EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0023(01)

2009/53/EG: Besluit van de Europese Centrale Bank van 12 december 2008 inzake het procentuele aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale Bank (ECB/2008/23)

OJ L 21, 24.1.2009, p. 66–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 003 P. 170 - 172

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2013; opgeheven door 32013D0017(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/53(1)/oj

24.1.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 21/66


BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 12 december 2008

inzake het procentuele aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale Bank

(ECB/2008/23)

(2009/53/EG)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank (hierna de „ESCB-statuten”), inzonderheid op artikel 29.3 en op artikel 29.4,

Gelet op de bijdrage van de Algemene Raad van de Europese Centrale Bank (ECB), overeenkomstig artikel 47.2, vierde streepje van de ESCB-statuten,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Besluit ECB/2006/21 van 15 december 2006 inzake het procentuele aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale Bank (1), bepaalde met ingang van 1 januari 2007 de wegingen in de verdeelsleutel voor inschrijving op het kapitaal van de ECB (hierna „wegingen in de kapitaalverdeelsleutel”, respectievelijk „kapitaalverdeelsleutel” te noemen) die werden toegekend aan de nationale centrale banken (NCB’s) die op 1 januari 2007 deel uitmaakten van het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB).

(2)

Artikel 29.3 van de ESCB-Statuten vereist dat de wegingen in de kapitaalverdeelsleutel na de oprichting van het ESCB naar analogie van de bepalingen van artikel 29.1 van de statuten om de vijf jaar worden aangepast. De aangepaste kapitaalverdeelsleutel geldt met ingang van de eerste dag van het jaar volgende op de aanpassing.

(3)

De laatste aanpassing van de weging in de kapitaalverdeelsleutel overeenkomstig artikel 29.3 van de ESCB-statuten werd gemaakt in 2003 met ingang van 1 januari 2004 (2). De latere uitbreidingen van de kapitaalverdeelsleutel van de ECB overeenkomstig artikel 49.3 van de ESCB-statuten werden gemaakt met het oog op de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie (3).

(4)

Overeenkomstig Besluit (EG) nr. 2003/517 van de Raad van 15 juli 2003 betreffende de statistische gegevens die moeten worden gebruikt voor de aanpassing van de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale Bank (4), verstrekte de Commissie de ECB de te gebruiken statistische gegevens voor de vaststelling van de aangepaste kapitaalverdeelsleutel,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Afronding

Indien de Commissie gewijzigde statistische gegevens verstrekt die moeten worden gebruikt voor de aanpassing van de kapitaalverdeelsleutel en het totaal van de cijfers niet 100 % is, wordt het verschil weggewerkt door: i) als het totaal minder is dan 100 % het kleinste aandeel met 0,0001 procentpunt te verhogen, eventueel gevolgd door eenzelfde verhoging van het op een na kleinste aandeel, enz. tot het totaal precies 100 % bedraagt, of ii) als het totaal meer dan 100 % bedraagt, het grootste aandeel met 0,0001 procentpunt te verlagen, eventueel gevolgd door eenzelfde verlaging van het op een na grootste aandeel, enz. tot het totaal precies 100 % bedraagt.

Artikel 2

Wegingen in de kapitaalverdeelsleutel

Met ingang van 1 januari 2009 geldt de volgende aan elke NCB toegekende weging in de kapitaalverdeelsleutel, zoals vastgelegd in artikel 29 van de ESCB-statuten:

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

2,4256 %

Българска народна банка (Nationale Bank van Bulgarije)

0,8686 %

Česká národní banka

1,4472 %

Danmarks Nationalbank

1,4835 %

Deutsche Bundesbank

18,9373 %

Eesti Pank

0,1790 %

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

1,1107 %

Bank of Greece

1,9649 %

Banco de España

8,3040 %

Banque de France

14,2212 %

Banca d’Italia

12,4966 %

Central Bank of Cyprus

0,1369 %

Latvijas Banka

0,2837 %

Lietuvos bankas

0,4256 %

Banque centrale du Luxembourg

0,1747 %

Magyar Nemzeti Bank

1,3856 %

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

0,0632 %

De Nederlandsche Bank

3,9882 %

Oesterreichische Nationalbank

1,9417 %

Narodowy Bank Polski

4,8954 %

Banco de Portugal

1,7504 %

Banca Națională a României

2,4645 %

Banka Slovenije

0,3288 %

Národná banka Slovenska

0,6934 %

Suomen Pankki

1,2539 %

Sveriges Riksbank

2,2582 %

Bank of England

14,5172 %

Artikel 3

Slot- en overgangsbepalingen

1.   Dit besluit treedt op 1 januari 2009 in werking.

2.   Bij dezen wordt Besluit ECB/2006/21 met ingang van 1 januari 2009 ingetrokken.

3.   Verwijzingen naar Besluit ECB/2006/21 gelden als verwijzingen naar dit besluit.

Gedaan te Frankfurt am Main, 12 december 2008.

De president van de ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  PB L 24 van 31.1.2007, blz. 1.

(2)  Besluit ECB/2003/17 van 18 december 2003 inzake het procentuele aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale Bank (PB L 9 van 15.1.2004, blz. 27).

(3)  Besluit ECB/2004/5 van 22 april 2004 inzake het procentuele aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale Bank (PB L 205 van 9.6.2004, blz. 5) en Besluit ECB/2006/21.

(4)  PB L 181 van 19.7.2003, blz. 43.


Top