EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42006D0881

2006/881/GBVB Besluit van de vertegenwoordigers van de Regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen van 30 november 2006 houdende aanpassing van Besluit 96/409/GBVB betreffende de opstelling van een nood-reisdocument, in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

OJ L 363, 20.12.2006, p. 422–423 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 937–938 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 006 P. 61 - 62
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 006 P. 61 - 62
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 011 P. 13 - 14

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/881/oj

20.12.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 363/422


BESLUIT VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN

van 30 november 2006

houdende aanpassing van Besluit 96/409/GBVB betreffende de opstelling van een nood-reisdocument, in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

(2006/881/GBVB)

DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN VAN DE EUROPESE UNIE, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN,

Overwegende hetgeen volgt:

Er dienen bepaalde aanpassingen te worden aangebracht in Besluit 96/409/GBVB (1), in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie,

BESLUITEN:

Artikel 1

Besluit 96/409/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

a)

aan bijlage I wordt na „PRÍLOHA I” het volgende toegevoegd:

„— ПРИЛОЖЕНИЕ 1 — ANEXA I”;

b)

aan bijlage I wordt na „EURÓPSKA ÚNIA” het volgende toegevoegd:

„ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ, UNIUNEA EUROPEANĂ”;

c)

aan bijlage I wordt na „CESTOVNÝ PREUKAZ” het volgende toegevoegd:

„, ВРЕМЕНЕН ПАСПОРТ ЗА ЗАВРЪЩАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, DOCUMENT DE CĂLĂTORIE PROVIZORIU”;

d)

aan bijlage I wordt na „ÚDAJE” het volgende toegevoegd:

„/ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДАННИ/GLOSAR”;

e)

aan bijlage I wordt na „(13) Pečiatka vydávajúceho” het volgende toegevoegd:

„(1) Фамилия (2) Име (3) Дата на раждане (4) Място на раждане (5) Ръст (6) Гражданство (7) Подпис на титуляра (8) За пътуване до — през (9) Валиден до (10) Дата на издаване (11) Регистрационен номер (12) Подпис на служителя (13) Печат на компетентния орган по издаването

(1) Numele (2) Prenumele (3) Data naşterii (4) Locul naşterii (5) Talia (6) Cetăţenia (7) Semnătura titularului (8) Pentru o călătorie către — via (9) Data expirării (10) Data eliberării (11) Număr de înregistrare (12) Semnătura funcţionarului competent (13) Ştampila autorităţii emitente”;

f)

in Bijlage III, punt 3, wordt de lijst na „op de volgende wijze:” als volgt vervangen:

„België

=

B

[OOOOO]

Bulgarije

=

BG

[OOOOO]

Tsjechië

=

CZ

[OOOOO]

Denemarken

=

DK

[OOOOO]

Duitsland

=

D

[OOOOO]

Estland

=

EE

[OOOOO]

Griekenland

=

GR

[OOOOO]

Spanje

=

E

[OOOOO]

Frankrijk

=

F

[OOOOO]

Ierland

=

IRL

[OOOOO]

Italië

=

I

[OOOOO]

Cyprus

=

CY

[OOOOO]

Letland

=

LV

[OOOOO]

Litouwen

=

LT

[OOOOO]

Luxemburg

=

L

[OOOOO]

Hongarije

=

HU

[OOOOO]

Malta

=

MT

[OOOOO]

Nederland

=

NL

[OOOOO]

Oostenrijk

=

A

[OOOOO]

Polen

=

PL

[OOOOO]

Portugal

=

P

[OOOOO]

Roemenië

=

RO

[OOOOO]

Slovenië

=

SI

[OOOOO]

Slowakije

=

SK

[OOOOO]

Finland

=

FIN

[OOOOO]

Zweden

=

S

[OOOOO]

Verenigd Koninkrijk

=

UK

[OOOOO]”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking onder voorbehoud en op de datum van inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 30 november 2006

Voor de Raad

De voorzitter

L. HYSSÄLÄ


(1)  PB L 168 van 6.7.1996, blz. 4. Besluit gewijzigd bij de Toetredingsakte van 2003 (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33).


Top