EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0297

2009/297/EG: Beschikking van de Commissie van 26 maart 2009 tot wijziging van Beschikking 2008/866/EG wat de verlenging van de toepassingsperiode betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 1876) (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 81, 27.3.2009, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/297/oj

27.3.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 81/22


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 26 maart 2009

tot wijziging van Beschikking 2008/866/EG wat de verlenging van de toepassingsperiode betreft

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 1876)

(Voor de EER relevante tekst)

(2009/297/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (1), en met name op artikel 53, lid 1, onder b), i),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Beschikking 2008/866/EG van de Commissie van 12 november 2008 inzake noodmaatregelen tot opschorting van de invoer uit Peru van bepaalde tweekleppige weekdieren bestemd voor menselijke consumptie (2) werd vastgesteld naar aanleiding van de besmetting met het hepatitis A-virus (hav) van bepaalde uit Peru ingevoerde tweekleppige weekdieren die de oorzaak bleken te zijn van een uitbraak van hepatitis A bij de mens. Die beschikking is van toepassing tot en met 31 maart 2009.

(2)

De Peruviaanse autoriteiten hebben informatie verstrekt betreffende de genomen corrigerende maatregelen tot verbetering van de controle van de productie van voor uitvoer naar de Gemeenschap bestemde tweekleppige weekdieren.

(3)

Die informatie is echter onvoldoende en er moet door de Commissie een inspectie worden uitgevoerd in Peru.

(4)

In afwachting van de indiening van alle relevante informatie door de Peruviaanse autoriteiten en de bevindingen van die inspectie moet Beschikking 2008/866/EG tot en met 30 november 2009 van toepassing blijven.

(5)

Beschikking 2008/866/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

In artikel 5 van Beschikking 2008/866/EG wordt de datum „31 maart 2009” vervangen door „30 november 2009”.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 26 maart 2009.

Voor de Commissie

Androulla VASSILIOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 31 van 1.2.2002, blz. 1.

(2)  PB L 307 van 18.11.2008, blz. 9.


Top