EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0256

Verordening (EG) nr. 256/2009 van de Commissie van 23 maart 2009 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van azoxystrobin en fludioxonil in of op bepaalde producten (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 81, 27.3.2009, p. 3–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 268 - 279

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/03/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/256/oj

27.3.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 81/3


VERORDENING (EG) Nr. 256/2009 VAN DE COMMISSIE

van 23 maart 2009

tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van azoxystrobin en fludioxonil in of op bepaalde producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name op artikel 14, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor azoxystrobin en fludioxonil zijn maximumresidugehalten (MRL's) vastgesteld in bijlage II respectievelijk bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005. Wat azoxystrobin betreft, is in de context van een nieuwe toelating overeenkomstig Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (2) voor het gebruik van dat gewasbeschermingsmiddel op rapen een aanvraag ingediend voor een wijziging van het bestaande MRL overeenkomstig artikel 6, lid 1, van die verordening. Wat fludioxonil betreft, is een aanvraag voor een invoertolerantie-MRL overeenkomstig artikel 6, leden 2 en 4, van Verordening (EG) nr. 396/2005 ingediend door een aanvrager in een derde land (de Verenigde Staten) waar het toegestane gebruik van dat gewasbeschermingsmiddel leidt tot residuen die het MRL voor granaatappels, als vastgesteld in bijlage III bij die verordening, overschrijden.

(2)

Beide aanvragen zijn overeenkomstig artikel 8 van die verordening geëvalueerd en Portugal en Denemarken hebben de evaluatieverslagen naar de Commissie gezonden.

(3)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft de veiligheid van de voorgestelde MRL's beoordeeld, rekening houdend met de informatie in de aanvragen en de evaluatieverslagen, en heeft met redenen omklede adviezen uitgebracht. Zij heeft deze adviezen [overeenkomstig artikel 10 van de verordening] naar de Commissie en de lidstaten gezonden en openbaar gemaakt (3).

(4)

De EFSA heeft in haar met redenen omklede adviezen geconcludeerd dat aan alle vereisten ten aanzien van de gegevens was voldaan en dat de twee door de aanvragers gevraagde wijzigingen in de MRL's op grond van een consumentenblootstellingsbeoordeling voor 27 specifieke Europese consumentengroepen uit het oogpunt van de consumentenveiligheid aanvaardbaar waren. Zij heeft rekening gehouden met de meest recente informatie over de toxicologische eigenschappen van de stoffen. Uit de gegevens over de levenslange blootstelling aan beide stoffen via de consumptie van alle levensmiddelen die de twee stoffen bevatten noch uit de gegevens over de blootstelling op de korte termijn door de extreme consumptie van rapen en granaatappels is gebleken dat er een risico bestaat dat de aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) of de acute referentiedosis (ARfD) wordt overschreden.

(5)

Op grond van de met redenen omklede adviezen van de EFSA en rekening houdend met de ter zake relevante factoren voldoen de gevraagde wijzigingen in de MRL's aan de vereisten van artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 396/2005.

(6)

Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid en het Europees Parlement noch de Raad hebben zich daartegen verzet,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 maart 2009.

Voor de Commissie

Androulla VASSILIOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.

(2)  PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1.

(3)  Wetenschappelijke verslagen EFSA (2008) 199 en 200 op http://efsa.europa.eu


BIJLAGE

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

De regels voor azoxystrobin worden vervangen door:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Codenummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (1)

Azoxystrobin

100000

1.

FRUIT, VERS OF BEVROREN; NOTEN

 

110000

i)

Citrusvruchten

1

110010

Grapefruits

 

110020

Sinaasappelen

 

110030

Citroenen

 

110040

Lemmetjes

 

110050

Mandarijnen

 

110990

Overige

 

120000

ii)

Noten (al dan niet in de dop, schil of schaal)

0,1 (2)

120010

Amandelen

 

120020

Paranoten

 

120030

Cashewnoten

 

120040

Kastanjes

 

120050

Kokosnoten

 

120060

Hazelnoten

 

120070

Macadamia

 

120080

Pecannoten

 

120090

Pijnboompitten

 

120100

Pistaches

 

120110

Walnoten

 

120990

Overige

 

130000

iii)

Pitvruchten

0,05 (2)

