EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0924

Verordening (EG) nr. 924/2004 van de Commissie van 29 april 2004 de Raad betreffende bepaalde specifieke restricties op de economische en financiële betrekkingen met Irak

PB L 163 van 30.4.2004, p. 100–101 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dit document is verschenen in een speciale editie. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/924/oj

32004R0924

Verordening (EG) nr. 924/2004 van de Commissie van 29 april 2004 de Raad betreffende bepaalde specifieke restricties op de economische en financiële betrekkingen met Irak

Publicatieblad Nr. L 163 van 30/04/2004 blz. 0100 - 0101


Verordening (EG) nr. 924/2004 van de Commissie

van 29 april 2004

de Raad betreffende bepaalde specifieke restricties op de economische en financiële betrekkingen met Irak

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1210/2003 van de Raad van 7 juli 2003 betreffende bepaalde specifieke restricties op de economische en financiële betrekkingen met Irak en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2465/96(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2204/2003(2) van de Raad, en met name op artikel 11, onder b),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1210/2003 bevat een lijst van natuurlijke en rechtspersonen, instellingen of entiteiten die banden hebben met het regime van de voormalige president Saddam Hoessein, waarvan de tegoeden en economische middelen overeenkomstig die verordening bevroren dienen te worden.

(2) De Commissie Sancties van de VN-Veiligheidsraad heeft op 7 april 2004 besloten de lijst te wijzigen van personen waarop de bevriezing van de tegoeden en economische middelen van toepassing zou moeten zijn, waaronder Saddam Hoessein en andere hooggeplaatste ambtenaren van het vorige Irakese regime, hun naaste familie en entiteiten die eigendom zijn van of worden gecontroleerd door hen of door personen die namens hen werkzaam zijn. Bijlage IV moet dus dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(3) Willen de maatregelen in deze verordening effectief zijn, dan dient deze verordening met onmiddellijke ingang in werking te treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1210/2003 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 april 2004.

Voor de Commissie

Christopher Patten

Lid van de Commissie

(1) PB L 169 van 8.7.2003, blz. 6.

(2) PB L 330 van 18.12.2003, blz. 7.

BIJLAGE

Bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1210/2003 wordt als volgt gewijzigd:

De volgende natuurlijke personen worden toegevoegd:

1. Sajida Khayrallah Tilfah. Geboortejaar: 1937. Geboorteplaats: Al-Awja, nabij Tikrit, Irak. Nationaliteit: Irakees. Overige informatie: Saddam Hoesseins wettige echtgenote en moeder van vijf van zijn kinderen, waaronder Qusay Saddam Hoessein en Uday Saddam Hoessein.

2. Raghad Saddam Hoessein Al-Tikriti. Geboortejaar: 1967. Geboorteplaats: Irak. Nationaliteit: Irakees. Adres: Amman, Jordanië. Overige informatie: dochter van Sajida Khayrallah Tilfah en Saddam Hoessein.

3. Rana Saddam Hoessein Al-Tikriti. Geboortejaar: 1969. Geboorteplaats: Irak. Nationaliteit: Irakees. Adres: Amman, Jordanië. Overige informatie: dochter van Sajida Khayrallah Tilfah en Saddam Hoessein.

4. Hala Saddam Hoessein Al-Tikriti. Geboortejaar: 1972. Geboorteplaats: Irak. Nationaliteit: Irakees. Overige informatie: dochter van Sajida Khayrallah Tilfah en Saddam Hoessein.

5. Samira Shahbandar (alias Chadian). Geboortejaar: 1946. Geboorteplaats: Bagdad, Irak. Nationaliteit: Irakees. Overige informatie: Saddam Hoesseins tweede echtgenote en moeder van zijn derde zoon.

6. Ali Saddam Hoessein Al-Tikriti.(alias Hassan). Geboortejaar: 1980 of 1983. Geboorteplaats: Irak. Nationaliteit: Irakees. Overige informatie: zoon van Samira Shahbandar en Saddam Hoessein.

7. Mohammad Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Geboortedatum: 2 november 1972. Nationaliteit: Irakees. Adres: Genève, Zwitserland. Overige informatie: kind van Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti.

8. Saja Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Geboortedatum: 1 januari 1978. Nationaliteit: Irakees. Adres: Genève, Zwitserland. Kind van Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti.

9. Ali Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Geboortedatum: 18 april 1981. Nationaliteit: Irakees. Adres: Genève, Zwitserland. Overige informatie: kind van Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti.

10. Noor Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Geboortedatum: 2 november 1983. Nationaliteit: Irakees. Adres: Genève, Zwitserland. Overige informatie: kind van Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti.

11. Khawla Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Geboortedatum: 3 december 1986. Nationaliteit: Irakees. Adres: Genève, Zwitserland. Overige informatie: kind van Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti.

12. Thoraya Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti. Geboortedatum: 19 december 1980 of 19 januari 1980. Nationaliteit: Irakees. Adres: Irak. Overige informatie: kind van Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti.

13. Jawhar Majid Al-Duri. Geboortejaar: circa 1942 te Al-Dur, Irak. Nationaliteit: Irakees. Adres: Irak. Overige informatie: echtgenote van Izzat Ibrahim Al-Duri.

14. Sundus Abd Al-Ghafur. Geboortejaar: circa 1967 te Kirkuk, Irak. Nationaliteit: Irakees. Adres: Irak. Overige informatie: echtgenote van Izzat Ibrahim Al-Duri.

15. Nidal Al-Rabi'i. Geboortejaar: circa 1965. Geboorteplaats: Bagdad, Irak. Nationaliteit: Irakees. Adres: Irak. Overige informatie: echtgenote van Izzat Ibrahim Al-Duri.

16. Intissar Al-Ubaydi. Geboortejaar: circa 1974. Nationaliteit: Irakees. Adres: Irak. Overige informatie: echtgenote van Izzat Ibrahim Al-Duri.

Top