EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0942

2008/942/EG: Besluit van de Commissie van 9 december 2008 tot wijziging van de aanpassingscoëfficiënten die met ingang van 1 augustus 2007 , 1 september 2007 , 1 oktober 2007 , 1 november 2007 , 1 december 2007 en 1 januari 2008 van toepassing zijn op de bezoldigingen van de ambtenaren, tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten van de Europese Gemeenschappen die in derde landen werkzaam zijn

OJ L 335, 13.12.2008, p. 94–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/942/oj

13.12.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 335/94


BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 9 december 2008

tot wijziging van de aanpassingscoëfficiënten die met ingang van 1 augustus 2007, 1 september 2007, 1 oktober 2007, 1 november 2007, 1 december 2007 en 1 januari 2008 van toepassing zijn op de bezoldigingen van de ambtenaren, tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten van de Europese Gemeenschappen die in derde landen werkzaam zijn

(2008/942/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen, als vastgesteld bij Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 (1), en met name op artikel 13, tweede alinea, van bijlage X,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 624/2008 van de Raad (2) zijn, overeenkomstig artikel 13, eerste alinea, van bijlage X bij het Statuut, de aanpassingscoëfficiënten vastgesteld die met ingang van 1 juli 2007 van toepassing zijn op de bezoldigingen die in de valuta van de standplaats worden uitbetaald aan ambtenaren, tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten van de Europese Gemeenschappen die in derde landen werkzaam zijn.

(2)

Met ingang van 1 augustus 2007, 1 september 2007, 1 oktober 2007, 1 november 2007, 1 december 2007 en 1 januari 2008 dienen bepaalde van deze aanpassingscoëfficiënten overeenkomstig artikel 13, tweede alinea, van bijlage X bij dit Statuut te worden gewijzigd, aangezien uit statistische gegevens waarover de Commissie beschikt, is gebleken dat de wijziging van de kosten van levensonderhoud, die aan de hand van de aanpassingscoëfficiënt en de desbetreffende wisselkoers wordt gemeten, voor bepaalde derde landen sedert de laatste aanpassing meer dan 5 % bedraagt,

BESLUIT:

Enig artikel

De aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de in de valuta van de standplaats uitbetaalde bezoldigingen van de in derde landen werkzame ambtenaren, tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten van de Europese Gemeenschappen worden voor een aantal landen aangepast zoals aangegeven in de bijlage. De bijlage bevat zes maandtabellen waarin de betrokken landen en de opeenvolgende toepassingsdata voor elk land worden vermeld (1 augustus 2007, 1 september 2007, 1 oktober 2007, 1 november 2007, 1 december 2007 en 1 januari 2008).

De voor de berekening van deze bezoldigingen toegepaste wisselkoersen worden vastgesteld overeenkomstig de uitvoeringsvoorschriften van het Financieel Reglement en hebben betrekking op de in de eerste alinea bedoelde data.

Gedaan te Brussel, 9 december 2008.

Voor de Commissie

Benita FERRERO-WALDNER

Lid van de Commissie


(1)  PB L 56 van 4.3.1968, blz. 1.

(2)  PB L 172 van 2.7.2008, blz. 1.


BIJLAGE

AUGUSTUS 2007

Standplaats

Wisselkoersen

Augustus 2007 (1)

Aanpassingscoëfficiënten

Augustus 2007 (2)

Economische pariteiten

Augustus 2007

Bangladesh

94,2022

49,9

47,03

Ghana

1,279

67,5

0,863

Soedan

2,77849

53,6

1,489


SEPTEMBER 2007

Standplaats

Wisselkoersen

September 2007 (1)

Aanpassingscoëfficiënten

September 2007 (2)

Economische pariteiten

September 2007

Kazachstan (Astana) (3)

170,67

71,8

122,6

Paraguay

6 968

76,0

5 298

Jemen (4)

271,551

72,1

195,7


OKTOBER 2007

Standplaats

Wisselkoersen

Oktober 2007 (1)

Aanpassingscoëfficiënten

Oktober 2007 (2)

Economische pariteiten

Oktober 2007

Eritrea

21,4263

45,5

9,744

Guinee (Conakry) (5)

5 398,58

63,8

3 445

India

56,215

54,3

30,52


NOVEMBER 2007

Standplaats

Wisselkoersen

November 2007 (1)

Aanpassingscoëfficiënten

November 2007 (2)

Economische pariteiten

November 2007

Armenië

465,26

116,1

540,1

Cambodja

5 832

69,1

4 029

Gabon

655,957

116,6

765

Lesotho

9,4923

59,1

5,612

Madagaskar

2 586,65

77,6

2 008

Venezuela (6)

3 097,51

64,1

1 987

Jemen (4)

286,558

64,5

184,7


DECEMBER 2007

Standplaats

Wisselkoersen

December 2007 (1)

Aanpassingscoëfficiënten

December 2007 (2)

Economische pariteiten

December 2007

Djibouti

261,925

90,9

238

Jamaica

104,777

83,6

87,59

Tonga

2,8039

87,0

2,438

Trinidad en Tobago

9,2323

67,0

6,19


JANUARI 2008

Standplaats

Wisselkoersen

Januari 2008 (1)

Aanpassingscoëfficiënten

Januari 2008 (2)

Economische pariteiten

Januari 2008

Algerije

97,9677

90,0

88,13

Chili

718,74

66,2

476

Gambia

32,75

69,7

22,82

Ghana

1,3895

65,3

0,907

Guinee (Conakry) (5)

6 072,9

59,6

3 618

Kazachstan (Astana) (3)

173,75

75,3

130,9

Swaziland

10,0012

58,0

5,805

Tadzjikistan

5,08916

65,2

3,319

Venezuela (6)

3 158,78

67,4

2 130

Jemen (4)

289,84

59,9

173,6


(1)  EURO 1 = nationale munt.

(2)  Brussel = 100 %.

(3)  De coëfficiënt voor Astana werd in de betrokken periode door dit besluit tweemaal aangepast: voor september 2007 en januari 2008.

(4)  De coëfficiënt voor Jemen werd in de betrokken periode door dit besluit driemaal aangepast: voor september 2007, november 2007 en januari 2008.

(5)  De coëfficiënt voor Conakry werd in de betrokken periode door dit besluit tweemaal aangepast: voor oktober 2007 en januari 2008.

(6)  De coëfficiënt voor Venezuela werd in de betrokken periode door dit besluit tweemaal aangepast: voor november 2007 en januari 2008.


Top