130010

Appelen

 

130020

Peren

 

130030

Kweeperen

 

130040

Mispels

 (3)

130050

Loquats (Japanse mispels)

 (3)

130990

Overige

 

140000

iv)

Steenvruchten

0,05 (2)

140010

Abrikozen

 

140020

Kersen

 

140030

Perziken

 

140040

Pruimen

 

140990

Overige

 

150000

v)

Besvruchten en kleinfruit

 

151000

a)

Tafel- en wijndruiven

2

151010

Tafeldruiven

 

151020

Wijndruiven

 

152000

b)

Aardbeien

2

153000

c)

Rubussoorten

 

153010

Bramen

3

153020

Dauwbramen

0,05 (2)

153030

Frambozen

3

153990

Overige

0,05 (2)

154000

d)

Ander kleinfruit en besvruchten

0,05 (2)

154010

Blauwe bessen

 

154020

Veenbessen

 

154030

Aalbessen (rood, zwart en wit)

 

154040

Kruisbessen

 

154050

Rozenbottels

 (3)

154060

Moerbeien

 (3)

154070

Azaroles (Middellandsezeemispels)

 (3)

154080

Vlierbessen

 (3)

154990

Overige

 

160000

vi)

Diverse vruchten

 

161000

a)

Met eetbare schil

0,05 (2)

161010

Dadels

 

161020

Vijgen

 

161030

Tafelolijven

 

161040

Kumquats

 

161050

Carambola's, stervrucht

 (3)

161060

Kaki's

 (3)

161070

Jambolans (djamblangs)

 (3)

161990

Overige

 

162000

b)

Met niet-eetbare schil, klein

0,05 (2)

162010

Kiwi's

 

162020

Lychees

 

162030

Passievruchten

 

162040

Woestijnvijgen (cactusvruchten)

 (3)

162050

Sterappelen

 (3)

162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

 (3)

162990

Overige

 

163000

c)

Met niet-eetbare schil, groot

 

163010

Avocado's

0,05 (2)

163020

Bananen

2

163030

Mango's

0,2

163040

Papaja's

0,2

163050

Granaatappels

0,05 (2)

163060

Cherimoya's

 (3)

163070

Guaves

 (3)

163080

Ananassen

0,05 (2)

163090

Broodvruchten

 (3)

163100

Doerians

 (3)

163110

Zuurzakken (doerian blanda)

 (3)

163990

Overige

0,05 (2)

200000

2.

GROENTEN, VERS OF BEVROREN

 

210000

i)

Wortel- en knolgewassen

 

211000

a)

Aardappelen

0,05 (2)

212000

b)

Tropische wortel- en knolgewassen

0,05 (2)

212010

Cassave

 

212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

212030

Yams

 

212040

Pijlwortel

 (3)

212990

Overige

 

213000

c)

Andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

 

213010

Rode bieten

0,05 (2)

213020

Wortelen

0,2

213030

Knolselderij

0,3

213040

Mierikswortel

0,2

213050

Aardperen (topinamboers)

0,05 (2)

213060

Pastinaken

0,2

213070

Wortelpeterselie

0,2

213080

Radijzen

0,2

213090

Schorseneren

0,2

213100

Koolrapen

0,05 (2)

213110

Rapen

0,2

213990

Overige

0,05 (2)

220000

ii)

Bolgewassen

 

220010

Knoflook

0,05 (2)

220020

Uien

0,05 (2)

220030

Sjalotten

0,05 (2)

220040

Bosuien

2

220990

Overige

0,05 (2)

230000

iii)

Vruchtgroenten

 

231000

a)

Solanaceae

2

231010

Tomaten

 

231020

Pepers (paprika's)

 

231030

Aubergines

 

231040

Okra's, okers

 

231990

Overige

 

232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

1

232010

Komkommers

 

232020

Augurken

 

232030

Courgettes

 

232990

Overige

 

233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0,5

233010

Meloenen

 

233020

Pompoenen

 

233030

Watermeloenen

 

233990

Overige

 

234000

d)

Suikermaïs

0,05 (2)

239000

e)

Andere vruchtgroenten

0,05 (2)

240000

iv)

Koolsoorten

 

241000

a)

Bloemkoolachtigen

0,5

241010

Broccoli

 

