EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0718R(01)

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 718/2005 van de Commissie van 12 mei 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad tot uitvoering van de Kimberleyprocescertificering voor de internationale handel in ruwe diamant (Deze tekst annuleert en vervangt de tekst die is verschenen in het Publicatieblad van de Europese Unie L 121 van 13 mei 2005, blz. 64.)

OJ L 126, 19.5.2005, p. 68–70 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/718/corrigendum/2005-05-19/oj

19.5.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 126/68


Rectificatie van Verordening (EG) nr. 718/2005 van de Commissie van 12 mei 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad tot uitvoering van de Kimberleyprocescertificering voor de internationale handel in ruwe diamant

(Deze tekst annuleert en vervangt de tekst die is verschenen in het Publicatieblad van de Europese Unie L 121 van 13 mei 2005, blz. 64. )

VERORDENING (EG) Nr. 718/2005 VAN DE COMMISSIE

van 12 mei 2005

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad tot uitvoering van de Kimberleyprocescertificering voor de internationale handel in ruwe diamant

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad van 20 december 2002 tot uitvoering van de Kimberleyprocescertificering voor de internationale handel in ruwe diamant (1), en met name op artikel 19,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Tsjechië heeft een communautaire autoriteit aangewezen en heeft de Commissie daarvan in kennis gesteld. De Commissie heeft geconcludeerd dat voldoende is aangetoond dat deze autoriteit de op grond van de hoofdstukken II, III en V van Verordening (EG) nr. 2368/2002 vereiste taken betrouwbaar, tijdig, efficiënt en adequaat kan vervullen.

(2)

Het Verenigd Koninkrijk heeft de Commissie nieuwe adresgegevens over haar communautaire autoriteit meegedeeld.

(3)

De maatregelen waarin in deze verordening wordt voorzien, zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 22 van Verordening (EG) nr. 2368/2002 bedoelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 2368/2002 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 mei 2005.

Voor de Commissie

Benita FERRERO-WALDNER

Lid van de Commissie

BIJLAGE

„BIJLAGE III

Lijst van bevoegde autoriteiten van de lidstaten en hun taken zoals bedoeld in de artikelen 2 en 19

BELGIË

 

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen

Italiëlei 124, bus 71

B-2000 Antwerpen

Tel.: (32-3) 206 94 70

Fax. (32-3) 206 94 90

E-mail: Diamond@mineco.fgov.be

 

In België worden de overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2368/2002 vereiste controles op in- en uitvoer van ruwe diamant en de douanebehandeling uitsluitend verricht door:

The Diamond Office,

Hovenierstraat 22

B-2018 Antwerpen

TSJECHIË

 

In Tsjechië worden de overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2368/2002 vereiste controles op in- en uitvoer van ruwe diamant en de douanebehandeling uitsluitend verricht door:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Česká republika

Tel.: (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, GSM (420-737) 213 793

Fax: (420-2) 61 33 38 70

E-mail: diamond@cs.mfcr.cz

DUITSLAND

 

In Duitsland worden de overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2368/2002 vereiste controles op in- en uitvoer van ruwe diamant, inclusief de afgifte van communautaire certificaten, uitsluitend verricht door de volgende autoriteit:

Hauptzollamt Koblenz

Zollamt Idar-Oberstein

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Tel.: (49-6781) 56 27 - 0

Fax: (49-6781) 56 27 - 19

e-mail: zaio@hzako.bfinv.de

 

Voor de toepassing van artikel 5, lid 3, artikel 6, artikel 9, artikel 10, artikel 14, lid 3, artikel 15 en artikel 17 van deze verordening, die met name betrekking hebben op de meldingsplicht aan de Commissie, treedt de volgende autoriteit op als bevoegde Duitse autoriteit:

Oberfinanzdirektion Koblenz

Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung

Vorort Außenwirtschaftsrecht

Postfach 10 07 64

D-67407 Neustadt a. d. Weinstr.

VERENIGD KONINKRIJK

Government Diamond Office

Global Business Group

Room W 3.111.B

Foreign & Commonwealth Office

King Charles Street

London SW1A 2AH

Tel: (44-207) 008 69 03

Fax: (44-207) 008 39 05

GDO@gtnet.gov.uk”


(1)  PB L 358 van 31.12.2002, blz. 28. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 522/2005 van de Commissie (PB L 84 van 2.4.2005, blz. 8).


Top