EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0058

2008/58/EG: Beschikking van de Commissie van 26 november 2007 waarbij Oostenrijk voor het verkoopseizoen 2007/2008 wordt gemachtigd om de in wijnbouwzone B geproduceerde druivenmost en wijn aan te zuren (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 5615)

OJ L 15, 18.1.2008, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/58(1)/oj

18.1.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 15/28


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 26 november 2007

waarbij Oostenrijk voor het verkoopseizoen 2007/2008 wordt gemachtigd om de in wijnbouwzone B geproduceerde druivenmost en wijn aan te zuren

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 5615)

(Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

(2008/58/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt (1), en met name op artikel 46, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Door de uitzonderlijke weersomstandigheden tijdens de rijping van de druiven in wijnbouwzone B in Oostenrijk, is het gehalte aan zuren van de druiven en de druivenmost aanzienlijk en onomkeerbaar verminderd. De uitzonderlijke weersomstandigheden die zich in de zomer van 2007 op het grondgebied van Oostenrijk hebben voorgedaan, zijn te vergelijken met die welke normaal voorkomen in veel zuidelijker gelegen wijnbouwzones.

(2)

Het totale gehalte aan zuren van de rijp geoogste druiven in de betrokken regio's is abnormaal laag en is onverenigbaar met een goede wijnbereiding en een goede bewaring van de wijn.

(3)

Oostenrijk moet derhalve worden gemachtigd om toe te staan dat de druivenmost en wijn van de oogst van 2007 in wijnbouwzone B worden aangezuurd overeenkomstig de in bijlage V, deel E, punten 2, 3 en 7, van Verordening (EG) nr. 1493/1999 vastgestelde voorwaarden.

(4)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor wijn,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

In afwijking van bijlage V, deel E, punt 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1493/1999 mogen in Oostenrijk de druivenmost en wijn van de oogst van 2007 in wijnbouwzone B worden aangezuurd overeenkomstig de in deel E, punten 2, 3 en 7, van bovengenoemde bijlage vastgestelde voorwaarden.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Republiek Oostenrijk.

Gedaan te Brussel, 26 november 2007.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1234/2007 (PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1).


Top