241020

Bloemkool

 

241990

Overige

 

242000

b)

Sluitkoolachtigen

0,3

242010

Spruitjes

 

242020

Sluitkool

 

242990

Overige

 

243000

c)

Bladkoolachtigen

5

243010

Chinese kool

 

243020

Boerenkool

 

243990

Overige

 

244000

d)

Koolrabi

0,2

250000

v)

Bladgroenten en verse kruiden

 

251000

a)

Slasoorten, met inbegrip van Brassicaceae

3

251010

Veldsla

 

251020

Sla

 

251030

Andijvie

 

251040

Tuinkers

 

251050

Winterkers

 (3)

251060

Raketsla, rucola

 

251070

Rode amsoi

 (3)

251080

Bladeren en spruiten van Brassica spp.

 

251990

Overige

 

252000

b)

Spinazie en dergelijke (bladgroente)

 

252010

Spinazie

0,05 (2)

252020

Postelein

 (3)

252030

Snijbiet

0,05 (2)

252990

Overige

0,05 (2)

253000

c)

Wijnstokbladeren (druivenbladeren)

 (3)

254000

d)

Waterkers

0,05 (2)

255000

e)

Witlof

0,2

256000

f)

Kruiden

3

256010

Kervel

 

256020

Bieslook

 

256030

Bladselderij

 

256040

Peterselie

 

256050

Salie

 (3)

256060

Rozemarijn

 (3)

256070

Tijm

 (3)

256080

Basilicum

 (3)

256090

Laurierblad

 (3)

256100

Dragon

 (3)

256990

Overige

 

260000

vi)

Peulgroenten (vers)

 

260010

Bonen (met peul)

1

260020

Bonen (zonder peul)

0,2

260030

Erwten (met peul)

0,5

260040

Erwten (zonder peul)

0,2

260050

Linzen

0,05 (2)

260990

Overige

0,05 (2)

270000

vii)

Stengelgroenten (vers)

 

270010

Asperges

0,05 (2)

270020

Kardoen

0,05 (2)

270030

Bleekselderij

5

270040

Knolvenkel

5

270050

Artisjokken

1

270060

Prei

2

270070

Rabarber

0,05 (2)

270080

Bamboescheuten

 (3)

270090

Palmharten

 (3)

270990

Overige

0,05 (2)

280000

viii)

Fungi

0,05 (2)

280010

Gekweekt

 

280020

Wild

 

280990

Overige

 (3)

290000

ix)

Zeewier

 

300000

3.

PEULVRUCHTEN, GEDROOGD

0,1

300010

Bonen

 

300020

Linzen

 

300030

Erwten

 

300040

Lupines

 

300990

Overige

 

400000

4.

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

 

401000

i)

Oliehoudende zaden

 

401010

Lijnzaad

0,05 (2)

401020

Pinda's

0,05 (2)

401030

Papaverzaad

0,05 (2)

401040

Sesamzaad

0,05 (2)

401050

Zonnebloempitten

0,05 (2)

401060

Koolzaad

0,5

401070

Sojabonen

0,5

401080

Mosterdzaad

0,05 (2)

401090

Katoenzaad

0,05 (2)

401100

Pompoenzaad

0,05 (2)

401110

Saffloer

 (3)

401120

Komkommerkruid

 (3)

401130

Huttentut

 (3)

401140

Hennepzaad

0,05 (2)

401150

Wonderboom

 (3)

401990

Overige

0,05 (2)

402000

ii)

Oliehoudende vruchten

0,05 (2)

402010

Olijven voor oliewinning

 

402020

Palmnoten (palmpitten)

 (3)

402030

Palmvruchten

 (3)

402040

Kapok

 (3)

402990

Overige

 

500000

5.

GRANEN

 

500010

Gerst

0,3

500020

Boekweit

0,05 (2)

500030

Maïs

0,05 (2)

500040

Gierst

0,05 (2)

500050

Haver

0,3

500060

Rijst

5

500070

Rogge

0,3

500080

Sorghum

0,05 (2)

500090

Tarwe

0,3

500990

Overige

0,05 (2)

600000

6.

