EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0336

Verordening (EU) nr. 336/2010 van de Commissie van 21 april 2010 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

OJ L 102, 23.4.2010, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 016 P. 177 - 178

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/336/oj

23.4.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 102/25


VERORDENING (EU) Nr. 336/2010 VAN DE COMMISSIE

van 21 april 2010

tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de statistiek- en tariefnomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (1), en met name op artikel 9, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Om de uniforme toepassing te waarborgen van de gecombineerde nomenclatuur die als bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 is gevoegd, moeten bepalingen worden vastgesteld voor de indeling van de in de bijlage bij de onderhavige verordening vermelde goederen.

(2)

Bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 zijn de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur vastgesteld. Deze regels zijn ook van toepassing op iedere andere nomenclatuur die geheel of gedeeltelijk of met toevoeging van onderverdelingen op de gecombineerde nomenclatuur is gebaseerd en die bij specifieke EU-wetgeving is vastgesteld met het oog op de toepassing van tariefmaatregelen en andere maatregelen in het kader van het goederenverkeer.

(3)

Volgens deze algemene regels moeten de in kolom 1 van de tabel in de bijlage beschreven goederen worden ingedeeld onder de in kolom 2 van die tabel vermelde GN-code, om de in kolom 3 vermelde redenen.

(4)

Er moet worden bepaald dat de houder van een door de douane van een lidstaat afgegeven bindende tariefinlichting inzake de indeling van goederen in de gecombineerde nomenclatuur die in strijd is met deze verordening, deze inlichting nog drie maanden mag blijven gebruiken op grond van artikel 12, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (2).

(5)

De bepalingen van deze verordening zijn in overeenstemming met het advies van het Comité douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in kolom 1 van de tabel in de bijlage beschreven goederen worden in de gecombineerde nomenclatuur ingedeeld onder de in kolom 2 van die tabel vermelde GN-codes.

Artikel 2

Op een door de douane van een lidstaat verstrekte bindende tariefinlichting die niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze verordening, kan nog gedurende drie maanden een beroep worden gedaan overeenkomstig artikel 12, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 april 2010.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

Algirdas ŠEMETA

Lid van de Commissie


(1)  PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1.

(2)  PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1.


BIJLAGE

Omschrijving

Indeling

(GN-code)

Motivering

(1)

(2)

(3)

1.

Een schijf met een doorsnede van ongeveer 580 mm en een dikte van ongeveer 3 mm, bestaande uit twee lagen polyurethaan, waarvan de ene machinaal aangebrachte groeven heeft, terwijl de andere een kleeflaag heeft die door een afneembaar vel van kunststof wordt beschermd (een zogenaamde „polymeerschijf”).

Dit artikel is bestemd om te worden bevestigd aan machines voor de vervaardiging van silicon- en halfgeleiderwafers. Het wordt gemonteerd op de kop van verwisselbaar gereedschap van dergelijke machines en wordt gebruikt om de wafers vlak te maken en te polijsten.

3919 90 00

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 3919 en 3919 90 00.

Indeling onder post 8486 als deel of toebehoren van een machine van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de vervaardiging van halfgeleiderwafers is uitgesloten, omdat het artikel niet de kenmerken bezit om als een deel of toebehoren van een dergelijke machine te worden aangemerkt.

Omdat het artikel een verbruiksproduct is, moet het naar aard en samenstelling worden ingedeeld onder GN-code 3919 90 00 als een zelfklevende plaat of vel van kunststof.

2.

Een schijf met een doorsnede van ongeveer 580 mm en een dikte van ongeveer 2 mm, bestaande uit twee lagen synthetisch vilt, waarvan de ene geïmpregneerd is met een polymeer bindmiddel (polyurethaan) (zogenaamde „poromeerschijf”). De andere laag is van een kleeflaag voorzien die door een afneembaar vel van kunststof wordt beschermd.

Dit artikel is bestemd om te worden bevestigd aan machines voor de vervaardiging van siliconen halfgeleiderwafers. Het wordt gemonteerd op de kop van verwisselbaar gereedschap van dergelijke machines en wordt gebruikt om de wafers vlak te maken en te polijsten.

5911 90 90

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aantekening 7 a) op afdeling XI, aantekening 1 e) op afdeling XVI, aantekening 7 b) op hoofdstuk 59 en de tekst van de GN-codes 5911, 5911 90 en 5911 90 90.

Indeling onder post 8486 als deel of toebehoren van een machine van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de vervaardiging van halfgeleiderwafers is uitgesloten, omdat het artikel niet de kenmerken bezit om als een deel of toebehoren van een dergelijke machine te worden beschouwd.

Het product is een artikel voor technisch gebruik in de zin van aantekening 1 e) op afdeling XVI, omdat het bestemd is voor machines voor de vervaardiging van silicon- en halfgeleiderwafers om de wafers vlak te maken en te polijsten.

Het moet daarom worden ingedeeld onder GN-code 5911 90 90 als een artikel van textiel (het materiaal waarvan het is vervaardigd) voor technische doeleinden (zie aantekening 7 b) op hoofdstuk 59).


Top