EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0096

Richtlijn 2006/96/EG van de Raad van 20 november 2006 tot aanpassing van een aantal richtlijnen op het gebied van vrij verkeer van goederen in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië

OJ L 363, 20.12.2006, p. 81–106 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 709–734 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 057 P. 176 - 201
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 057 P. 176 - 201

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/04/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/96/oj

20.12.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 363/81


RICHTLIJN 2006/96/EG VAN DE RAAD

van 20 november 2006

tot aanpassing van een aantal richtlijnen op het gebied van vrij verkeer van goederen in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie (1), en met name op artikel 4, lid 3,

Gelet op de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor Bulgarije en Roemenië, en met name op artikel 56,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Indien besluiten van de instellingen na 1 januari 2007 van kracht blijven en in verband met de toetreding moeten worden aangepast, en in de Toetredingsakte of de bijlagen daarbij niet in de noodzakelijke aanpassingen is voorzien, moet overeenkomstig artikel 56 van de Toetredingsakte de Raad de daartoe noodzakelijke besluiten vaststellen, tenzij het oorspronkelijke besluit door de Commissie is aangenomen.

(2)

In de Slotakte van de Conferentie die het Toetredingsverdrag heeft opgesteld, wordt aangegeven dat de Hoge Verdragsluitende Partijen een politiek akkoord hebben bereikt over de ingevolge de toetreding vereiste aanpassingen van de besluiten van de instellingen, en wordt de Raad en de Commissie verzocht om deze aanpassingen vóór de toetreding aan te nemen, waar nodig aangevuld en bijgewerkt om rekening te houden met de ontwikkeling van het recht van de Unie.

(3)

De Richtlijnen 69/493/EEG (2), 70/156/EEG (3), 70/157/EEG (4), 70/220/EEG (5), 70/221/EEG (6), 70/388/EEG (7), 71/127/EEG (8), 71/316/EEG (9), 71/320/EEG (10), 71/347/EEG (11), 72/245/EEG (12), 74/61/EEG (13), 74/408/EEG (14), 74/483/EEG (15), 75/322/EEG (16), 76/114/EEG (17), 76/757/EEG (18), 76/758/EEG (19), 76/759/EEG (20), 76/760/EEG (21), 76/761/EEG (22), 76/762/EEG (23), 76/767/EEG (24), 77/536/EEG (25), 77/538/EEG (26), 77/539/EEG (27), 77/540/EEG (28), 77/541/EEG (29), 78/318/EEG (30), 78/764/EEG (31), 78/932/EEG (32), 79/622/EEG (33), 86/298/EEG (34), 87/402/EEG (35), 89/173/EEG (36), 91/226/EEG (37), 94/11/EG (38), 94/20/EG (39), 95/28/EG (40), 96/74/EG (41), 98/34/EG (42), 1999/45/EG (43), 2000/25/EG (44), 2000/40/EG (45), 2001/56/EG (46), 2001/85/EG (47), 2002/24/EG (48), 2003/37/EG (49), 2003/97/EG (50), 2004/22/EG (51) en 2005/66/EG (52) moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

De Richtlijnen 69/493/EEG, 70/156/EEG, 70/157/EEG, 70/220/EEG, 70/221/EEG, 70/388/EEG, 71/127/EEG, 71/316/EEG, 71/320/EEG, 71/347/EEG, 72/245/EEG, 74/61/EEG, 74/408/EEG, 74/483/EEG, 75/322/EEG, 76/114/EEG, 76/757/EEG, 76/758/EEG, 76/759/EEG, 76/760/EEG, 76/761/EEG, 76/762/EEG, 76/767/EEG, 77/536/EEG, 77/538/EEG, 77/539/EEG, 77/540/EEG, 77/541/EEG, 78/318/EEG, 78/764/EEG, 78/932/EEG, 79/622/EEG, 86/298/EEG, 87/402/EEG, 89/173/EEG, 91/226/EEG, 94/11/EG, 94/20/EG, 95/28/EG, 96/74/EG, 98/34/EG, 1999/45/EG, 2000/25/EG, 2000/40/EG, 2001/56/EG, 2001/85/EG, 2002/24/EG, 2003/37/EG, 2003/97/EG, 2004/22/EG en 2005/66/EG worden gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage.

Artikel 2

1.   De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op de datum van de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mee, alsmede een tabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2.   De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking onder voorbehoud en op de datum van inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 20 november 2006

Voor de Raad

De voorzitter

J. KORKEAOJA


(1)  PB L 157 van 21.6.2005, blz. 11.

(2)  PB L 326 van 29.12.1969, blz. 36.

(3)  PB L 42 van 23.2.1970, blz. 1.

(4)  PB L 42 van 23.2.1970, blz. 16.

(5)  PB L 76 van 6.4.1970, blz. 1.

(6)  PB L 76 van 6.4.1970, blz. 23.

(7)  PB L 176 van 10.8.1970, blz. 12.

(8)  PB L 68 van 22.3.1971, blz. 1.

(9)  PB L 202 van 6.9.1971, blz. 1.

(10)  PB L 202 van 6.9.1971, blz. 37.

(11)  PB L 239 van 25.10.1971, blz. 1.

(12)  PB L 152 van 6.7.1972, blz. 15.

(13)  PB L 38 van 11.2.1974, blz. 22.

(14)  PB L 221 van 12.8.1974, blz. 1.

(15)  PB L 266 van 2.10.1974, blz. 4.

(16)  PB L 147 van 9.6.1975, blz. 28.

(17)  PB L 24 van 30.1.1976, blz. 1.

(18)  PB L 262 van 27.9.1976, blz. 32.

(19)  PB L 262 van 27.9.1976, blz. 54.

(20)  PB L 262 van 27.9.1976, blz. 71.

(21)  PB L 262 van 27.9.1976, blz. 85.

(22)  PB L 262 van 27.9.1976, blz. 96.

(23)  PB L 262 van 27.9.1976, blz. 122.

(24)  PB L 262 van 27.9.1976, blz. 153.

(25)  PB L 220 van 29.8.1977, blz. 1.

(26)  PB L 220 van 29.8.1977, blz. 60.

(27)  PB L 220 van 29.8.1977, blz. 72.

(28)  PB L 220 van 29.8.1977, blz. 83.

(29)  PB L 220 van 29.8.1977, blz. 95.

(30)  PB L 81 van 28.3.1978, blz. 49.

(31)  PB L 255 van 18.9.1978, blz. 1.

(32)  PB L 325 van 20.11.1978, blz. 1.

(33)  PB L 179 van 17.7.1979, blz. 1.

(34)  PB L 186 van 8.7.1986, blz. 26.

(35)  PB L 220 van 8.8.1987, blz. 1.

(36)  PB L 67 van 10.3.1989, blz. 1.

(37)  PB L 103 van 23.4.1991, blz. 5.

(38)  PB L 100 van 19.4.1994, blz. 37.

(39)  PB L 195 van 29.7.1994, blz. 1.

(40)  PB L 281 van 23.11.1995, blz. 1.

(41)  PB L 32 van 3.2.1997, blz. 38.

(42)  PB L 204 van 21.7.1998, blz. 37.

(43)  PB L 200 van 30.7.1999, blz. 1.

(44)  PB L 173 van 12.7.2000, blz. 1.

(45)  PB L 203 van 10.8.2000, blz. 9.

(46)  PB L 292 van 9.11.2001, blz. 21.

(47)  PB L 42 van 13.2.2002, blz. 1.

(48)  PB L 124 van 9.5.2002, blz. 1.

(49)  PB L 171 van 9.7.2003, blz. 1.

(50)  PB L 25 van 29.1.2004, blz. 1.

(51)  PB L 135 van 30.4.2004, blz. 1.

(52)  PB L 309 van 25.11.2005, blz. 37.


BIJLAGE

VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN

A.   MOTORVOERTUIGEN

1.