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE EN CACAO

 

610000

i)

Thee (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis)

0,1 (2)

620000

ii)

Koffiebonen

 (3)

630000

iii)

Kruidenthee (gedroogd)

 (3)

631000

a)

Bloemen

 (3)

631010

Kamille (bloem)

 (3)

631020

Hibiscus (bloem)

 (3)

631030

Rozenblaadjes

 (3)

631040

Jasmijn (bloem)

 (3)

631050

Lindebloesem

 (3)

631990

Overige

 (3)

632000

b)

Bladeren

 (3)

632010

Aardbei (blad)

 (3)

632020

Rooibos (blad)

 (3)

632030

Maté

 (3)

632990

Overige

 (3)

633000

c)

Wortels

 (3)

633010

Valeriaanwortel

 (3)

633020

Ginsengwortel

 (3)

633990

Overige

 (3)

639000

d)

Andere kruidenthee

 (3)

640000

iv)

Cacaobonen (gefermenteerd)

 (3)

650000

v)

Carob (johannesbrood)

 (3)

700000

7.

HOP (GEDROOGD), INCLUSIEF HOPPELLETS EN NIET-GECONCENTREERD POEDER

20

800000

8.

SPECERIJEN

 (3)

810000

i)

Zaden

 (3)

810010

Anijs

 (3)

810020

Zwarte komijn

 (3)

810030

Selderijzaad

 (3)

810040

Korianderzaad

 (3)

810050

Komijnzaad

 (3)

810060

Dillezaad

 (3)

810070

Venkelzaad

 (3)

810080

Fenegriek

 (3)

810090

Nootmuskaat

 (3)

810990

Overige

 (3)

820000

ii)

Vruchten en bessen

 (3)

820010

Piment

 (3)

820020

Anijspeper (Japanse peper)

 (3)

820030

Karwij

 (3)

820040

Kardemom

 (3)

820050

Jeneverbessen

 (3)

820060

Peper, zwart en wit

 (3)

820070

Vanillestokjes

 (3)

820080

Tamarinde

 (3)

820990

Overige

 (3)

830000

iii)

Bast

 (3)

830010

Kaneel

 (3)

830990

Overige

 (3)

840000

iv)

Wortels en wortelstokken

 (3)

840010

Zoethout

 (3)

840020

Gember

 (3)

840030

Geelwortel

 (3)

840040

Mierikswortel

 (3)

840990

Overige

 (3)

850000

v)

Knoppen

 (3)

850010

Kruidnagels

 (3)

850020

Kappertjes

 (3)

850990

Overige

 (3)

860000

vi)

Stempels

 (3)

860010

Saffraan

 (3)

860990

Overige

 (3)

870000

vii)

Zaadrokken

 (3)

870010

Foelie

 (3)

870990

Overige

 (3)

900000

9.

SUIKERGEWASSEN

 (3)

900010

Suikerbiet

 (3)

900020

Suikerriet

 (3)

900030

Wortelcichorei

 (3)

900990

Overige

 (3)

1000000

10.

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

 

1010000

i)

Vlees, vleesbereidingen, slachtafvallen, bloed, dierlijke vetten, vers, gekoeld of bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt of verwerkt tot meel of poeder, andere verwerkte producten zoals worst, bereidingen van deze producten voor menselijke consumptie

0,05 (2)

1011000

a)

Varkens

 

1011010

Vlees

 

1011020

Spek (ander dan doorregen spek) en vet

 

1011030

Lever

 

1011040

Nier

 

1011050

Eetbare slachtafvallen

 

1011990

Overige

 

1012000

b)

Runderen

 

1012010

Vlees

 

1012020

Vet

 

1012030

Lever

 

1012040

Nier

 

1012050

Eetbare slachtafvallen

 

1012990

Overige

 

1013000

c)

Schapen

 

1013010

Vlees

 

1013020

Vet

 

1013030

Lever

 

1013040

Nier

 

1013050

Eetbare slachtafvallen

 

1013990

Overige

 

1014000

d)

Geiten

 

1014010

Vlees

 

1014020

Vet

 

1014030

Lever

 

1014040

Nier

 

1014050

Eetbare slachtafvallen

 

1014990

Overige

 

1015000

e)

Paarden, ezels, muildieren en muilezels

 (3)

1015010

Vlees

 (3)

1015020

Vet

 (3)

