EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0437

2005/437/EG: Beschikking van de Commissie van 10 juni 2005 tot intrekking van Beschikking 2005/63/EG van de Commissie tot wijziging van bijlage II van Richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende autowrakken (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 1705) (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 152, 15.6.2005, p. 18–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/437/oj

15.6.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 152/18


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 10 juni 2005

tot intrekking van Beschikking 2005/63/EG van de Commissie tot wijziging van bijlage II van Richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende autowrakken

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 1705)

(Voor de EER relevante tekst)

(2005/437/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 september 2000 betreffende autowrakken (1), en met name op artikel 4, lid 2, onder b),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Beschikking 2005/63/EG is bijlage II bij Richtlijn 2000/53/EG aangepast aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang. Voordat deze beschikking werd vastgesteld, waren echter niet alle vereiste documenten correct aan het Europees Parlement toegezonden overeenkomstig artikel 8 van Besluit 1999/468/EG van de Raad (2).

(2)

Beschikking 2005/63/EG moet bijgevolg worden ingetrokken.

(3)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het door het comité ex artikel 18 van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad (3) uitgebrachte advies,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

Beschikking 2005/63/EG wordt ingetrokken.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 10 juni 2005.

Voor de Commissie

Stavros DIMAS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 269 van 21.10.2000, blz. 34. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2005/63/EG van de Commissie (PB L 25 van 28.1.2005, blz. 73).

(2)  PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(3)  PB L 194 van 25.7.1975, blz. 39. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).


Top