31970 L 0156: Richtlijn 70/156/EEG van de Raad van 6 februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (PB L 42 van 23.2.1970, blz. 1), gewijzigd bij:

11972 B: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk (PB L 73 van 27.3.1972, blz. 14),

31978 L 0315: Richtlijn 78/315/EEG van de Raad van 21.12.1977 (PB L 81 van 28.3.1978, blz. 1),

31978 L 0547: Richtlijn 78/547/EEG van de Raad van 12.6.1978 (PB L 168 van 26.6.1978, blz. 39),

11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

31980 L 1267: Richtlijn 80/1267/EEG van de Raad van 16.12.1980 (PB L 375 van 31.12.1980, blz. 34),

11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

31987 L 0358: Richtlijn 87/358/EEG van de Raad van 25.6.1987 (PB L 192 van 11.7.1987, blz. 51),

31987 L 0403: Richtlijn 87/403/EEG van de Raad van 25.6.1987 (PB L 220 van 8.8.1987, blz. 44),

31992 L 0053: Richtlijn 92/53/EEG van de Raad van 18.6.1992 (PB L 225 van 10.8.1992, blz. 1),

31993 L 0081: Richtlijn 93/81/EEG van de Commissie van 29.9.1993 (PB L 264 van 23.10.1993, blz. 49),

11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

31995 L 0054: Richtlijn 95/54/EG van de Commissie van 31.10.1995 (PB L 266 van 8.11.1995, blz. 1),

31996 L 0027: Richtlijn 96/27/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20.5.1996 (PB L 169 van 8.7.1996, blz. 1),

31996 L 0079: Richtlijn 96/79/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16.12.1996 (PB L 18 van 21.1.1997, blz. 7),

31997 L 0027: Richtlijn 97/27/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22.7.1997 (PB L 233 van 25.8.1997, blz. 1),

31998 L 0014: Richtlijn 98/14/EG van de Commissie van 6.2.1998 (PB L 91 van 25.3.1998, blz. 1),

31998 L 0091: Richtlijn 98/91/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14.12.1998 (PB L 11 van 16.1.1999, blz. 25),

32000 L 0040: Richtlijn 2000/40/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26.6.2000 (PB L 203 van 10.8.2000, blz. 9),

32001 L 0056: Richtlijn 2001/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27.9.2001 (PB L 292 van 9.11.2001, blz. 21),

32001 L 0085: Richtlijn 2001/85/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20.11.2001 (PB L 42 van 13.2.2002, blz. 1),

32001 L 0092: Richtlijn 2001/92/EG van de Commissie van 30.10.2001 (PB L 291 van 8.11.2001, blz. 24),

32001 L 0116: Richtlijn 2001/116/EG van de Commissie van 20.12.2001 (PB L 18 van 21.1.2002, blz. 1),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33),

32003 L 0097: Richtlijn 2003/97/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10.11.2003 (PB L 25 van 29.1.2004, blz. 1),

32003 L 0102: Richtlijn 2003/102/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17.11.2003 (PB L 321 van 6.12.2003, blz. 15),

32003 R 0807: Verordening (EG) nr. 807/2003 van de Raad van 14.4.2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 36),

32004 L 0003: Richtlijn 2004/3/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11.2.2004 (PB L 49 van 19.2.2004, blz. 36),

32004 L 0078: Richtlijn 2004/78/EG van de Commissie van 29.4.2004 (PB L 153 van 30.4.2004, blz. 103),

32004 L 0104: Richtlijn 2004/104/EG van de Commissie van 14.10.2004 (PB L 337 van 13.11.2004, blz. 13),

32005 L 0049: Richtlijn 2005/49/EG van de Commissie van 25.7.2005 (PB L 194 van 26.7.2005, blz. 12),

32005 L 0064: Richtlijn 2005/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26.10.2005 (PB L 310 van 25.11.2005, blz. 10),

32005 L 0066: Richtlijn 2005/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26.10.2005 (PB L 309 van 25.11.2005, blz. 37),

32006 L 0028: Richtlijn 2006/28/EG van de Commissie van 6.3.2006 (PB L 65 van 7.3.2006, blz. 27),

32006 L 0040: Richtlijn 2006/40/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17.5.2006 (PB L 161 van 14.6.2006, blz. 12).

(a)

In bijlage VII, wordt aan de lijst in Deel I het volgende toegevoegd:

„34 voor Bulgarije, 19 voor Roemenië”.

(b)

In bijlage IX wordt in de delen I en II, bladzijde 2, punt 47 vervangen door het volgende:

„47.

Fiscaal vermogen of nationaal (nationale) codenummer(s), voorzover van toepassing:

België:

Bulgarije:

Tsjechische Republiek:

Denemarken:

Duitsland:

Estland:

Griekenland:

Spanje:

Frankrijk:

Ierland:

Italië:

Cyprus:

Letland:

Litouwen:

Luxemburg:

Hongarije:

Malta:

Nederland:

Oostenrijk:

Polen:

Portugal:

Roemenië:

Slovenië:

Slowakije:

Finland:

Zweden:

Verenigd Koninkrijk:” .

2.

31970 L 0157: Richtlijn 70/157/EEG van de Raad van 6 februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende het toegestane geluidsniveau en de uitlaatinrichting van motorvoertuigen (PB L 42 van 23.2.1970, blz. 16), gewijzigd bij:

11972 B: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk (PB L 73 van 27.3.1972, blz. 14),

31973 L 0350: Richtlijn 73/350/EEG van de Commissie van 7.11.1973 (PB L 321 van 22.11.1973, blz. 33),

31977 L 0212: Richtlijn 77/212/EEG van de Raad van 8.3.1977 (PB L 66 van 12.3.1977, blz. 33),

31981 L 0334: Richtlijn 81/334/EEG van de Commissie van 13.4.1981 (PB L 131 van 18.5.1981, blz. 6),

31984 L 0372: Richtlijn 84/372/EEG van de Commissie van 3.7.1984 (PB L 196 van 26.7.1984, blz. 47),

31984 L 0424: Richtlijn 84/424/EEG van de Raad van 3.9.1984 (PB L 238 van 6.9.1984, blz. 31),

11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

31987 L 0354: Richtlijn 87/354/EEG van de Raad van 25.6.1987 (PB L 192 van 11.7.1987, blz. 43),

31989 L 0491: Richtlijn 89/491/EEG van de Commissie van 17.7.1989 (PB L 238 van 15.8.1989, blz. 43),

31992 L 0097: Richtlijn 92/97/EEG van de Raad van 10.11.1992 (PB L 371 van 19.12.1992, blz. 1),

11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

31996 L 0020: Richtlijn 96/20/EG van de Commissie van 27.3.1996 (PB L 92 van 13.4.1996, blz. 23),

31999 L 0101: Richtlijn 1999/101/EG van de Commissie van 15.12.1999 (PB L 334 van 28.12.1999, blz. 41),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33).

In bijlage II wordt het volgende toegevoegd aan punt 4.2:

„34 voor Bulgarije, 19 voor Roemenië”.

3.

31970 L 0220: Richtlijn 70/220/EEG van de Raad van 20 maart 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen tegen de luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen (PB L 76 van 6.4.1970, blz. 1), gewijzigd bij:

11972 B: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk (PB L 73 van 27.3.1972, blz. 14),

31974 L 0290: Richtlijn 74/290/EEG van de Raad van 28.5.1974 (PB L 159 van 15.6.1974, blz. 61),

31977 L 0102: Richtlijn 77/102/EEG van de Commissie van 30.11.1976 (PB L 32 van 3.2.1977, blz. 32),

31978 L 0665: Richtlijn 78/665/EEG van de Commissie van 14.7.1978 (PB L 223 van 14.8.1978, blz. 48),

31983 L 0351: Richtlijn 83/351/EEG van de Raad van 16.6.1983 (PB L 197 van 20.7.1983, blz. 1),

31988 L 0076: Richtlijn 88/76/EEG van de Raad van 3.12.1987 (PB L 36 van 9.2.1988, blz. 1),

31988 L 0436: Richtlijn 88/436/EEG van de Raad van 16.6.1988 (PB L 214 van 6.8.1988, blz. 1),

31989 L 0458: Richtlijn 89/458/EEG van de Raad van 18.7.1989 (PB L 226 van 3.8.1989, blz. 1),

31989 L 0491: Richtlijn 89/491/EEG van de Commissie van 17.7.1989 (PB L 238 van 15.8.1989, blz. 43),

31991 L 0441: Richtlijn 91/441/EEG van de Raad van 26.6.1991 (PB L 242 van 30.8.1991, blz. 1),

31993 L 0059: Richtlijn 93/59/EEG van de Raad van 28.6.1993 (PB L 186 van 28.7.1993, blz. 21),

31994 L 0012: Richtlijn 94/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23.3.1994 (PB L 100 van 19.4.1994, blz. 42),