1015030

Lever

 (3)

1015040

Nier

 (3)

1015050

Eetbare slachtafvallen

 (3)

1015990

Overige

 (3)

1016000

f)

Pluimvee – kippen, ganzen, eenden, kalkoenen, parelhoenders, struisvogels, duiven

 

1016010

Vlees

 

1016020

Vet

 

1016030

Lever

 

1016040

Nier

 

1016050

Eetbare slachtafvallen

 

1016990

Overige

 

1017000

g)

Andere landbouwhuisdieren

 (3)

1017010

Vlees

 (3)

1017020

Vet

 (3)

1017030

Lever

 (3)

1017040

Nier

 (3)

1017050

Eetbare slachtafvallen

 (3)

1017990

Overige

 (3)

1020000

ii)

Melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, boter en andere van melk afkomstige vetstoffen, kaas en wrongel

0,01 (2)

1020010

Runderen

 

1020020

Schapen

 

1020030

Geiten

 

1020040

Paarden

 

1020990

Overige

 

1030000

iii)

Vogeleieren, vers, verduurzaamd of gekookt; eieren uit de schaal en eigeel, vers, gedroogd, gestoomd of in water gekookt, in een bepaalde vorm gebracht, bevroren of op andere wijze verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

0,05 (2)

1030010

Kippen

 (3)

1030020

Eenden

 (3)

1030030

Ganzen

 (3)

1030040

Kwartels

 (3)

1030990

Overige

 (3)

1040000

iv)

Honing

 (3)

1050000

v)

Amfibieën en reptielen

 (3)

1060000

vi)

Slakken

 (3)

1070000

vii)

Andere producten van landdieren

 (3)

2)

Bijlage III wordt als volgt gewijzigd:

De regels voor fludioxonil worden vervangen door:

„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)

Codenummer

Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden (4)

Fludioxonil

100000

1.

FRUIT, VERS OF BEVROREN; NOTEN

 

110000

i)

Citrusvruchten

 

110010

Grapefruits

10

110020

Sinaasappelen

7

110030

Citroenen

7

110040

Lemmetjes

7

110050

Mandarijnen

7

110990

Overige

7

120000

ii)

Noten (al dan niet in de dop, schil of schaal)

0,05 (5)

120010

Amandelen

 

120020

Paranoten

 

120030

Cashewnoten

 

120040

Kastanjes

 

120050

Kokosnoten

 

120060

Hazelnoten

 

120070

Macadamia

 

120080

Pecannoten

 

120090

Pijnboompitten

 

120100

Pistaches

 

120110

Walnoten

 

120990

Overige

 

130000

iii)

Pitvruchten

5

130010

Appelen

 

130020

Peren

 

130030

Kweeperen

 

130040

Mispels

 

130050

Loquats (Japanse mispels)

 

130990

Overige

 

140000

iv)

Steenvruchten

 

140010

Abrikozen

5

140020

Kersen

5

140030

Perziken

5

140040

Pruimen

0,5

140990

Overige

0,05 (5)

150000

v)

Besvruchten en kleinfruit

 

151000

a)

Tafel- en wijndruiven

2

151010

Tafeldruiven

2

151020

Wijndruiven

2

152000

b)

Aardbeien

3

153000

c)

Rubussoorten

 

153010

Bramen

5

153020

Dauwbramen

0,05 (5)

153030

Frambozen

5

153990

Overige

0,05 (5)

154000

d)

Ander kleinfruit en besvruchten

 

154010

Blauwe bessen

3

154020

Veenbessen

1

154030

Aalbessen (rood, zwart en wit)

3

154040

Kruisbessen

3

154050

Rozenbottels

1

154060

Moerbeien

1

154070

Azaroles (Middellandsezeemispels)

1

154080

Vlierbessen

2

154990

Overige

1

160000

vi)

Diverse vruchten

 

161000

a)

Met eetbare schil

0,05 (5)

161010

Dadels

 

161020

Vijgen

 

161030

Tafelolijven

 

161040

Kumquats

 

161050

Carambola's, stervrucht

 

161060

Kaki's

 

161070

Jambolans (djamblangs)

 

161990

Overige

 

162000

b)

Met niet-eetbare schil, klein

 

162010

Kiwi's

20

162020

Lychees

0,05 (5)

