EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0196

2006/196/EG: Beschikking van de Commissie van 3 maart 2006 tot wijziging van aanhangsel B van bijlage XII bij de Toetredingsakte van 2003 wat betreft bepaalde bedrijven in de vlees- en melksector in Polen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 609) (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 70, 9.3.2006, p. 80–81 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 380–381 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 070 P. 163 - 164
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 070 P. 163 - 164
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 051 P. 103 - 104

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/196/oj

9.3.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 70/80


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 3 maart 2006

tot wijziging van aanhangsel B van bijlage XII bij de Toetredingsakte van 2003 wat betreft bepaalde bedrijven in de vlees- en melksector in Polen

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 609)

(Voor de EER relevante tekst)

(2006/196/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op de Toetredingsakte van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije, en met name op bijlage XII, hoofdstuk 6, afdeling B, onderafdeling I, punt 1, onder e),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Aan Polen is voor bepaalde in aanhangsel B (1) van bijlage XII bij de Toetredingsakte van 2003 vermelde inrichtingen een overgangsperiode toegestaan.

(2)

Aanhangsel B van bijlage XII bij de Toetredingsakte van 2003 is gewijzigd bij de Beschikkingen 2004/458/EG (2), 2004/471/EG (3), 2004/474/EG (4), 2005/271/EG (5), 2005/591/EG (6) en 2005/854/EG (7) en 2006/14/EG (8) van de Commissie.

(3)

Uit een officiële verklaring van de bevoegde Poolse autoriteit blijkt dat bepaalde inrichtingen in de vlees- en de melksector hun moderniseringsproces hebben voltooid en nu volledig aan de communautaire wetgeving voldoen. Bovendien hebben bepaalde inrichtingen hun activiteiten gestaakt. Deze inrichtingen moeten daarom worden geschrapt van de lijst van inrichtingen waarvoor een overgangsregeling geldt.

(4)

Aanhangsel B bij bijlage XII bij de Toetredingsakte van 2003 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

Het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid is van de in deze beschikking vastgestelde maatregelen op de hoogte gebracht,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De in de bijlage bij deze beschikking vermelde inrichtingen worden geschrapt uit aanhangsel B van bijlage XII bij de Toetredingsakte van 2003.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 3 maart 2006.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB C 227 E van 23.9.2003, blz. 1392.

(2)  PB L 156 van 30.4.2004, blz. 53; gerectificeerd in PB L 202 van 7.6.2004, blz. 39.

(3)  PB L 160 van 30.4.2004, blz. 56; gerectificeerd in PB L 212 van 12.6.2004, blz. 31.

(4)  PB L 160 van 30.4.2004, blz. 73; gerectificeerd in PB L 212 van 12.6.2004, blz. 44.

(5)  PB L 86 van 5.4.2005, blz. 13.

(6)  PB L 200 van 30.7.2005, blz. 96.

(7)  PB L 316 van 2.12.2005, blz. 17.

(8)  PB L 10 van 14.1.2006, blz. 66.


BIJLAGE

Lijst van inrichtingen die moeten worden geschrapt uit aanhangsel B van bijlage XII bij de Toetredingsakte van 2003

Vleesinrichtingen

Initiële lijst

Nr.

Veterinair nr.

Naam van de inrichting

35.

08040206

AGROMAS Sp. z o.o.

71.

12160208

Wojnickie Zakłady Mięsne

„MEAT COMPANY”

99.

14370101

Ubojnia Trzody i Bydła „WILPOL”

155.

24610323

„Basco” s.c.

181.

24170301

Zakład Przetwórstwa

Mięsnego B.Wisniewska

186.

26040209

„Wir” Szproch I

Przetwórstwo Mięsa SJ.

209.

30090103

Firma Handlowo

Usługowa – Andrzej Mejsner

239.

30280102

PHU ROMEX Grażyna Pachela, Ubojnia Bydła

243.

30290201

Rzeźnictwo Kujawa,

Maik s.j.

246.

30300112

Ubój Trzody

Mariusz Marciniak


Pluimveevlees

Initiële lijst

Nr.

Veterinair nr.

Naam van de inrichting

31.

18630501

Jedynka Spółka z o.o.

Zakład Produkcyjny

34.

24610602

Szerwal 2000 Sp. z o.o.


Melksector

Initiële lijst

Nr.

Veterinair nr.

Naam van de inrichting

57.

20111601

OSM Dąbrowa Białostocka

66.

24781601

OSM w Zabrzu

68.

24061602

OSM Krzepice

74.

24161602

OSM „Rokitnianka” w

Szczekocinach

101.

30151601

OSM „Top-Tomyśl”

103.

30201601

OSM Kowalew – Dobrzyca

Zakład Kowalew

107.

30231601

SM Udziałowców

110.

30281601

ZPM „Mlecz” Wolsztyn, Oddział Damasławek

111.

30301601

SM Września


Top