31996 L 0044: Richtlijn 96/44/EG van de Commissie van 1.7.1996 (PB L 210 van 20.8.1996, blz. 25),

31996 L 0069: Richtlijn 96/69/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8.10.1996 (PB L 282 van 1.11.1996, blz. 64),

31998 L 0069: Richtlijn 98/69/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13.10.1998 (PB L 350 van 28.12.1998, blz. 1),

31998 L 0077: Richtlijn 98/77/EG van de Commissie van 2.10.1998 (PB L 286 van 23.10.1998, blz. 34),

31999 L 0102: Richtlijn 1999/102/EG van de Commissie van 15.12.1999 (PB L 334 van 28.12.1999, blz. 43),

32001 L 0001: Richtlijn 2001/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22.1.2001 (PB L 35 van 6.2.2001, blz. 34),

32001 L 0100: Richtlijn 2001/100/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7.12.2001 (PB L 16 van 18.1.2002, blz. 32),

32002 L 0080: Richtlijn 2002/80/EG van de Commissie van 3.10.2002 (PB L 291 van 28.10.2002, blz. 20),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33),

32003 L 0076: Richtlijn 2003/76/EG van de Commissie van 11.8.2003 (PB L 206 van 15.8.2003, blz. 29).

In bijlage XIII wordt aan de lijst in punt 5.2. het volgende toegevoegd:

„34 voor Bulgarije”, „19 voor Roemenië”.

4.

31970 L 0221: Richtlijn 70/221/EEG van de Raad van 20 maart 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende reservoirs voor vloeibare brandstof en beschermingsinrichtingen aan de achterzijde van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (PB L 76 van 6.4.1970, blz. 23), gewijzigd bij:

11972 B: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk (PB L 73 van 27.3.1972, blz. 14),

31979 L 0490: Richtlijn 79/490/EEG van de Commissie van 18.4.1979 (PB L 128 van 26.5.1979, blz. 22),

31981 L 0333: Richtlijn 81/333/EEG van de Commissie van 13.4.1981 (PB L 131 van 18.5.1981, blz. 4),

31997 L 0019: Richtlijn 97/19/EG van de Commissie van 18.4.1997 (PB L 125 van 16.5.1997, blz. 1),

32000 L 0008: Richtlijn 2000/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20.3.2000 (PB L 106 van 3.5.2000, blz. 7),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33),

32006 L 0020: Richtlijn 2006/20/EG van de Commissie van 17.2.2006 (PB L 48 van 18.2.2006, blz. 16).

In bijlage II wordt aan de lijst in punt 6.2. het volgende toegevoegd:

„34 voor Bulgarije”, „19 voor Roemenië”.

5.

31970 L 0388: Richtlijn 70/388/EEG van de Raad van 27 juli 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de geluidssignaalinrichting van motorvoertuigen (PB L 176 van 10.8.1970, blz. 12), gewijzigd bij:

11972 B: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk (PB L 73 van 27.3.1972, blz. 14),

11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

31987 L 0354: Richtlijn 87/354/EEG van de Raad van 25.6.1987 (PB L 192 van 11.7.1987, blz. 43),

11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33).

In bijlage I wordt in punt 1.4.1. het volgende toegevoegd aan de tekst tussen haakjes:

„34 voor Bulgarije, 19 voor Roemenië”.

6.

31971 L 0127: Richtlijn 71/127/EEG van de Raad van 1 maart 1971 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende achteruitkijkspiegels van motorvoertuigen (PB L 68 van 22.3.1971, blz. 1), gewijzigd bij:

11972 B: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk (PB L 73 van 27.3.1972, blz. 14),

31979 L 0795: Richtlijn 79/795/EEG van de Commissie van 20.7.1979 (PB L 239 van 22.9.1979, blz. 1),

11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

31985 L 0205: Richtlijn 85/205/EEG van de Commissie van 18.2.1985 (PB L 90 van 29.3.1985, blz. 1),

11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

31986 L 0562: Richtlijn 86/562/EEG van de Commissie van 6.11.1986 (PB L 327 van 22.11.1986, blz. 49),

31987 L 0354: Richtlijn 87/354/EEG van de Raad van 25.6.1987 (PB L 192 van 11.7.1987, blz. 43),

31988 L 0321: Richtlijn 88/321/EEG van de Commissie van 16.5.1988 (PB L 147 van 14.6.1988, blz. 77),

11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33).

In aanhangsel 2 van bijlage II wordt aan de lijst van nummers/letters in punt 4.2. het volgende toegevoegd:

„34 voor Bulgarije”, „19 voor Roemenië”.

7.

31971 L 0320: Richtlijn 71/320/EEG van de Raad van 26 juli inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de reminrichtingen van bepaalde categorieën motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (PB L 202 van 6.9.1971, blz. 37), gewijzigd bij:

11972 B: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk (PB L 73 van 27.3.1972, blz. 14),

31974 L 0132: Richtlijn 74/132/EEG van de Commissie van 11.2.1974 (PB L 74 van 19.3.1974, blz. 7),

31975 L 0524: Richtlijn 75/524/EEG van de Commissie van 25.7.1975 (PB L 236 van 8.9.1975, blz. 3),

31979 L 0489: Richtlijn 79/489/EEG van de Commissie van 18.4.1979 (PB L 128 van 26.5.1979, blz. 12),

31985 L 0647: Richtlijn 85/647/EEG van de Commissie van 23.12.1985 (PB L 380 van 31.12.1985, blz. 1),

31988 L 0194: Richtlijn 88/194/EEG van de Commissie van 24.3.1988 (PB L 92 van 9.4.1988, blz. 47),

31991 L 0422: Richtlijn 91/422/EEG van de Commissie van 15.7.1991 (PB L 233 van 22.8.1991, blz. 21),

31998 L 0012: Richtlijn 98/12/EG van de Commissie van 27.1.1998 (PB L 81 van 18.3.1998, blz. 1),

32002 L 0078: Richtlijn 2002/78/EG van de Commissie van 1.10.2002 (PB L 267 van 4.10.2002, blz. 23),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33).

In bijlage XV wordt aan de lijst in punt 4.4.2. het volgende toegevoegd:

„34 voor Bulgarije”, „19 voor Roemenië”.

8.

31972 L 0245: Richtlijn 72/245/EEG van de Raad van 20 juni 1972 betreffende door voertuigen veroorzaakte radiostoring (elektromagnetische compatibiliteit) (PB L 152 van 6.7.1972, blz. 15), gewijzigd bij:

31989 L 0491: Richtlijn 89/491/EEG van de Commissie van 17.7.1989 (PB L 238 van 15.8.1989, blz. 43),

31995 L 0054: Richtlijn 95/54/EG van de Commissie van 31.10.1995 (PB L 266 van 8.11.1995, blz. 1),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33),

32004 L 0104: Richtlijn 2004/104/EG van de Commissie van 14.10.2004 (PB L 337 van 13.11.2004, blz. 13),

32005 L 0049: Richtlijn 2005/49/EG van de Commissie van 25.7.2005 (PB L 194 van 26.7.2005, blz. 12),

32005 L 0083: Richtlijn 2005/83/EG van de Commissie van 23.11.2005 (PB L 305 van 24.11.2005, blz. 32),

32006 L 0028: Richtlijn 2006/28/EG van de Commissie van 6.3.2006 (PB L 65 van 7.3.2006, blz. 27).

In bijlage I wordt aan de lijst in punt 5.2. het volgende toegevoegd:

„34 voor Bulgarije”, „19 voor Roemenië”.

9.

31974 L 0061: Richtlijn 74/61/EEG van de Raad van 17 december 1973 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende de inrichtingen ter beveiliging tegen het gebruik van motorvoertuigen door onbevoegden (PB L 38 van 11.2.1974, blz. 22), gewijzigd bij:

31995 L 0056: Richtlijn 95/56/EG,Euratom van de Commissie van 8.11.1995 (PB L 286 van 29.11.1995, blz. 1).

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33).

In bijlage I wordt aan de lijst in punt 5.1.1. het volgende toegevoegd:

„34 voor Bulgarije”, „19 voor Roemenië”.

10.

