EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1037

Verordening (EG) nr. 1037/2005 van de Commissie van 1 juli 2005 tot vaststelling van noodmaatregelen voor de bescherming en het herstel van het ansjovisbestand in ICES-deelgebied VIII

OJ L 171, 2.7.2005, p. 24–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 02/07/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1037/oj

2.7.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 171/24


VERORDENING (EG) Nr. 1037/2005 VAN DE COMMISSIE

van 1 juli 2005

tot vaststelling van noodmaatregelen voor de bescherming en het herstel van het ansjovisbestand in ICES-deelgebied VIII

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2371/2002 van de Raad van 20 december 2002 inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (1), en met name op artikel 7, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uit nieuwe wetenschappelijke gegevens van de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES) blijkt dat dringende maatregelen nodig zijn om het ansjovisbestand in ICES-deelgebied VIII te beschermen en te herstellen. De visserij moet derhalve met onmiddellijke ingang voor een periode van drie maanden worden verboden.

(2)

De Commissie zal in deze periode na raadpleging van het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij (WTECV) beoordelen of het verbod kan worden herzien.

(3)

Het is derhalve dienstig dat de Commissie op eigen initiatief noodmaatregelen neemt om het ansjovisbestand te beschermen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De visserij op ansjovis in ICES-deelgebied VIII is verboden. Het is tevens verboden om na de datum van inwerkingtreding van deze verordening in ICES-deelgebied VIII gevangen ansjovis aan boord te houden, over te laden of aan te voeren.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is gedurende drie maanden van toepassing.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 1 juli 2005.

Voor de Commissie

Joe BORG

Lid van de Commissie


(1)  PB L 358 van 31.12.2002, blz. 59.


Top