EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0385

Verordening (EG) nr. 385/2004 van de Commissie van 1 maart 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2341/2003 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 780/2003 betreffende een deelcontingent voor bevroren vlees van runderen van GN-code 0202 en producten van GN-code 02062991

OJ L 64, 2.3.2004, p. 24–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 22 - 22
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 22 - 22
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 22 - 22
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 22 - 22
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 22 - 22
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 22 - 22
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 22 - 22
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 22 - 22
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 22 - 22
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 054 P. 5 - 5
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 054 P. 5 - 5
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 030 P. 179 - 179

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/385/oj

32004R0385

Verordening (EG) nr. 385/2004 van de Commissie van 1 maart 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2341/2003 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 780/2003 betreffende een deelcontingent voor bevroren vlees van runderen van GN-code 0202 en producten van GN-code 02062991

Publicatieblad Nr. L 064 van 02/03/2004 blz. 0024 - 0024


Verordening (EG) nr. 385/2004 van de Commissie

van 1 maart 2004

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2341/2003 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 780/2003 betreffende een deelcontingent voor bevroren vlees van runderen van GN-code 0202 en producten van GN-code 0206 29 91

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees(1), en met name op artikel 32, lid 1, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Nadat een marktdeelnemer met succes bij de afdeling Bezwaarzaken van de PVE bezwaar had aangetekend tegen een besluit van de Nederlandse autoriteiten om die marktdeelnemer niet te erkennen overeenkomstig de artikelen 8 en 9 van Verordening (EG) nr. 780/2003 van de Commissie van 7 mei 2003 betreffende de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor bevroren rundvlees van GN-code 0202 en producten van GN-code 0206 29 91 (1 juli 2003-30 juni 2004)(2) en derhalve om de aanvraag van een invoercertificaat die door deze marktdeelnemer was ingediend in de eerste periode (1 tot en met 4 juli 2003) overeenkomstig artikel 12, lid 2, eerste streepje, van die verordening, af te wijzen, hebben de Nederlandse autoriteiten deze marktdeelnemer met terugwerkende kracht moeten erkennen en hebben zij voor die periode een invoercertificaat moeten afgeven voor 33,34071 t bevroren rundvlees.

(2) Als gevolg daarvan moeten de voor de periode van 3 tot en met 7 mei 2004 op grond van artikel 1, lid 2, onder a) ii), van Verordening (EG) nr. 2341/2003 van de Commissie(3) beschikbare hoeveelheden worden aangepast om te garanderen dat de totale hoeveelheid van 34450 t die voor het jaar 2003/2004 beschikbaar is overeenkomstig artikel 12, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 780/2003, niet wordt overschreden.

(3) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 1, lid 2, onder a), van Verordening (EG) nr. 2341/2003 wordt punt ii) vervangen door:

"ii) 5708,65929 t voor de periode van 3 tot en met 7 mei 2004;".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 1 maart 2004.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 21. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1782/2003, (PB L 270 van 21.10.2003, blz. 1).

(2) PB L 114 van 8.5.2003, blz. 8.

(3) PB L 346 van 31.12.2003, blz. 33.

Top