31974 L 0408: Richtlijn 74/408/EEG van de Raad van 22 juli 1974 met betrekking tot de zitplaatsen en de bevestiging en hoofdsteunen daarvan in motorvoertuigen (PB L 221 van 12.8.1974, blz. 1), gewijzigd bij:

31981 L 0577: Richtlijn 81/577/EEG van de Raad van 20.7.1981 (PB L 209 van 29.7.1981, blz. 34),

31996 L 0037: Richtlijn 96/37/EG van de Commissie van 17.6.1996 (PB L 186 van 25.7.1996, blz. 28),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33),

32005 L 0039: Richtlijn 2005/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7.9.2005 (PB L 255 van 30.9.2005, blz. 143).

In bijlage I wordt aan de lijst in punt 6.2.1. het volgende toegevoegd:

„34 voor Bulgarije”, „19 voor Roemenië”.

11.

31974 L 0483: Richtlijn 74/483/EEG van de Raad van 17 september 1974 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de naar buiten uitstekende delen van motorvoertuigen (PB L 266 van 2.10.1974, blz. 4), gewijzigd bij:

31979 L 0488: Richtlijn 79/488/EEG van de Commissie van 18.4.1979 (PB L 128 van 26.5.1979, blz. 1),

11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

31987 L 0354: Richtlijn 87/354/EEG van de Raad van 25.6.1987 (PB L 192 van 11.7.1987, blz. 43),

11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33).

In bijlage I wordt het volgende toegevoegd aan de voetnoot bij punt 3.2.2.2.:

„34 voor Bulgarije, 19 voor Roemenië”.

12.

31975 L 0322: Richtlijn 75/322/EEG van de Raad van 20 mei 1975 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende de onderdrukking van radiostoringen, veroorzaakt door motoren met elektrische ontsteking van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (elektromagnetische compatibiliteit) (PB L 147 van 9.6.1975, blz. 28), gewijzigd bij:

31982 L 0890: Richtlijn 82/890/EEG van de Raad van 17.12.1982 (PB L 378 van 31.12.1982, blz. 45),

31997 L 0054: Richtlijn 97/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23.9.1997 (PB L 277 van 10.10.1997, blz. 24),

32000 L 0002: Richtlijn 2000/2/EG van de Commissie van 14.1.2000 (PB L 21 van 26.1.2000, blz. 23),

32001 L 0003: Richtlijn 2001/3/EG van de Commissie van 8.1.2001 (PB L 28 van 30.1.2001, blz. 1),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33).

In bijlage I wordt in punt 5.2. het volgende toegevoegd:

„34 voor Bulgarije”, „19 voor Roemenië”.

13.

31976 L 0114: Richtlijn 76/114/EEG van de Raad van 18 december 1975 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de voorgeschreven platen en gegevens, en de plaats en wijze waarop zij op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan moeten worden aangebracht (PB L 24 van 30.1.1976, blz. 1), gewijzigd bij:

31978 L 0507: Richtlijn 78/507/EEG van de Commissie van 19.5.1978 (PB L 155 van 13.6.1978, blz. 31),

11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

31987 L 0354: Richtlijn 87/354/EEG van de Raad van 25.6.1987 (PB L 192 van 11.7.1987, blz. 43),

11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33).

In de bijlage wordt in punt 2.1.2. het volgende toegevoegd aan de tekst tussen haakjes:

„34 voor Bulgarije, 19 voor Roemenië”.

14.

31976 L 0757: Richtlijn 76/757/EEG van de Raad van 27 juli 1976 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende retroflectoren voor motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (PB L 262 van 27.9.1976, blz. 32), gewijzigd bij:

11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

31987 L 0354: Richtlijn 87/354/EEG van de Raad van 25.6.1987 (PB L 192 van 11.7.1987, blz. 43),

11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

31997 L 0029: Richtlijn 97/29/EG van de Commissie van 11.6.1997 (PB L 171 van 30.6.1997, blz. 11),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33).

In bijlage I wordt in punt 4.2.1. het volgende toegevoegd:

„34 voor Bulgarije, 19 voor Roemenië”.

15.

31976 L 0758: Richtlijn 76/758/EEG van de Raad van 27 juli 1976 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende markeringslichten, breedtelichten, achterlichten, stoplichten, dagrijlichten en zijmarkeringslichten van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (PB L 262 van 27.9.1976, blz. 54), gewijzigd bij:

11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

31987 L 0354: Richtlijn 87/354/EEG van de Raad van 25.6.1987 (PB L 192 van 11.7.1987, blz. 43),

31989 L 0516: Richtlijn 89/516/EEG van de Commissie van 1.8.1989 (PB L 265 van 12.9.1989, blz. 1),

11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

31997 L 0030: Richtlijn 97/30/EG van de Commissie van 11.6.1997 (PB L 171 van 30.6.1997, blz. 25),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33).

In bijlage I wordt in punt 5.2.1 het volgende toegevoegd:

„34 voor Bulgarije, 19 voor Roemenië”.

16.

31976 L 0759: Richtlijn 76/759/EEG van de Raad van 27 juli 1976 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende richtingaanwijzers van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (PB L 262 van 27.9.1976, blz. 71), gewijzigd bij:

11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

31987 L 0354: Richtlijn 87/354/EEG van de Raad van 25.6.1987 (PB L 192 van 11.7.1987, blz. 43),

31989 L 0277: Richtlijn 89/277/EEG van de Commissie van 28.3.1989 (PB L 109 van 20.4.1989, blz. 25),

11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

31999 L 0015: Richtlijn 1999/15/EG van de Commissie van 16.3.1999 (PB L 97 van 12.4.1999, blz. 14),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33).

In bijlage I wordt in punt 4.2.1. het volgende toegevoegd:

„34 voor Bulgarije, 19 voor Roemenië”.

17.

31976 L 0760: Richtlijn 76/760/EEG van de Raad van 27 juli 1976 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende de achterkentekenplaatverlichting van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (PB L 262 van 27.9.1976, blz. 85), gewijzigd bij:

11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

31987 L 0354: Richtlijn 87/354/EEG van de Raad van 25.6.1987 (PB L 192 van 11.7.1987, blz. 43),

11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

31997 L 0031: Richtlijn 97/31/EG van de Commissie van 11.6.1997 (PB L 171 van 30.6.1997, blz. 49),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33).

In bijlage I wordt in punt 4.2.1. het volgende toegevoegd:

„34 voor Bulgarije, 19 voor Roemenië”.

18.

31976 L 0761: Richtlijn 76/761/EEG van de Raad van 27 juli 1976 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende koplichten van motorvoertuigen voor groot licht en/of dimlicht, alsmede betreffende elektrische gloeilampen voor deze koplichten (PB L 262 van 27.9.1976, blz. 96), gewijzigd bij:

11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

31987 L 0354: Richtlijn 87/354/EEG van de Raad van 25.6.1987 (PB L 192 van 11.7.1987, blz. 43),

31989 L 0517: Richtlijn 89/517/EEG van de Commissie van 1.8.1989 (PB L 265 van 12.9.1989, blz. 15),

11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

31999 L 0017: Richtlijn 1999/17/EG van de Commissie van 18.3.1999 (PB L 97 van 12.4.1999, blz. 45),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33).

In bijlage I wordt in punt 5.2.1 en in punt 6.2.1 het volgende toegevoegd:

„34 voor Bulgarije, 19 voor Roemenië”.

19.

31976 L 0762: Richtlijn 76/762/EEG van de Raad van 27 juli 1976 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende voormistlichten voor motorvoertuigen (PB L 262 van 27.9.1976, blz. 122), gewijzigd bij:

11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

31987 L 0354: Richtlijn 87/354/EEG van de Raad van 25.6.1987 (PB L 192 van 11.7.1987, blz. 43),

11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

31999 L 0018: Richtlijn 1999/18/EG van de Commissie van 18.3.1999 (PB L 97 van 12.4.1999, blz. 82),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33).

In bijlage I wordt in punt 4.2.1. het volgende toegevoegd:

„34 voor Bulgarije, 19 voor Roemenië”.

20.

