EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0557

Verordening (EG) nr. 557/2009 van de Commissie van 25 juni 2009 betreffende de toewijzing van rechten tot invoer voor aanvragen die zijn ingediend voor de periode van 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2010 in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 412/2008 geopende tariefcontingenten voor bevroren rundvlees, bestemd voor verwerking

OJ L 164, 26.6.2009, p. 39–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/557/oj

26.6.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 164/39


VERORDENING (EG) Nr. 557/2009 VAN DE COMMISSIE

van 25 juni 2009

betreffende de toewijzing van rechten tot invoer voor aanvragen die zijn ingediend voor de periode van 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2010 in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 412/2008 geopende tariefcontingenten voor bevroren rundvlees, bestemd voor verwerking

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („Integrale-GMO-verordening”) (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie van 31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten (2), en met name op artikel 7, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 412/2008 van de Commissie van 8 mei 2008 betreffende de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor de invoer van voor verwerking bestemd bevroren rundvlees (3) is een tariefcontingent geopend voor de invoer van producten van de sector rundvlees.

(2)

De aanvragen voor rechten tot invoer die voor de periode van 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2010 zijn ingediend, hebben betrekking op hoeveelheden die de beschikbare hoeveelheden overschrijden voor de rechten in het kader van het contingent met volgnummer 09.4057. Bijgevolg dient door vaststelling van de op de aangevraagde hoeveelheden toe te passen toewijzingscoëfficiënt te worden bepaald in hoeverre de rechten tot invoer kunnen worden toegewezen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Op de aanvragen voor rechten tot invoer die op grond van Verordening (EG) nr. 412/2008 zijn ingediend voor de periode van 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2010, wordt een toewijzingscoëfficiënt toegepast van 18,957513 % voor de rechten tot invoer in het kader van het contingent met volgnummer 09.4057.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 26 juni 2009.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 25 juni 2009.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 238 van 1.9.2006, blz. 13.

(3)  PB L 125 van 9.5.2008, blz. 7.


Top