162030

Passievruchten

0,05 (5)

162040

Woestijnvijgen (cactusvruchten)

0,05 (5)

162050

Sterappelen

0,05 (5)

162060

Noord-Amerikaanse persimoenen

0,05 (5)

162990

Overige

0,05 (5)

163000

c)

Met niet-eetbare schil, groot

 

163010

Avocado's

0,05 (5)

163020

Bananen

0,05 (5)

163030

Mango's

0,05 (5)

163040

Papaja's

0,05 (5)

163050

Granaatappels

3

163060

Cherimoya's

0,05 (5)

163070

Guaves

0,05 (5)

163080

Ananassen

0,05 (5)

163090

Broodvruchten

0,05 (5)

163100

Doerians

0,05 (5)

163110

Zuurzakken (doerian blanda)

0,05 (5)

163990

Overige

0,05 (5)

200000

2.

GROENTEN, VERS OF BEVROREN

 

210000

i)

Wortel- en knolgewassen

 

211000

a)

ardappelen

1

212000

b)

Tropische wortel- en knolgewassen

0,05 (5)

212010

Cassave

 

212020

Bataten (zoete aardappelen)

 

212030

Yams

 

212040

Pijlwortel

 

212990

Overige

 

213000

c)

Andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet

0,05 (5)

213010

Rode bieten

 

213020

Wortelen

 

213030

Knolselderij

 

213040

Mierikswortel

 

213050

Aardperen (topinamboers)

 

213060

Pastinaken

 

213070

Wortelpeterselie

 

213080

Radijzen

 

213090

Schorseneren

 

213100

Koolrapen

 

213110

Rapen

 

213990

Overige

 

220000

ii)

Bolgewassen

 

220010

Knoflook

0,05 (5)

220020

Uien

0,1

220030

Sjalotten

0,05 (5)

220040

Bosuien

0,3

220990

Overige

0,05 (5)

230000

iii)

Vruchtgroenten

 

231000

a)

Solanaceae

 

231010

Tomaten

1

231020

Pepers (paprika's)

2

231030

Aubergines

1

231040

Okra's, okers

0,5

231990

Overige

0,5

232000

b)

Cucurbitaceae met eetbare schil

 

232010

Komkommers

1

232020

Augurken

0,5

232030

Courgettes

1

232990

Overige

0,5

233000

c)

Cucurbitaceae met niet-eetbare schil

0,05 (5)

233010

Meloenen

 

233020

Pompoenen

 

233030

Watermeloenen

 

233990

Overige

 

234000

d)

Suikermaïs

0,05 (5)

239000

e)

Andere vruchtgroenten

0,05 (5)

240000

iv)

Koolsoorten

0,05 (5)

241000

a)

Bloemkoolachtigen

0,05 (5)

241010

Broccoli

 

241020

Bloemkool

 

241990

Overige

 

242000

b)

Sluitkoolachtigen

0,05 (5)

242010

Spruitjes

 

242020

Sluitkool

 

242990

Overige

 

243000

c)

Bladkoolachtigen

0,05 (5)

243010

Chinese kool

 

243020

Boerenkool

 

243990

Overige

 

244000

d)

Koolrabi

0,05 (5)

250000

v)

Bladgroenten en verse kruiden

 

251000

a)

Slasoorten, met inbegrip van Brassicaceae

10

251010

Veldsla

 

251020

Sla

 

251030

Andijvie

 

251040

Tuinkers

 

251050

Winterkers

 

251060

Raketsla, rucola

 

251070

Rode amsoi

 

251080

Bladeren en spruiten van Brassica spp.

