EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0906

2004/906/EG: Besluit van de Commissie van 23 december 2004 betreffende de benoeming van leden van het Comité van hoge functionarissen van de arbeidsinspectie voor een mandaat

OJ L 381, 28.12.2004, p. 78–79 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 269M , 14.10.2005, p. 139–140 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/906/oj

28.12.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 381/78


BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 23 december 2004

betreffende de benoeming van leden van het Comité van hoge functionarissen van de arbeidsinspectie voor een mandaat

(2004/906/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op Besluit 95/319/EG van de Commissie van 12 juli 1995 inzake de instelling van een comité van hoge functionarissen van de arbeidsinspectie (1), en met name op artikel 5,

Gelet op besluit C/2004/1542 van de Commissie van 27 april 2004 (2),

Gezien de door de tien nieuwe lidstaten ingediende lijst van kandidaten,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Artikel 5, lid 1, van Besluit 95/319/EG bepaalt dat het Comité bestaat uit twee vertegenwoordigers van iedere lidstaat.

(2)

Artikel 5, lid 2, van Besluit 95/319/EG bepaalt dat de leden van het Comité op voordracht van de lidstaten door de Commissie worden benoemd.

(3)

Artikel 5, lid 3, van Besluit 95/319/EG bepaalt dat de duur van het mandaat van de leden van het Comité drie jaar bedraagt en kan worden verlengd. Aangezien het huidige mandaat van de leden van het Comité op 31 december 2006 verstrijkt, is het dienstig dat de duur van het mandaat van de te benoemen leden van de tien nieuwe lidstaten op dezelfde datum eindigt.

(4)

Ingevolge de toetreding van tien nieuwe lidstaten tot de Europese Unie op 1 mei 2004 en op grond van de van hen ontvangen voordrachten overeenkomstig artikel 5 van Besluit 95/319/EG moet de Commissie de leden van het Comité benoemen die de tien nieuwe lidstaten in de periode mei 2004 — december 2006 zullen vertegenwoordigen,

BESLUIT:

Enig artikel

De in de bijlage vermelde personen worden benoemd tot lid van het Comité van hoge functionarissen van de arbeidsinspectie voor een periode die ingaat op 1 mei 2004 en eindigt op 31 december 2006.

Gedaan te Brussel, 23 december 2004.

Voor de Commissie

Vladimír ŠPIDLA

Lid van de Commissie


(1)  PB L 188 van 9.8.1995, blz. 11.

(2)  Nog niet gepubliceerd.


BIJLAGE

Benoeming van leden van het Comité van hoge functionarissen van de arbeidsinspectie

Het Comité van hoge functionarissen van de arbeidsinspectie werd ingesteld bij Besluit 95/319/EG.

De Commissie heeft besloten de volgende leden te benoemen voor een periode die ingaat op 1 mei 2004 en eindigt op 31 december 2006:

Tsjechische Republiek

De heer Jaromir Elbel

Mevrouw Daniela Kubičová

Estland

De heer Priit Siitan

Mevrouw Katrin Lepisk

Cyprus

De heer Leandros Nicolaides

De heer Anastasios Yiannaki

Letland

De heer Jānis Bērzinš

Mevrouw Tatjana Zabarovska

Litouwen

De heer Mindaugas Pluktas

Mevrouw Dalia Legiené

Hongarije

De heer András Békés

Mevrouw Kornélia Molnár

Malta

De heer Mark Gauci

De heer Silvio Farrugia

Polen

Mevrouw Anna Hintz

Mevrouw Katarzyna Kitajewska

Slovenië

De heer Borut Brezovar

De heer Boriz Ruzic

Slowakije

De heer Gabriel Hrabovsky

Mevrouw Ludmila Mikleticova


Top