EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0301

Verordening (EG) nr. 301/2008 van de Raad van 17 maart 2008 tot aanpassing van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 882/2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (Voor de EER relevante tekst)

PB L 97 van 9.4.2008, p. 85–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dit document is verschenen in een speciale editie. (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; stilzwijgende opheffing door 32017R0625

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/301/oj

9.4.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 97/85


VERORDENING (EG) Nr. 301/2008 VAN DE RAAD

van 17 maart 2008

tot aanpassing van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 882/2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn

(Voor de EER relevante tekst)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op de Toetredingsakte van 2003, en met name op artikel 57, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad (1) is een geharmoniseerd kader van algemene voorschriften vastgesteld voor de organisatie van de officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn.

(2)

In verband met de toetreding van nieuwe lidstaten in 2004 moet de lijst van grondgebieden worden aangevuld, zodat alle lidstaten op die lijst in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 882/2004 voorkomen.

(3)

Verordening (EG) nr. 882/2004 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 882/2004 wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 mei 2004 ten aanzien van het grondgebied van de Tsjechische Republiek, van Estland, van Cyprus, van Letland, van Litouwen, van Hongarije, van Malta, van Polen, van Slovenië en van Slowakije.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 maart 2008.

Voor de Raad

De voorzitter

I. JARC


(1)  PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1; gerectificeerd in PB L 191 van 28.5.2004, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 180/2008 van de Commissie (PB L 56 van 29.2.2008, blz. 4).


BIJLAGE

„BIJLAGE I

GRONDGEBIEDEN BEDOELD IN ARTIKEL 2, PUNT 15

1.

Het grondgebied van het Koninkrijk België.

2.

Het grondgebied van de Republiek Bulgarije.

3.

Het grondgebied van de Tsjechische Republiek.

4.

Het grondgebied van het Koninkrijk Denemarken, met uitzondering van de Faeröer en Groenland.

5.

Het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland.

6.

Het grondgebied van de Republiek Estland.

7.

Het grondgebied van Ierland.

8.

Het grondgebied van de Helleense Republiek.

9.

Het grondgebied van het Koninkrijk Spanje, met uitzondering van Ceuta en Melilla.

10.

Het grondgebied van de Franse Republiek.

11.

Het grondgebied van de Italiaanse Republiek.

12.

Het grondgebied van de Republiek Cyprus.

13.

Het grondgebied van de Republiek Letland.

14.

Het grondgebied van de Republiek Litouwen.

15.

Het grondgebied van het Groothertogdom Luxemburg.

16.

Het grondgebied van de Republiek Hongarije.

17.

Het grondgebied van de Republiek Malta.

18.

Het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden in Europa.

19.

Het grondgebied van de Republiek Oostenrijk.

20.

Het grondgebied van de Republiek Polen.

21.

Het grondgebied van de Portugese Republiek.

22.

Het grondgebied van Roemenië.

23.

Het grondgebied van de Republiek Slovenië.

24.

Het grondgebied van de Slowaakse Republiek.

25.

Het grondgebied van de Republiek Finland.

26.

Het grondgebied van het Koninkrijk Zweden.

27.

Het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.”


Top