EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1236

Verordening (EG) nr. 1236/2004 van de Commissie van 5 juli 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2771/1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de interventiemaatregelen op de markt voor boter en room

OJ L 235, 6.7.2004, p. 4–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 14/08/2004; stilzwijgende opheffing door 32004R1448

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1236/oj

6.7.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 235/4


VERORDENING (EG) Nr. 1236/2004 VAN DE COMMISSIE

van 5 juli 2004

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2771/1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de interventiemaatregelen op de markt voor boter en room

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (1), en met name op artikel 10,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel 21 van Verordening (EG) nr. 2771/1999 van de Commissie (2) is bepaald dat de te koop aangeboden interventieboter moet zijn ingeslagen vóór 1 september 1999.

(2)

Gezien de situatie op de botermarkt en de omvang van de interventievoorraden boter en in aanmerking genomen dat de verlaging van de interventieprijs voor boter per 1 juli 2004 in lagere marktprijzen behoort te resulteren, is het dienstig de vóór 1 april 2002 ingeslagen boter beschikbaar te stellen voor verkoop.

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 21 van Verordening (EG) nr. 2771/1999 wordt de datum „1 september 1999” vervangen door de datum „1 april 2002”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 5 juli 2004.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie


(1)  PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 186/2004 van de Commissie (PB L 29 van 3.2.2004, blz. 6).

(2)  PB L 333 van 24.12.1999, blz. 11. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 318/2004 (PB L 55 van 24.2.2004, blz. 44).


Top