31977 L 0536: Richtlijn 77/536/EEG van de Raad van 28 juni 1977 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende kantelbeveiligingsinrichtingen op landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (PB L 220 van 29.8.1977, blz. 1), gewijzigd bij:

11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

31987 L 0354: Richtlijn 87/354/EEG van de Raad van 25.6.1987 (PB L 192 van 11.7.1987, blz. 43),

31989 L 0680: Richtlijn 89/680/EEG van de Raad van 21.12.1989 (PB L 398 van 30.12.1989, blz. 26),

11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

31999 L 0055: Richtlijn 1999/55/EG van de Commissie van 1.6.1999 (PB L 146 van 11.6.1999, blz. 28),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33).

In bijlage VI wordt het volgende toegevoegd:

„34 voor Bulgarije, 19 voor Roemenië”.

21.

31977 L 0538: Richtlijn 77/538/EEG van de Raad van 28 juni 1977 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende de mistlichten achter van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (PB L 220 van 29.8.1977, blz. 60), gewijzigd bij:

11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

31987 L 0354: Richtlijn 87/354/EEG van de Raad van 25.6.1987 (PB L 192 van 11.7.1987, blz. 43),

31989 L 0518: Richtlijn 89/518/EEG van de Commissie van 1.8.1989 (PB L 265 van 12.9.1989, blz. 24),

11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

31999 L 0014: Richtlijn 1999/14/EG van de Commissie van 16.3.1999 (PB L 97 van 12.4.1999, blz. 1),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33).

In bijlage I wordt in punt 4.2.1. het volgende toegevoegd:

„34 voor Bulgarije, 19 voor Roemenië”.

22.

31977 L 0539: Richtlijn 77/539/EEG van de Raad van 28 juni 1977 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende achteruitrijlichten van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (PB L 220 van 29.8.1977, blz. 72), gewijzigd bij:

11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

31987 L 0354: Richtlijn 87/354/EEG van de Raad van 25.6.1987 (PB L 192 van 11.7.1987, blz. 43),

11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

31997 L 0032: Richtlijn 97/32/EG van de Commissie van 11.6.1997 (PB L 171 van 30.6.1997, blz. 63),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33).

In bijlage I wordt in punt 4.2.1. het volgende toegevoegd:

„34 voor Bulgarije, 19 voor Roemenië”.

23.

31977 L 0540: Richtlijn 77/540/EEG van de Raad van 28 juni 1977 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende parkeerlichten van motorvoertuigen (PB L 220 van 29.8.1977, blz. 83), gewijzigd bij:

11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

31987 L 0354: Richtlijn 87/354/EEG van de Raad van 25.6.1987 (PB L 192 van 11.7.1987, blz. 43),

11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

31999 L 0016: Richtlijn 1999/16/EG van de Commissie van 16.3.1999 (PB L 97 van 12.4.1999, blz. 33),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33).

In bijlage I wordt in punt 4.2.1. het volgende toegevoegd:

„34 voor Bulgarije, 19 voor Roemenië”.

24.

31977 L 0541: Richtlijn 77/541/EEG van de Raad van 28 juni 1977 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake veiligheidsgordels en bevestigingssystemen in motorvoertuigen (PB L 220 van 29.8.1977, blz. 95), gewijzigd bij:

11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

31981 L 0576: Richtlijn 81/576/EEG van de Raad van 20.7.1981 (PB L 209 van 29.7.1981, blz. 32),

31982 L 0319: Richtlijn 82/319/EEG van de Commissie van 2.4.1982 (PB L 139 van 19.5.1982, blz. 17),

11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

31987 L 0354: Richtlijn 87/354/EEG van de Raad van 25.6.1987 (PB L 192 van 11.7.1987, blz. 43),

31990 L 0628: Richtlijn 90/628/EEG van de Commissie van 30.10.1990 (PB L 341 van 6.12.1990, blz. 1),

11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

31996 L 0036: Richtlijn 96/36/EG van de Commissie van 17.6.1996 (PB L 178 van 17.7.1996, blz. 15),

32000 L 0003: Richtlijn 2000/3/EG van de Commissie van 22.2.2000 (PB L 53 van 25.2.2000, blz. 1),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33),

32005 L 0040: Richtlijn 2005/40/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7.9.2005 (PB L 255 van 30.9.2005, blz. 146).

In bijlage III wordt in punt 1.1.1. het volgende toegevoegd:

„34 voor Bulgarije, 19 voor Roemenië”.

25.

31978 L 0318: Richtlijn 78/318/EEG van de Raad van 21 december 1977 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende ruitenwissers en ruitensproeiers van motorvoertuigen (PB L 81 van 28.3.1978, blz. 49), gewijzigd bij:

31994 L 0068: Richtlijn 94/68/EG van de Commissie van 16.12.1994 (PB L 354 van 31.12.1994, blz. 1),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33).

In bijlage I wordt aan de lijst in punt 7.2. het volgende toegevoegd:

„34 voor Bulgarije”, „19 voor Roemenië”.

26.

31978 L 0764: Richtlijn 78/764/EEG van de Raad van 25 juli 1978 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de bestuurderszitplaats op landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (PB L 255 van 18.9.1978, blz. 1), gewijzigd bij:

11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

31982 L 0890: Richtlijn 82/890/EEG van de Raad van 17.12.1982 (PB L 378 van 31.12.1982, blz. 45),

31983 L 0190: Richtlijn 83/190/EEG van de Commissie van 28.3.1983 (PB L 109 van 26.4.1983, blz. 13),

11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

31987 L 0354: Richtlijn 87/354/EEG van de Raad van 25.6.1987 (PB L 192 van 11.7.1987, blz. 43),

31988 L 0465: Richtlijn 88/465/EEG van de Commissie van 30.6.1988 (PB L 228 van 17.8.1988, blz. 31),

11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

31997 L 0054: Richtlijn 97/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23.9.1997 (PB L 277 van 10.10.1997, blz. 24),

31999 L 0057: Richtlijn 1999/57/EG van de Commissie van 7.6.1999 (PB L 148 van 15.6.1999, blz. 35),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33).

In bijlage II wordt in punt 3.5.2.1 het volgende toegevoegd:

„34 voor Bulgarije, 19 voor Roemenië”.

27.

31978 L 0932: Richtlijn 78/932/EEG van de Raad van 16 oktober 1978 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende hoofdsteunen van zitplaatsen van motorvoertuigen (PB L 325 van 20.11.1978, blz. 1), gewijzigd bij:

11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

31987 L 0354: Richtlijn 87/354/EEG van de Raad van 25.6.1987 (PB L 192 van 11.7.1987, blz. 43),

11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33).

In bijlage VI wordt in punt 1.1.1. het volgende toegevoegd:

„34 voor Bulgarije, 19 voor Roemenië”.

28.

31979 L 0622: Richtlijn 79/622/EEG van de Raad van 25 juni 1979 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende kantelbeveiligingsinrichtingen op landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (statische proeven) (PB L 179 van 17.7.1979, blz. 1), gewijzigd bij:

31982 L 0953: Richtlijn 82/953/EEG van de Commissie van 15.12.1982 (PB L 386 van 31.12.1982, blz. 31),

11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

31987 L 0354: Richtlijn 87/354/EEG van de Raad van 25.6.1987 (PB L 192 van 11.7.1987, blz. 43),

31988 L 0413: Richtlijn 88/413/EEG van de Commissie van 22.6.1988 (PB L 200 van 26.7.1988, blz. 32),

11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

31999 L 0040: Richtlijn 1999/40/EG van de Commissie van 6.5.1999 (PB L 124 van 18.5.1999, blz. 11),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33).

In bijlage VI wordt het volgende toegevoegd:

„34 voor Bulgarije, 19 voor Roemenië”.

29.

31986 L 0298: Richtlijn 86/298/EEG van de Raad van 26 mei 1986 betreffende kantelbeveiligingsinrichtingen aan de achterzijde op land- of bosbouwsmalspoortrekkers (PB L 186 van 8.7.1986, blz. 26), gewijzigd bij:

31989 L 0682: Richtlijn 89/682/EEG van de Raad van 21.12.1989 (PB L 398 van 30.12.1989, blz. 29),

11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

32000 L 0019: Richtlijn 2000/19/EG van de Commissie van 13.4.2000 (PB L 94 van 14.4.2000, blz. 31),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33),

32005 L 0067: Richtlijn 2005/67/EG van de Commissie van 18.10.2005 (PB L 273 van 19.10.2005, blz. 17).

In bijlage VI wordt het volgende toegevoegd:

„34 voor Bulgarije, 19 voor Roemenië”.

