EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1276

Verordening (EG) nr. 1276/2004 van de Commissie van 12 juli 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 204/2004 betreffende de opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de markt van de Gemeenschap van rijst van de oogsten 1998 en 1999 uit de voorraad van het Italiaanse interventiebureau

OJ L 241, 13.7.2004, p. 9–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1276/oj

13.7.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 241/9


VERORDENING (EG) Nr. 1276/2004 VAN DE COMMISSIE

van 12 juli 2004

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 204/2004 betreffende de opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de markt van de Gemeenschap van rijst van de oogsten 1998 en 1999 uit de voorraad van het Italiaanse interventiebureau

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22 december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt (1), en met name op artikel 8, onder b),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 204/2004 van de Commissie (2) voorziet in de opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de markt van de Gemeenschap van rijst van de oogsten 1998 en 1999 uit de voorraad van het Italiaanse interventiebureau.

(2)

Gezien de huidige afzetmogelijkheden op de rijstmarkt, met name voor de productie van breukrijst, dient een aanvullende hoeveelheid rijst van het Italiaanse interventiebureau te worden toegevoegd aan de uit hoofde van Verordening (EG) nr. 204/2004 voor de verkoop aangeboden hoeveelheden.

(3)

Met het oog op de afzet van de resterende hoeveelheden moet de termijn van de bij Verordening (EG) nr. 204/2004 geopende permanente inschrijving worden verlengd door in juli en augustus 2004 extra deelinschrijvingen te houden.

(4)

Verordening (EG) nr. 204/2004 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De leden 2 en 3 van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 204/2004 worden vervangen door:

„2.   Voor de volgende deelinschrijvingen verstrijkt deze termijn op de volgende dinsdagen, telkens om 12.00 uur (plaatselijke tijd Brussel): 2 maart 2004, 16 maart 2004, 30 maart 2004, 13 april 2004, 27 april 2004, 11 mei 2004, 25 mei 2004, 8 juni 2004 en 27 juli 2004. De termijn voor de indiening van de biedingen begint te lopen op de woensdag die voorafgaat aan de datum waarop de betrokken termijn verstrijkt.

3.   Voor de laatste deelinschrijving begint deze termijn te lopen op 4 augustus 2004 en verstrijkt hij op 10 augustus 2004, om 12.00 uur (plaatselijke tijd Brussel).

De biedingen moeten worden ingediend bij het Italiaanse interventiebureau:

Ente Nazionale Risi (ENR)

Piazza Pio XI, 1

I-20123 Milano

Tel. (39-02) 885 51 11

Fax (39-02) 86 13 72.”

Artikel 2

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 204/2004 wordt vervangen door de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 juli 2004.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie


(1)  PB L 329 van 30.12.1995, blz. 18. Verordening laatstelijk gewijzigd bij de Akte van toetreding van 2003.

(2)  PB L 34 van 6.2.2004, blz. 23.


BIJLAGE

BIJLAGE I

(in ton)

Plaats van opslag (adres)

Plaats van opslag (identificatiecode) (1)

Beschikbare hoeveelheden

Via Madonna di G. 39 — Lugo fraz. Cotignola (RA)

IT 0I 1400

4 509,600

Via S. Daniele — Camisano V.no (VI)

IT 0I 1600

17 680,945

Via Roma 128 — Casalvolone (NO)

IT 0I 2100

195,990

Via S. Giuliano 163 — Castelceriolo (AL)

IT 0I 2300

3 407,075

Via Traversagno — Mizzana (FE)

IT 0I 2700

2 914,280

Via Rognone 4 — Mede (PV)

IT 0I 3700

1 460,140

Via Elvo 64 — Salussola (VC)

IT 0I 4600

2 123,960

Via Repubblica 40 — Stroppiana (VC)

IT 0I 4700

1 432,500

Via Brede 3 — S. Martino dell'Argine (MN)

IT 0I 5000

6 316,360

Via Tasso — Polesella (RO)

IT 0I 5700

3 358,580

Via Gramsci 52 — Arquata Scrivia (AL)

IT 01 2000

4 000,000

Totaal

47 399,430


(1)  De nationale identificatiecode wordt voorafgegaan door de ISO-code van Italië.


Top