EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2010

Verordening (EG) nr. 2010/2006 van de Commissie van 27 december 2006 tot vaststelling van de voor de eerste helft van 2007 beschikbare hoeveelheid voor bepaalde producten in de sector melk en zuivelproducten in het kader van door de Gemeenschap geopende contingenten op basis van uitsluitend invoercertificaten

OJ L 379, 28.12.2006, p. 121–122 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2010/oj

28.12.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 379/121


VERORDENING (EG) Nr. 2010/2006 VAN DE COMMISSIE

van 27 december 2006

tot vaststelling van de voor de eerste helft van 2007 beschikbare hoeveelheid voor bepaalde producten in de sector melk en zuivelproducten in het kader van door de Gemeenschap geopende contingenten op basis van uitsluitend invoercertificaten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 2535/2001 van de Commissie van 14 december 2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad voor de invoerregeling voor melk en zuivelproducten en houdende opening van tariefcontingenten (2), en met name op artikel 16, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

Bij de toewijzing van de invoercertificaten voor de tweede helft van 2006 voor bepaalde bij Verordening (EG) nr. 2535/2001 vastgestelde tariefcontingenten, zijn voor sommige van de betrokken producten invoercertificaten aangevraagd voor kleinere hoeveelheden dan die welke beschikbaar zijn. Bijgevolg moet voor ieder betrokken contingent de voor de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2007 beschikbare hoeveelheid worden bepaald, rekening houdend met de niet toegewezen hoeveelheden in het kader van de Verordening (EG) nr. 1130/2006 van de Commissie (3) tot vaststelling van de mate waarin invoercertificaataanvragen die in juli 2006 in het kader van bij Verordening (EG) nr. 2535/2001 geopende tariefcontingenten voor bepaalde zuivelproducten zijn ingediend, kunnen worden geaccepteerd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De beschikbare hoeveelheden voor de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2007 voor de tweede helft van het invoerjaar in het kader van bepaalde in Verordening (EG) nr. 2535/2001 bedoelde tariefcontingenten, zijn aangegeven in de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 28 december 2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 december 2006.

Voor de Commissie

Jean-Luc DEMARTY

Directeur-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1913/2005 van de Commissie (PB L 307 van 25.11.2005, blz. 2).

(2)  PB L 341 van 22.12.2001, blz. 29. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1984/2006 (PB L 387 van 29.12.2006, blz. 1).

(3)  PB L 201 van 25.7.2006, blz. 10.


BIJLAGE I.A

Contingentnummer

Hoeveelheid (t)

09.4590

52 046,5

09.4591

5 360,0

09.4592

18 438,0

09.4593

5 260,0

09.4594

14 233,5

09.4595

7 502,5

09.4596

17 033,6

09.4599

5 680,0


BIJLAGE I.F

Producten van oorsprong uit Zwïtzerland

Contingentnummer

Hoeveelheid (t)

09.4155

1 600,0

09.4156

5 844,4


BIJLAGE I.H

Producten van oorsprong uit Noorwegen

Contingentnummer

Hoeveelheid (t)

09.4179

2 000,0


Top