30.

31987 L 0402: Richtlijn 87/402/EEG van de Raad van 25 juni 1987 betreffende voor de bestuurderszitplaats bevestigde kantelbeveiligingsinrichtingen voor land- of bosbouwsmalspoortrekkers op wielen (PB L 220 van 8.8.1987, blz. 1), gewijzigd bij:

31989 L 0681: Richtlijn 89/681/EEG van de Raad van 21.12.1989 (PB L 398 van 30.12.1989, blz. 27),

11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

32000 L 0022: Richtlijn 2000/22/EG van de Commissie van 28.4.2000 (PB L 107 van 4.5.2000, blz. 26),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33),

32005 L 0067: Richtlijn 2005/67/EG van de Commissie van 18.10.2005 (PB L 273 van 19.10.2005, blz. 17).

In bijlage VII wordt het volgende toegevoegd:

„34 voor Bulgarije, 19 voor Roemenië”.

31.

31989 L 0173: Richtlijn 89/173/EEG van de Raad van 21 december 1988 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende bepaalde onderdelen en kenmerken van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (PB L 67 van 10.3.1989, blz. 1), gewijzigd bij:

11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

31997 L 0054: Richtlijn 97/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23.9.1997 (PB L 277 van 10.10.1997, blz. 24),

32000 L 0001: Richtlijn 2000/1/EG van de Commissie van 14.1.2000 (PB L 21 van 26.1.2000, blz. 16),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33),

32006 L 0026: Richtlijn 2006/26/EG van de Commissie van 2.3.2006 (PB L 65 van 7.3.2006, blz. 22)

(a)

In bijlage III A wordt in voetnoot 1 bij punt 5.4.1 het volgende toegevoegd:

„34 voor Bulgarije, 19 voor Roemenië.”

(b)

In bijlage IV wordt in het eerste streepje van aanhangsel 4 het volgende toegevoegd:

„34 voor Bulgarije, 19 voor Roemenië.”

(c)

In bijlage V wordt aan de derde alinea van punt 2.1.3 het volgende toegevoegd:

„34 voor Bulgarije, 19 voor Roemenië.”

32.

31991 L 0226: Richtlijn 91/226/EEG van de Raad van 27 maart 1991 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake opspatafschermingssystemen bij bepaalde categorieën motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (PB L 103 van 23.4.1991, blz. 5), gewijzigd bij:

11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33).

In bijlage II wordt aan punt 3.4.1. het volgende toegevoegd:

„34 voor Bulgarije, 19 voor Roemenië”.

33.

31994 L 0020: Richtlijn 94/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 1994 betreffende mechanische koppelinrichtingen van motorvoertuigen en aanhangwagens en de bevestiging van die inrichtingen aan deze voertuigen (PB L 195 van 29.7.1994, blz. 1), gewijzigd bij:

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33).

In bijlage I wordt aan punt 3.3.4. het volgende toegevoegd:

„34 voor Bulgarije, 19 voor Roemenië”.

34.

31995 L 0028: Richtlijn 95/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 inzake de verbrandingseigenschappen van bij de inwendige constructie van bepaalde categorieën motorvoertuigen gebruikte materialen (PB L 281 van 23.11.1995, blz. 1), gewijzigd bij:

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33).

In bijlage I wordt in punt 6.1.1. het volgende toegevoegd:

„34 voor Bulgarije”, „19 voor Roemenië”.

35.

32000 L 0025: Richtlijn 2000/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2000 inzake maatregelen tegen de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door motoren bestemd voor het aandrijven van landbouw- of bosbouwtrekkers en houdende wijziging van Richtlijn 74/150/EEG van de Raad (PB L 173 van 12.7.2000, blz. 1), gewijzigd bij:

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33),

32005 L 0013: Richtlijn 2005/13/EG van de Commissie van 21.2.2005 (PB L 55 van 1.3.2005, blz. 35).

In bijlage I wordt in aanhangsel 4, punt 1, bij deel 1 het volgende toegevoegd:

„34 voor Bulgarije”, „19 voor Roemenië”.

36.

32000 L 0040: Richtlijn 2000/40/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2000 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende de beschermingsinrichting aan de voorzijde tegen klemrijden van motorvoertuigen en houdende wijziging van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad (PB L 203 van 10.8.2000, blz. 9), gewijzigd bij:

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33).

In bijlage I wordt aan de lijst in punt 3.2. het volgende toegevoegd:

„34 voor Bulgarije”, „19 voor Roemenië”.

37.

32001 L 0056: Richtlijn 2001/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 inzake de verwarming van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en tot wijziging van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad en tot intrekking van Richtlijn 78/548/EEG van de Raad (PB L 292, van 9.11.2001, blz. 21), gewijzigd bij:

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33),

32004 L 0078: Richtlijn 2004/78/EG van de Commissie van 29.4.2004 (PB L 153 van 30.4.2004, blz. 103).

In bijlage I wordt in aanhangsel 5 aan punt 1.1.1. het volgende toegevoegd:

„34 voor Bulgarije”, „19 voor Roemenië”.

38.

32001 L 0085: Richtlijn 2001/85/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2001 betreffende speciale voorschriften voor voertuigen bestemd voor het vervoer van passagiers, met meer dan acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend, en tot wijziging van Richtlijn 70/156/ EEG van de Raad en van Richtlijn 97/27/EG (PB L 42 van 13.2.2002, blz. 1).

(a)

In bijlage I, punt 7.6.11.1, wordt na „Nödutgång” het volgende toegevoegd:

„Авариен изход”

„Ieşire de siguranţă”;

(b)

In bijlage I, punt 7.7.9.1, wordt na „stannar” het volgende toegevoegd:

„Спиране на автобуса”

„Oprire”.

39.

32002 L 0024: Richtlijn 2002/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 maart 2002 betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen en de intrekking van Richtlijn 92/61/EEG van de Raad (PB L 124 van 9.5.2002, blz. 1), gewijzigd bij:

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33),

32003 L 0077: Richtlijn 2003/77/EG van de Commissie van 11.8.2003 (PB L 211 van 21.8.2003, blz. 24),

32005 L 0030: Richtlijn 2005/30/EG van de Commissie van 22.4.2005 (PB L 106 van 27.4.2005, blz. 17).

(a)

In bijlage IV wordt punt 47 van bladzijde 2 van het model in deel A vervangen door:

„47.

Fiscaal vermogen of nationaal (nationale) codenummer(s), voorzover van toepassing:

België:

Bulgarije:

Tsjechische Republiek:

Denemarken:

Duitsland:

Estland:

Griekenland:

Spanje:

Frankrijk:

Ierland:

Italië:

Cyprus:

Letland:

Litouwen:

Luxemburg:

Hongarije:

Malta:

Nederland:

Oostenrijk:

Polen:

Portugal:

Roemenië:

Slovenië:

Slowakije:

Finland:

Zweden:

Verenigd Koninkrijk:” ;

(b)

In bijlage V, deel A, wordt aan de lijst in punt 1, deel 1, het volgende toegevoegd:

„34 voor Bulgarije”, „19 voor Roemenië”.

(c)

In bijlage V, deel B, wordt aan de lijst in punt 1.1. het volgende toegevoegd:

„34 voor Bulgarije”, „19 voor Roemenië”.

40.

32003 L 0037: Richtlijn 2003/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 betreffende de typegoedkeuring van landbouw- of bosbouwtrekkers en aanhangwagens, verwisselbare getrokken machines, systemen, onderdelen en technische eenheden daarvan en tot intrekking van Richtlijn 74/150/EEG van de Raad (PB L 171 van 9.7.2003, blz. 1), gewijzigd bij:

32004 L 0066: Richtlijn 2004/66/EG van de Raad van 26.4.2004 (PB L 168 van 1.5.2004, blz. 35),

32005 L 0013: Richtlijn 2005/13/EG van de Commissie van 21.2.2005 (PB L 55 van 1.3.2005, blz. 35),

32005 L 0067: Richtlijn 2005/67/EG van de Commissie van 18.10.2005 (PB L 273 van 19.10.2005, blz. 17).

(a)

In bijlage II, hoofdstuk C, aanhangsel 1, punt 1, wordt in het eerste streepje het volgende toegevoegd:

„34 voor Bulgarije”, „19 voor Roemenië”.

