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: BDA YSF 66P04 Z352Q; b) krijgt geen toegang tot het Schengen-gebied; c) woonachtig in Italië in juni 2009; d) moeders naam: Fatima Abdaoui. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.6.2003.”

(2)

De vermelding: „Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi. Adres: Via Catalani 1, Varese, Italië. Geboortedatum: 10.8.1965. Geboorteplaats: Sfax, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L965734 (Tunesisch paspoort afgegeven op 6.2.1999, vervallen op 5.2.2004). Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: BDL MMD 65M10 Z352S, b) op 3.12.2004 door het Gerecht van eerste aanleg van Milaan veroordeeld tot 4 jaar en 8 maanden gevangenisstraf. Vonnis op 29.9.2005 door het Hof van Beroep van Milaan verminderd tot 3 jaar en 4 maanden. Uitspraak op 10.11.2006 door het Hof van Cassatie bevestigd. Was van 24.6.2003 tot en met 6.5.2005 gedetineerd dan wel alternatief gestraft. Tegen hem is een besluit tot uitwijzing van het Italiaanse grondgebied uitgevaardigd.” wordt in de lijst „Natuurlijke personen” vervangen door:

„Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi (ook bekend als Mohamed Ben Mohamed Abdelhedi). Adres: a) Via Galileo Ferraries 64, Varese, Italië; b) 261 Kramdah Road (km 2), Sfax, Tunesië. Geboortedatum: 10.8.1965. Geboorteplaats: Sfax, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L965734 (Tunesisch paspoort afgegeven op 6.2.1999, vervallen op 5.2.2004). Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: BDL MMD 65M10 Z352S, b) moeders naam: Shadhliah Ben Amir; c) woonachtig in Italië in augustus 2009. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 23.6.2004.”

(3)

De vermelding: „Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi. Adres: Via Cuasso 2, Porto Ceresio (Varese), Italië. Geboortedatum: 1.5.1966. Geboorteplaats: Rainneen, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L945660 (Tunesisch paspoort afgegeven op 4.12.1998, vervallen op 3.12.2001). Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: TRB CBN 66E01 Z352O, b) op 3.12.2004 door het Gerecht van eerste aanleg van Milaan vrijgesproken. De beroepsprocedure was in september 2007 bij het Hof van Beroep van Milaan in behandeling.” wordt in de lijst „Natuurlijke personen” vervangen door:

„Chabaane Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Trabelsi (ook bekend als Chabaane Ben Mohamed Trabelsi). Adres: Via Salvo D’Acquisto 2, Varese, Italië. Geboortedatum: 1.5.1966. Geboorteplaats: Menzel Temime, Nabeul, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L945660 (Tunesisch paspoort afgegeven op 4.12.1998, vervallen op 3.12.2001). Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: TRB CBN 66E01 Z352O, b) woonachtig in Italië in december 2009. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 23.6.2004.”

(4)

De vermelding: „Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (ook bekend als Kamel Darraji) Adres: Via Belotti 16, Busto Arsizio (Varese), Italië. Geboortedatum: 22.7.1967. Geboorteplaats: Menzel Bouzelfa, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L029899 (Tunesisch paspoort afgegeven op 14.8.1995, vervallen op 13.8.2000). Nationaal identificatienummer: a) DDR KML 67L22 Z352Q (Italiaans fiscaal nummer), b) DRR KLB 67L22 Z352S (Italiaans fiscaal nummer). Overige informatie: a) van 24.6.2003 tot en met 17.11.2006 gedetineerd dan wel alternatief gestraft; b) tegen hem is een besluit tot uitwijzing van het Italiaanse grondgebied uitgevaardigd. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 23.6.2004.” wordt in de lijst „Natuurlijke personen” vervangen door:

„Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (ook bekend als Kamel Darraji). Adres: Via Varzi 14/A - Busto Arsizio, Varese, Italië. Geboortedatum: 22.7.1967. Geboorteplaats: Menzel Bouzelfa, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoort nr.: L029899 (Tunesisch paspoort afgegeven op 14.8.1995, vervallen op 13.8.2000). Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: i) DDR KML 67L22 Z352Q, ii) DRR KLB 67L22 Z352S, b) woonachtig in Italië in december 2009. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 23.6.2004.”.


Top