EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0398

2004/398/EG: Besluit van de Raad van 21 april 2004 houdende benoeming van een Belgisch lid van het Comité van de Regio's

OJ L 123, 27.4.2004, p. 105–105 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/398/oj

32004D0398

2004/398/EG: Besluit van de Raad van 21 april 2004 houdende benoeming van een Belgisch lid van het Comité van de Regio's

Publicatieblad Nr. L 123 van 27/04/2004 blz. 0105 - 0105


Besluit van de Raad

van 21 april 2004

houdende benoeming van een Belgisch lid van het Comité van de Regio's

(2004/398/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 263,

Gezien de voordracht van de Belgische regering,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Besluit 2002/60/EG(1) zijn de leden en plaatsvervangende leden van het Comité van de Regio's benoemd.

(2) In het Comité van de Regio's is een zetel van lid vrijgekomen door het verstrijken van het mandaat van de heer Daniel DUCARME, waarvan de Raad op 25 maart 2004 in kennis is gesteld,

BESLUIT:

Enig artikel

De heer Jacques SIMONET, minister-voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek, wordt benoemd tot lid van het Comité van de Regio's ter vervanging van de heer Daniel DUCARME, voor de verdere duur van diens ambtstermijn, d.w.z. tot en met 25 januari 2006.

Gedaan te Luxemburg, 21 april 2004.

Voor de Raad

De voorzitter

J. Walsh

(1) PB L 24 van 26.1.2002, blz. 38.

Top