 

251990

Overige

 

252000

b)

Spinazie en dergelijke (bladgroente)

 

252010

Spinazie

0,05 (5)

252020

Postelein

10

252030

Snijbiet

0,05 (5)

252990

Overige

0,05 (5)

253000

c)

Wijnstokbladeren (druivenbladeren)

0,05 (5)

254000

d)

Waterkers

0,05 (5)

255000

e)

Witlof

0,05 (5)

256000

f)

Kruiden

1

256010

Kervel

 

256020

Bieslook

 

256030

Bladselderij

 

256040

Peterselie

 

256050

Salie

 

256060

Rozemarijn

 

256070

Tijm

 

256080

Basilicum

 

256090

Laurierblad

 

256100

Dragon

 

256990

Overige

 

260000

vi)

Peulgroenten (vers)

 

260010

Bonen (met peul)

1

260020

Bonen (zonder peul)

0,2

260030

Erwten (met peul)

0,2

260040

Erwten (zonder peul)

0,05 (5)

260050

Linzen

0,05 (5)

260990

Overige

0,05 (5)

270000

vii)

Stengelgroenten (vers)

 

270010

Asperges

0,05 (5)

270020

Kardoen

0,05 (5)

270030

Bleekselderij

0,05 (5)

270040

Knolvenkel

0,1

270050

Artisjokken

0,05 (5)

270060

Prei

0,05 (5)

270070

Rabarber

0,05 (5)

270080

Bamboescheuten

0,05 (5)

270090

Palmharten

0,05 (5)

270990

Overige

0,05 (5)

280000

viii)

Fungi

0,05 (5)

280010

Gekweekt

 

280020

Wild

 

280990

Overige

 

290000

ix)

Zeewier

0,05 (5)

300000

3.

PEULVRUCHTEN, GEDROOGD

0,05 (5)

300010

Bonen

 

300020

Linzen

 

300030

Erwten

 

300040

Lupines

 

300990

Overige

 

400000

4.

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN

0,05 (5)

401000

i)

Oliehoudende zaden

 

401010

Lijnzaad

 

401020

Pinda's

 

401030

Papaverzaad

 

401040

Sesamzaad

 

401050

Zonnebloempitten

 

401060

Koolzaad

 

401070

Sojabonen

 

401080

Mosterdzaad

 

401090

Katoenzaad

 

401100

Pompoenzaad

 

401110

Saffloer

 

401120

Komkommerkruid

 

401130

Huttentut

 

401140

Hennepzaad

 

401150

Wonderboom

 

401990

Overige

 

402000

ii)

Oliehoudende vruchten

 

402010

Olijven voor oliewinning

 

402020

Palmnoten (palmpitten)

 

402030

Palmvruchten

 

402040

Kapok

 

402990

Overige

 

500000

5.

GRANEN

 

500010

Gerst

0,05 (5)

500020

Boekweit

0,05 (5)

500030

Maïs

0,1

500040

Gierst

0,05 (5)

500050

Haver

0,05 (5)

500060

Rijst

0,05 (5)

500070

Rogge

0,05 (5)

500080

Sorghum

0,05 (5)

500090

Tarwe

0,2

500990

Overige

0,05 (5)

600000

6.

THEE, KOFFIE, KRUIDENTHEE EN CACAO

0,05 (5)

610000

i)

Thee (gedroogde bladeren en stengels, al dan niet gefermenteerd, van Camellia sinensis)

 

620000

ii)

Koffiebonen

 

630000

iii)

Kruidenthee (gedroogd)

 

631000

a)

Bloemen

 

631010

Kamille (bloem)

 

631020

Hibiscus (bloem)

 

631030

Rozenblaadjes

 

631040

Jasmijn (bloem)

 

631050

Lindebloesem

 

631990

Overige

 

632000

b)

Bladeren

 

632010

Aardbei (blad)

 

632020

Rooibos (blad)

 

632030

Maté

 

632990

Overige

 

633000

c)

Wortels

 

633010

Valeriaanwortel

 

633020

Ginsengwortel

 

633990

Overige

 

639000

d)

Andere kruidenthee

 

640000

iv)

Cacaobonen (gefermenteerd)

 

650000

v)

Carob (johannesbrood)

 

700000

7.

HOP (GEDROOGD), INCLUSIEF HOPPELLETS EN NIET-GECONCENTREERD POEDER

0,05 (5)

800000

8.

