EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1109

Verordening (EG) nr. 1109/2008 van de Commissie van 6 november 2008 tot 100e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa’ida-netwerk en de Taliban

OJ L 299, 8.11.2008, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 107 - 108

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1109/oj

8.11.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 299/23


VERORDENING (EG) Nr. 1109/2008 VAN DE COMMISSIE

van 6 november 2008

tot 100e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa’ida-netwerk en de Taliban

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qa’ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en verlenging van de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan (1), en met name op artikel 7, lid 1, eerste streepje,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 worden de personen, groepen en entiteiten opgesomd wier tegoeden en economische middelen krachtens die verordening worden bevroren.

(2)

Het Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad heeft op 10 oktober 2008 besloten tot wijziging van de lijst van personen, groepen en entiteiten wier tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren, door aan deze lijst drie personen toe te voegen op grond van informatie over hun banden met Al Qa’ida.

(3)

Bijlage I dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

(4)

Teneinde de effectiviteit van de maatregelen waarin deze verordening voorziet, te waarborgen, dient de verordening onmiddellijk in werking te treden.

(5)

De Commissie zal de gronden waarop deze verordening stoelt, aan de betrokken personen mededelen, hen in de gelegenheid stellen hierover opmerkingen te maken, en deze verordening in het licht van de opmerkingen en mogelijke beschikbare aanvullende informatie herzien,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 6 november 2008.

Voor de Commissie

Benita FERRERO-WALDNER

Lid van de Commissie


(1)  PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9.


BIJLAGE

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt als volgt gewijzigd:

De volgende vermeldingen worden toegevoegd aan de lijst „Natuurlijke personen”:

(1)

Adil Muhammad Mahmud Abd Al-Khaliq (ook bekend als a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled). Geboortedatum: 2.3.1984. Geboorteplaats: Bahrein. Paspoortnummer: 1632207 (Bahrein). Overige informatie: a) heeft gehandeld namens en financiële, materiële en logistieke steun verleend aan Al Qa'ida en de „Libyan Islamic Fighting Group”, met inbegrip van de verstrekking van elektrische onderdelen voor explosieven, computers, GPS-apparatuur en militaire uitrusting; b) is in Zuid-Azië door Al Qa'ida opgeleid voor het gebruik van kleine wapens en explosieven en heeft gevochten met Al Qa'ida in Afghanistan; c) in januari 2007 gearresteerd in de Verenigde Arabische Emiraten op beschuldiging van lidmaatschap van Al Qa'ida en de „Libyan Islamic Fighting Group”; d) na zijn veroordeling in de Verenigde Arabische Emiraten eind 2007, begin 2008 overgebracht naar Bahrein om de rest van zijn straf uit te zitten.

(2)

Abd Al-Rahman Muhammad Jaffar Ali (ook bekend als a) Abd al-Rahman Muhammad Jaffir; b) Abd al-Rahman Muhammad Jafir Ali; c) Abd al-Rahman Jaffir Ali; d) Abdul Rahman Mohamed Jaffer Ali; e) Abdulrahman Mohammad Jaffar; f) Ali Al-Khal; g) Abu Muhammad Al-Khal). Geboortedatum: 15.1.1968. Geboorteplaats: Muharraq, Bahrein. Nationaliteit: Bahreins. Overige informatie: a) financier uit Bahrein en steunverlener van Al Qa'ida; b) in januari 2008 veroordeeld door het Hoge Strafhof in Bahrein voor financiering van terrorisme, het volgen van een opleiding tot terrorisme, steun voor reizen van anderen om in het buitenland opleiding tot terrorisme te krijgen, en lidmaatschap van een terroristische organisatie; vrijgelaten na veroordeling en volbrengen van de strafmaat; c) gevestigd in Bahrein (mei 2008).

(3)

Khalifa Muhammad Turki Al-Subaiy (ook bekend als a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; b) Khalifa Mohd Turki al-Subaie; c) Khalifa Al-Subayi; d) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy). Geboortedatum: 1.1.1965. Nationaliteit: Qatarees. Paspoortnummer: 00685868 (Qatar). Nummer identiteitskaart: 26563400140 (Qatar). Overige informatie: a) in Qatar gevestigde financier en steunverlener van terroristen die financiële steun heeft verleend aan en gehandeld heeft namens de hogere leiding van Al Qa'ida, met inbegrip van de verplaatsing van rekruten naar opleidingskampen van Al Qa'ida in Zuid-Azië; b) in januari 2008 bij verstek veroordeeld door het Hoge Strafhof in Bahrein voor financiering van terrorisme, het volgen van een opleiding tot terrorisme, steun voor reizen van anderen om in het buitenland opleiding tot terrorisme te krijgen, en lidmaatschap van een terroristische organisatie; c) gearresteerd in Qatar in maart 2008; in hechtenis in Qatar (juni 2008).


Top