EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0381

Verordening (EG) nr. 381/2004 van de Commissie van 1 maart 2004 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees, te koop aangeboden in het kader van de in Verordening (EG) nr. 276/2004 bedoelde eerste openbare inschrijving

OJ L 64, 2.3.2004, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/381/oj

32004R0381

Verordening (EG) nr. 381/2004 van de Commissie van 1 maart 2004 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees, te koop aangeboden in het kader van de in Verordening (EG) nr. 276/2004 bedoelde eerste openbare inschrijving

Publicatieblad Nr. L 064 van 02/03/2004 blz. 0013 - 0014


Verordening (EG) nr. 381/2004 van de Commissie

van 1 maart 2004

tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees, te koop aangeboden in het kader van de in Verordening (EG) nr. 276/2004 bedoelde eerste openbare inschrijving

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees(1), en met name op artikel 28, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Er worden inschrijvingen gehouden voor bepaalde hoeveelheden rundvlees, zoals vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 276/2004 van de Commissie(2).

(2) Krachtens artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 2173/79 van de Commissie van 4 oktober 1979 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de afzet van rundvlees gekocht door de interventiebureaus en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 216/69(3),moeten de minimumverkoopprijzen van het vlees dat bij openbare inschrijving wordt verkocht, worden vastgesteld met inachtneming van de ontvangen aanbiedingen.

(3) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De minimumverkoopprijzen van rundvlees voor de eerste openbare inschrijving voorzien in Verordening (EG) nr. 276/2004, waarvoor tot uiterlijk 23 februari 2004 aanbiedingen konden worden ingediend, zijn vastgesteld in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 2 maart 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 1 maart 2004.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 21. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 (PB L 270 van 21.10.2003, blz. 1).

(2) PB L 47 van 18.2.2004, blz. 16.

(3) PB L 251 van 5.10.1979, blz. 12. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2417/1995 (PB L 248 van 14.10.1995, blz. 39).

ANEXO/BILAG/ANHANG/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top