EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0488

Verordening (EG) nr. 488/2006 van de Commissie van 24 maart 2006 tot vaststelling van de in 2006 voor bepaalde structuur- of milieumaatregelen toe te passen wisselkoersen

OJ L 88, 25.3.2006, p. 5–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 298–299 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/488/oj

25.3.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 88/5


VERORDENING (EG) Nr. 488/2006 VAN DE COMMISSIE

van 24 maart 2006

tot vaststelling van de in 2006 voor bepaalde structuur- of milieumaatregelen toe te passen wisselkoersen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2799/98 van de Raad van 15 december 1998 tot vaststelling van het agromonetaire stelsel voor de euro (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 2808/98 van de Commissie van 22 december 1998 houdende bepalingen voor de toepassing van het agromonetaire stelsel voor de euro in de landbouwsector (2), en met name op artikel 4, lid 3, tweede zin,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2808/98 vindt het ontstaansfeit voor de bedragen in verband met structuur- of milieumaatregelen plaats op 1 januari van het jaar waarin het besluit tot steunverlening wordt genomen.

(2)

Overeenkomstig artikel 4, lid 3, eerste zin, van Verordening (EG) nr. 2808/98 is de te gebruiken wisselkoers het pro rata temporis berekende gemiddelde van de wisselkoersen in de maand vóór de datum van het ontstaansfeit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In 2006 moet de in de bijlage vermelde wisselkoers worden toegepast voor de bedragen in verband met structuur- of milieumaatregelen zoals bedoeld in artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2808/98.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 24 maart 2006.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 349 van 24.12.1998, blz. 1.

(2)  PB L 349 van 24.12.1998, blz. 36. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1044/2005 (PB L 172 van 5.7.2005, blz. 76).


BIJLAGE

In artikel 1 bedoelde wisselkoersen

(1 EUR = gemiddelde in de periode van 1 tot en met 31 december 2005)

0,573458

Cyprisch pond

28,9712

Tsjechische kroon

7,45403

Deense kroon

15,6466

Estlandse kroon

252,791

Hongaarse forint

3,4528

Litouwse litas

0,696729

Letse lats

0,4293

Maltese lire

3,85493

Poolse zloty

37,8743

Slowaakse kroon

239,505

Sloveense tolar

9,43950

Zweedse kroon

0,679103

Pond sterling


Top