SPECERIJEN

0,05 (5)

810000

i)

Zaden

 

810010

Anijs

 

810020

Zwarte komijn

 

810030

Selderijzaad

 

810040

Korianderzaad

 

810050

Komijnzaad

 

810060

Dillezaad

 

810070

Venkelzaad

 

810080

Fenegriek

 

810090

Nootmuskaat

 

810990

Overige

 

820000

ii)

Vruchten en bessen

 

820010

Piment

 

820020

Anijspeper (Japanse peper)

 

820030

Karwij

 

820040

Kardemom

 

820050

Jeneverbessen

 

820060

Peper, zwart en wit

 

820070

Vanillestokjes

 

820080

Tamarinde

 

820990

Overige

 

830000

iii)

Bast

 

830010

Kaneel

 

830990

Overige

 

840000

iv)

Wortels en wortelstokken

 

840010

Zoethout

 

840020

Gember

 

840030

Geelwortel

 

840040

Mierikswortel

 

840990

Overige

 

850000

v)

Knoppen

 

850010

Kruidnagels

 

850020

Kappertjes

 

850990

Overige

 

860000

vi)

Stempels

 

860010

Saffraan

 

860990

Overige

 

870000

vii)

Zaadrokken

 

870010

Foelie

 

870990

Overige

 

900000

9.

SUIKERGEWASSEN

0,05 (5)

900010

Suikerbiet

 

900020

Suikerriet

 

900030

Wortelcichorei

 

900990

Overige

 

1000000

10.

PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG — LANDDIEREN

0,05 (5)

1010000

i)

Vlees, vleesbereidingen, slachtafvallen, bloed, dierlijke vetten, vers, gekoeld of bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt of verwerkt tot meel of poeder, andere verwerkte producten zoals worst, bereidingen van deze producten voor menselijke consumptie

 

1011000

a)

Varkens

 

1011010

Vlees

 

1011020

Spek (ander dan doorregen spek) en vet

 

1011030

Lever

 

1011040

Nier

 

1011050

Eetbare slachtafvallen

 

1011990

Overige

 

1012000

b)

Runderen

 

1012010

Vlees

 

1012020

Vet

 

1012030

Lever

 

1012040

Nier

 

1012050

Eetbare slachtafvallen

 

1012990

Overige

 

1013000

c)

Schapen

 

1013010

Vlees

 

1013020

Vet

 

1013030

Lever

 

1013040

Nier

 

1013050

Eetbare slachtafvallen

 

1013990

Overige

 

1014000

d)

Geiten

 

1014010

Vlees

 

1014020

Vet

 

1014030

Lever

 

1014040

Nier

 

1014050

Eetbare slachtafvallen

 

1014990

Overige

 

1015000

e)

Paarden, ezels, muildieren en muilezels

 

1015010

Vlees

 

1015020

Vet

 

1015030

Lever

 

1015040

Nier

 

1015050

Eetbare slachtafvallen

 

1015990

Overige

 

1016000

f)

Pluimvee – kippen, ganzen, eenden, kalkoenen, parelhoenders, struisvogels, duiven

 

1016010

Vlees

 

1016020

Vet

 

1016030

Lever

 

1016040

Nier

 

1016050

Eetbare slachtafvallen

 

1016990

Overige

 

1017000

g)

Andere landbouwhuisdieren

 

1017010

Vlees

 

1017020

Vet

 

1017030

Lever

 

1017040

Nier

 

1017050

Eetbare slachtafvallen

 

1017990

Overige

 

1020000

ii)

Melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, boter en andere van melk afkomstige vetstoffen, kaas en wrongel

 

1020010

Runderen

 

1020020

Schapen

 

1020030

Geiten

 

1020040

Paarden

 

1020990

Overige

 

1030000

iii)

Vogeleieren, vers, verduurzaamd of gekookt; eieren uit de schaal en eigeel, vers, gedroogd, gestoomd of in water gekookt, in een bepaalde vorm gebracht, bevroren of op andere wijze verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

 

1030010

Kippen

 

1030020

Eenden

 

1030030

Ganzen

 

1030040

Kwartels

 

1030990

Overige

 

1040000

iv)

Honing

 

1050000

v)

Amfibieën en reptielen

 

1060000

vi)

Slakken

 

1070000

vii)

Andere producten van landdieren

 


(1)  Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(2)  Bepaalbaarheidsgrens.

(3)  Combinatie van bestrijdingsmiddel en code waarvoor de MRL in bijlage III, deel B, geldt.”

(4)  Voor de volledige lijst van producten van plantaardige en dierlijke oorsprong waarvoor de MRL's gelden, zie bijlage I.

(5)  Bepaalbaarheidsgrens.”


Top