(b)

In bijlage III, deel I, onder „A. Complete/voltooide trekkers”, wordt punt 16 vervangen door:

„16.

Fiscaal vermogen of belastingklasse

België:

Bulgarije:

Tsjechische Republiek:

Denemarken:

Duitsland:

Estland:

Griekenland:

Spanje:

Frankrijk:

Ierland:

Italië:

Cyprus:

Letland:

Litouwen:

Luxemburg:

Hongarije:

Malta:

Nederland:

Oostenrijk:

Polen:

Portugal:

Roemenië:

Slovenië:

Slowakije:

Finland:

Zweden:

Verenigd Koninkrijk:” ;

(c)

In bijlage III, deel I, onder „B. Aanhangwagens voor de land- of bosbouw — compleet/voltooid”, wordt punt 16 vervangen door:

„16.

Fiscaal vermogen of belastingklasse (indien van toepassing)

België:

Bulgarije:

Tsjechische Republiek:

Denemarken:

Duitsland:

Estland:

Griekenland:

Spanje:

Frankrijk:

Ierland:

Italië:

Cyprus:

Letland:

Litouwen:

Luxemburg:

Hongarije:

Malta:

Nederland:

Oostenrijk:

Polen:

Portugal:

Roemenië:

Slovenië:

Slowakije:

Finland:

Zweden:

Verenigd Koninkrijk:” ;

(d)

In bijlage III, deel I, onder „C. Verwisselbare getrokken machines — compleet/voltooid”, wordt punt 16 vervangen door:

„16.

Fiscaal vermogen of belastingklasse (indien van toepassing)

België:

Bulgarije:

Tsjechische Republiek:

Denemarken:

Duitsland:

Estland:

Griekenland:

Spanje:

Frankrijk:

Ierland:

Italië:

Cyprus:

Letland:

Litouwen:

Luxemburg:

Hongarije:

Malta:

Nederland:

Oostenrijk:

Polen:

Portugal:

Roemenië:

Slovenië:

Slowakije:

Finland:

Zweden:

Verenigd Koninkrijk:” ;

(e)

In bijlage III, deel II, onder „A. Aanhangwagens voor de land- of bosbouw — incompleet”, wordt punt 16 vervangen door:

„16.

Fiscaal vermogen of belastingklasse (indien van toepassing)

België:

Bulgarije:

Tsjechische Republiek:

Denemarken:

Duitsland:

Estland:

Griekenland:

Spanje:

Frankrijk:

Ierland:

Italië:

Cyprus:

Letland:

Litouwen:

Luxemburg:

Hongarije:

Malta:

Nederland:

Oostenrijk:

Polen:

Portugal:

Roemenië:

Slovenië:

Slowakije:

Finland:

Zweden:

Verenigd Koninkrijk:” ;

(f)

In bijlage III, deel II, onder „B. Verwisselbare getrokken machines — niet compleet”, wordt punt 16 vervangen door:

„16.

Fiscaal vermogen of belastingklasse (indien van toepassing)

België:

Bulgarije:

Tsjechische Republiek:

Denemarken:

Duitsland:

Estland:

Griekenland:

Spanje:

Frankrijk:

Ierland:

Italië:

Cyprus:

Letland:

Litouwen:

Luxemburg:

Hongarije:

Malta:

Nederland:

Oostenrijk:

Polen:

Portugal:

Roemenië:

Slovenië:

Slowakije:

Finland:

Zweden:

Verenigd Koninkrijk:” .

41.

32003 L 0097: Richtlijn 2003/97/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 november 2003 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de typegoedkeuring van inrichtingen voor indirect zicht en van voertuigen met deze inrichtingen, tot wijziging van Richtlijn 70/156/EEG en tot intrekking van Richtlijn 71/127/EEG (PB L 25 van 29.1.2004, blz. 1) ), gewijzigd bij:

32005 L 0027: Richtlijn 2005/27/EG van de Commissie van 29.3.2005 (PB L 81 van 30.3.2005, blz.44).

In bijlage I, aanhangsel 5, wordt in punt 1.1. tussen de tekst voor Denemarken en die voor Polen het volgende toegevoegd:

„19 voor Roemenië”,

en tussen de tekst voor Letland en die voor Litouwen:

„34 voor Bulgarije”.

42.

32005 L 0066: Richtlijn 2005/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende het gebruik van frontbeschermingsinrichtingen op motorvoertuigen en houdende wijziging van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad (PB L 309 van 25.11.2005, blz. 37).

In bijlage II wordt aan punt 3.2.1 het volgende toegevoegd:

„34 voor Bulgarije”, „19 voor Roemenië”.

B.   WETTELIJKE METROLOGIE EN VOORVERPAKKINGEN

1.

31971 L 0316: Richtlijn 71/316/EEG van de Raad van 26 juli 1971 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende voor meetmiddelen en metrologische controlemethoden geldende algemene bepalingen (PB L 202 van 6.9.1971, blz. 1), gewijzigd bij:

11972 B: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk (PB L 73 van 27.3.1972, blz. 14),

31972 L 0427: Richtlijn 72/427/EEG van de Raad van 19.12.1972 (PB L 291 van 28.12.1972, blz. 156),

11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

31983 L 0575: Richtlijn 83/575/EEG van de Raad van 26.10.1983 (PB L 332 van 28.11.1983, blz. 43),

11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

31987 L 0354: Richtlijn 87/354/EEG van de Raad van 25.6.1987 (PB L 192 van 11.7.1987, blz. 43),

31987 L 0355: Richtlijn 87/355/EEG van de Raad van 25.6.1987 (PB L 192 van 11.7.1987, blz. 46),

31988 L 0665: Richtlijn 88/665/EEG van de Raad van 21.12.1988 (PB L 382 van 31.12.1988, blz. 42),

11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33),

32003 R 0807: Verordening (EG) nr. 807/2003 van de Raad van 14.4.2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 36).

(a)

In het eerste streepje van punt 3.1. van bijlage I en het eerste streepje van punt 3.1.1.1. a) van bijlage II wordt de tekst tussen haakjes met het volgende aangevuld:

„BG voor Bulgarije, RO voor Roemenië”;

(b)

De tekeningen waarnaar in bijlage II, punt 3.2.1, wordt verwezen, worden aangevuld met de volgende tekeningen:

Image

2.

31971 L 0347: Richtlijn 71/347/EEG van de Raad van 12 oktober 1971 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de meting van het natuurgewicht van granen (PB L 239 van 25.10.1971, blz. 1), gewijzigd bij:

11972 B: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk (PB L 73 van 27.3.1972, blz. 14),

11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33).

In artikel 1, punt a), wordt aan de tekst tussen haakjes het volgende toegevoegd:

„хектолитрова маса ЕИО”

„masă hectolitrică CEE”.

3.

32004 L 0022: Richtlijn 2004/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende meetinstrumenten (PB L 135 van 30.4.2004, blz. 1).

Aan artikel 23 wordt de volgende alinea toegevoegd:

„Gedurende deze overgangsperiode gelden voor Bulgarije en Roemenië voor de toepassing van punt 4.8.1. van hoofdstuk IV van de bijlage bij Richtlijn 71/348/EEG de volgende geldwaarden:

 

1 стотинка (1 stotinka)

 

1 nieuwe Leu”.

C.   DRUKVATEN

31976 L 0767: Richtlijn 76/767/EEG van de Raad van 27 juli 1976 over de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake gemeenschappelijke bepalingen betreffende toestellen onder druk en keuringsmethoden voor deze toestellen (PB L 262 van 27.9.1976, blz. 153), gewijzigd bij:

11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

31987 L 0354: Richtlijn 87/354/EEG van de Raad van 25.6.1987 (PB L 192 van 11.7.1987, blz. 43),

31988 L 0665: Richtlijn 88/665/EEG van de Raad van 21.12.1988 (PB L 382 van 31.12.1988, blz. 42),

11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33)

32003 R 0807: Verordening (EG) nr. 807/2003 van de Raad van 14.4.2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 36).

In het eerste streepje van punt 3.1 van bijlage I en het eerste streepje van punt 3.1.1.1.1 van bijlage II wordt de tekst tussen haakjes met het volgende aangevuld:

„BG voor Bulgarije, RO voor Roemenië”.

