EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0721

2005/721/EG: Besluit van de Raad van 25 april 2005 betreffende de ondertekening en voorlopige toepassing van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie

OJ L 278, 21.10.2005, p. 2–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 173M , 27.6.2006, p. 29–29 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 043 P. 85 - 85
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 043 P. 85 - 85
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 122 P. 119 - 119

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/721/oj

21.10.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 278/2


BESLUIT VAN DE RAAD

van 25 april 2005

betreffende de ondertekening en voorlopige toepassing van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie

(2005/721/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 310 in samenhang met artikel 300, lid 2, eerste alinea, tweede zin,

Gelet op de Akte betreffende de toetreding van de nieuwe lidstaten tot de Europese Unie, inzonderheid op artikel 6, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 10 februari 2004 heeft de Raad de Commissie gemachtigd namens de Europese Gemeenschap en haar lidstaten onderhandelingen met Tunesië te openen over een aanpassing van de Euro-mediterrane associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tunesië anderzijds (1), teneinde rekening te houden met de toetreding van de nieuwe lidstaten tot de Europese Unie.

(2)

Deze onderhandelingen zijn naar tevredenheid van de Commissie afgerond.

(3)

Artikel 12, lid 2, van het protocol dat met de Republiek Tunesië is overeengekomen, bepaalt dat het protocol in afwachting van de inwerkingtreding ervan voorlopig zal worden toegepast.

(4)

Onder voorbehoud van de sluiting ervan op een later tijdstip dient het protocol namens de Gemeenschap te worden ondertekend en voorlopig te worden toegepast,

BESLUIT:

Artikel 1

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon of personen aan te wijzen die gemachtigd is/zijn namens de Europese Gemeenschap en haar lidstaten het protocol te ondertekenen bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie.

De tekst van het protocol is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De Europese Gemeenschap en haar lidstaten komen overeen de bepalingen van het in artikel 1 bedoelde protocol voorlopig toe te passen onder voorbehoud van de sluiting ervan.

Gedaan te Luxemburg, 25 april 2005.

Voor de Raad

De voorzitter

J. ASSELBORN


(1)  PB L 97 van 30.3.1998, blz. 2.


Top