EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0357

Verordening (EG) nr. 357/2004 van de Commissie van 27 februari 2004 tot schorsing van de boteraankopen in sommige lidstaten

OJ L 63, 28.2.2004, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/357/oj

32004R0357

Verordening (EG) nr. 357/2004 van de Commissie van 27 februari 2004 tot schorsing van de boteraankopen in sommige lidstaten

Publicatieblad Nr. L 063 van 28/02/2004 blz. 0009 - 0009


Verordening (EG) nr. 357/2004 van de Commissie

van 27 februari 2004

tot schorsing van de boteraankopen in sommige lidstaten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten(1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 2771/1999 van de Commissie van 16 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de interventiemaatregelen op de markt voor boter en room(2), en met name op artikel 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In artikel 2 van Verordening (EG) nr. 2771/1999 is bepaald dat de Commissie de aankoop via openbare inschrijving in een lidstaat opent, respectievelijk schorst, zodra is geconstateerd dat de marktprijs daar gedurende twee opeenvolgende weken beneden, respectievelijk op of boven, 92 % van de interventieprijs ligt.

(2) De meest recente lijst van lidstaten waar de interventie wordt geschorst, is vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 176/2004 van de Commissie(3). Deze lijst moet worden aangepast om rekening te houden met de nieuwe marktprijzen die door België en Luxemburg zijn meegedeeld op grond van artikel 8 van Verordening (EG) nr. 2771/1999. Duidelijkheidshalve moet de lijst worden vervangen en Verordening (EG) nr. 212/2004 worden ingetrokken,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1255/1999 bedoelde aankopen van boter bij inschrijving worden in Denemarken, Griekenland, Nederland, Oostenrijk, Finland en het Verenigd Koninkrijk geschorst.

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 212/2004 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 28 februari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 februari 2004.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 186/2004 van de Commissie (PB L 29 van 3.2.2004, blz. 6).

(2) PB L 333 van 24.12.1999, blz. 11. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 359/2003 (PB L 53 van 28.2.2003, blz. 17).

(3) PB L 36 van 7.2.2004, blz. 3.

Top