D.   TEXTIEL EN SCHOEISEL

1.

31994 L 0011: Richtlijn 94/11/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 maart 1994 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de etikettering van de in de belangrijkste onderdelen van voor de verbruiker bestemd schoeisel gebruikte materialen (PB L 100 van 19.4.1994, blz. 37), gewijzigd bij:

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33).

(a)

In punt 1, onder a), van bijlage I wordt na „SK Vrch” het volgende toegevoegd:

„BG

лицева част

RO

faţă”;

(b)

In punt 1, onder b), van bijlage I wordt na „SK Podšívka a stielka” het volgende toegevoegd:

„BG

подплата и стелка

RO

căptuşeală şi acoperiş de branţ”;

(c)

In punt 1, onder c), van bijlage I wordt na „SK Podošva” het volgende toegevoegd:

„BG

външно ходило

RO

talpă exterioară”;

(d)

In punt 2, onder a) i), van bijlage I wordt na „SK Useň” het volgende toegevoegd:

„BG

кожа

RO

piei cu faţă naturală”;

(e)

In punt 2, onder a) ii), van bijlage I wordt na „SK Povrstvená useň” het volgende toegevoegd:

„BG

кожа с покритие

RO

piei cu faţă corectată”;

(f)

In punt 2, onder b), van bijlage I wordt na „SK Textil” het volgende toegevoegd:

„BG

текстил

RO

textile”;

(g)

In punt 2, onder c), van bijlage I wordt na „SK Iný materiál” het volgende toegevoegd:

„BG

всички други материали

RO

alte materiale”.

2.

31996 L 0074: Richtlijn 96/74/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 inzake textielbenamingen (PB L 32 van 3.2.1997, blz. 38), gewijzigd bij:

31997 L 0037: Richtlijn 97/37/EG van de Commissie van 19.6.1997 (PB L 169 van 27.6.1997, blz. 74),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33),

32004 L 0034: Richtlijn 2004/34/EG van de Commissie van 23.3.2004 (PB L 89 van 26.3.2004, blz. 35),

32006 L 0003: Richtlijn 2006/3/EG van de Commissie van 9.1.2006 (PB L 5 van 10.1.2006, blz. 14).

In artikel 5, lid 1, worden de volgende streepjes toegevoegd:

„—

„необработена вълна”,

„lână virgină”.”

E.   GLAS

31969 L 0493: Richtlijn 69/493/EEG van de Raad van 15 december 1969 voor de onderlinge aanpassing der wetgevingen van de lidstaten inzake kristalglas (PB L 326 van 29.12.1969, blz. 36), gewijzigd bij:

11972 B: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk (PB L 73 van 27.3.1972, blz. 14),

11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 23),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33).

(a)

In bijlage I, kolom b, punt 1, wordt het volgende ingevoegd:

„ТЕЖЪК ОЛОВЕН КРИСТАЛ 30 %,

CRISTAL SUPERIOR 30 %”;

(b)

In bijlage I, kolom b, punt 2, wordt het volgende ingevoegd:

„ОЛОВЕН КРИСТАЛ 24 %,

CRISTAL CU PLUMB 24 %”;

(c)

In bijlage I, kolom b, punt 3, wordt het volgende ingevoegd:

„КРИСТАЛИН,

STICLĂ CRISTALINĂ”;

(d)

In bijlage I, kolom b, punt 4, wordt het volgende ingevoegd:

„КРИСТАЛНО СТЪКЛО,

CRISTALIN — STICLĂ SONORĂ.”

F.   HORIZONTALE EN PROCEDURELE MAATREGELEN

31998 L 0034: Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PB L 204 van 21.7.1998, blz. 37), gewijzigd bij:

31998 L 0048: Richtlijn 98/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20.7.1998 (PB L 217 van 5.8.1998, blz. 18),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen — Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33).

Bijlage II wordt vervangen door:

„BIJLAGE II

NATIONALE NORMALISATIE-INSTELLINGEN

1.   BELGIË

IBN/BIN

Institut belge de normalisation

Belgisch Instituut voor Normalisatie

CEB/BEC

Comité électrotechnique belge

Belgisch Elektrotechnisch Comité

2.   BULGARIJE

БИС

Български институт за стандартизация

3.   TSJECHIË

ČSNI

Český normalizační institut

4.   DENEMARKEN

DS

Dansk Standard

NTA

Telestyrelsen, National Telecom Agency

5.   DUITSLAND

DIN

Deutsches Institut für Normung e.V.

DKE

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE

6.   ESTLAND

EVS

Eesti Standardikeskus

Sideamet

7.   GRIEKENLAND

ΕΛΟΤ

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης

8.   SPANJE

AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación

9.   FRANKRIJK

AFNOR

Association française de normalisation

UTE

Union technique de lélectricité — Bureau de normalisation auprès de l'AFNOR

10.   IERLAND

NSAI

National Standards Authority of Ireland

ETCI

Electrotechnical Council of Ireland

11.   ITALIË

UNI (1)

Ente nazionale italiano di unificazione

CEI (1)

Comitato elettrotecnico italiano

12.   CYPRUS

ΚΟΠΠ

Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας (The Cyprus Organisation for Quality Promotion)

13.   LETLAND

LVS

Latvijas Standarts

14.   LITOUWEN

LST

Lietuvos standartizacijos departamentas

15.   LUXEMBURG

ITM

Inspection du travail et des mines

SEE

Service de l'énergie de l'État

16.   HONGARIJE

MSZT

Magyar Szabványügyi Testület

17.   MALTA

MSA

L-Awtorita' ta' Malta dwar l-Istandards (Malta Standards Authority)

18.   NEDERLAND

NNI

Nederlands Normalisatie Instituut

NEC

Nederlands Elektrotechnisch Comité

19.   OOSTENRIJK

ÖN

Österreichisches Normungsinstitut

ÖVE

Österreichischer Verband für Elektrotechnik

20.   POLEN

PKN

Polski Komitet Normalizacyjny

21.   PORTUGAL

IPQ

Instituto Português da Qualidade

22.   ROEMENIË

ASRO

Asociaţia de Standardizare din România

23.   SLOVENIË

SIST

Slovenski inštitut za standardizacijo

24.   SLOWAKIJE

SÚTN

Slovenský ústav technickej normalizácie

25.   FINLAND

SFS

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Finlands Standardiseringsförbund SFS rf

THK/TFC

Telehallintokeskus

Teleförvaltningscentralen

SESKO

Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry

Finlands Elektrotekniska Standardiseringsförening SESKO rf

26.   ZWEDEN

SIS

Standardiseringen i Sverige

SEK

Svenska elektriska kommissionen

ITS

Informationstekniska standardiseringen

27.   VERENIGD KONINKRIJK

BSI

British Standards Institution

BEC

British Electrotechnical Committee”

G.   CHEMISCHE STOFFEN

31999 L 0045: Richtlijn 1999/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 1999 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten (PB L 200 van 30.7.1999, blz. 1), gewijzigd bij:

32001 L 0060: Richtlijn 2001/60/EG van de Commissie van 7.8.2001 (PB L 226 van 22.8.2001, blz. 5),

32003 R 1882: Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 29.9.2003 (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1),

32004 L 0066: Richtlijn 2004/66/EG van de Raad van 26.4.2004 (PB L 168 van 1.5.2004, blz. 35),

32006 L 0008: Richtlijn 2006/8/EG van de Commissie van 23.1.2006 (PB L 19 van 24.1.2006, blz. 12).

In bijlage VI, deel A, punt 5, wordt de landenlijst vervangen door:

„België:

Bulgarije:

Tsjechië:

Denemarken:

Duitsland:

Estland:

Griekenland:

Spanje:

Frankrijk:

Ierland:

Italië:

Cyprus:

Letland:

Litouwen:

Luxemburg:

Hongarije:

Malta:

Nederland:

Oostenrijk:

Polen:

Portugal:

Roemenië:

Slovenië:

Slowakije:

Finland:

Zweden:

Verenigd Koninkrijk:”.


(1)  UNI en CEI, in samenwerking met het Istituto superiore delle Poste e Telecommunicazioni en het ministero dell'Industria, hebben de werkzaamheden in het kader van ETSI toegewezen aan CONCIT, Comitato nazionale di coordinamento per le tecnologie dell'informazione..


Top