EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0148

Verordening (EG) nr. 148/2004 van de Commissie van 28 januari 2004 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de in januari 2004 ingediende aanvragen van invoercertificaten voor de tariefcontingenten voor rundvlees die bij Verordening (EG) nr.1279/98 zijn vastgesteld voor Polen, Hongarije, de Tsjechische Republiek, Slowakije, Bulgarije en Roemenië

PB L 24 van 29.1.2004, p. 44–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/148/oj

32004R0148

Verordening (EG) nr. 148/2004 van de Commissie van 28 januari 2004 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de in januari 2004 ingediende aanvragen van invoercertificaten voor de tariefcontingenten voor rundvlees die bij Verordening (EG) nr.1279/98 zijn vastgesteld voor Polen, Hongarije, de Tsjechische Republiek, Slowakije, Bulgarije en Roemenië

Publicatieblad Nr. L 024 van 29/01/2004 blz. 0044 - 0045


Verordening (EG) nr. 148/2004 van de Commissie

van 28 januari 2004

tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de in januari 2004 ingediende aanvragen van invoercertificaten voor de tariefcontingenten voor rundvlees die bij Verordening (EG) nr.1279/98 zijn vastgesteld voor Polen, Hongarije, de Tsjechische Republiek, Slowakije, Bulgarije en Roemenië

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees(1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1279/98 van de Commissie(2) tot vaststelling van de bepalingen voor de toepassing van de tariefcontingenten voor rundvlees die bij de Besluiten 2003/286/EG, 2003/298/EG, 2003/299/EG, 2003/18/EG, 2003/263/EG en 2003/285/EG van de Raad zijn vastgesteld voor Bulgarije, de Tsjechische Republiek, Slowakije, Roemenië, Polen en Hongarije, en met name op artikel 4, lid 4,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2340/2003 van de Commissie van 29 december 2003 houdende afwijking voor 2004 van Verordening (EG) nr. 1279/98 tot vaststelling van de bepalingen voor de toepassing van de tariefcontingenten voor rundvlees die bij de Besluiten 2003/286/EG, 2003/298/EG, 2003/299/EG, 2003/18/EG, 2003/263/EG en 2003/285/EG van de Raad zijn vastgesteld voor Bulgarije, Tsjechië, Slowakije, Roemenië, Polen en Hongarije(3), en met name op artikel 1, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In de artikelen 1 en 2 van Verordening (EG) nr. 1279/98 zijn de hoeveelheden producten van de sector rundvlees van oorsprong uit Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Roemenië en Bulgarije vastgesteld die in de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2004 onder speciale voorwaarden mogen worden ingevoerd. In afwijking van artikel 2, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1279/98 zijn deze hoeveelheden in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 2340/2003 houdende afwijking voor 2004 van Verordening (EG) nr. 1279/98 uitgesplitst over twee perioden, waarvan de eerste loopt van 1 januari tot en met 30 april 2004.

(2) Voor producten van de sector rundvlees van oorsprong uit Hongarije, de Tsjechische Republiek, Slowakije, Roemenië en Bulgarije zijn de hoeveelheden waarvoor invoercertificaten zijn aangevraagd, zodanig dat de aanvragen volledig kunnen worden ingewilligd.

(3) Voor producten van de sector rundvlees van oorsprong uit Polen zijn de hoeveelheden waarvoor invoercertificaten zijn aangevraagd, groter dan de beschikbare hoeveelheden en moeten de aangevraagde hoeveelheden op grond van artikel 4, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1279/98 proportioneel worden verlaagd.

(4) Voor de periode van 1 januari tot en met 30 april 2004 zijn voor producten van de sector rundvlees van oorsprong uit Bulgarije en Roemenië certificaataanvragen ingediend voor kleinere hoeveelheden dan die welke beschikbaar zijn. Derhalve dient voor elk betrokken contingent de hoeveelheid te worden vastgesteld die voor de periode van 1 mei tot en met 30 juni 2004 beschikbaar is, rekening houdend met de hoeveelheden die beschikbaar blijven uit hoofde van de afgelopen periode, overeenkomstig artikel 1, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 2340/2003,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De certificaataanvragen voor invoer in de periode van 1 januari tot en met 30 april 2004 in het kader van de in Verordening (EG) nr. 1279/98 bedoelde contingenten worden ingewilligd voor:

a) 100 % van de aangevraagde hoeveelheden voor producten van de GN-codes 0201 en 0202 van oorsprong uit Slowakije, de Tsjechische Republiek, Roemenië, Bulgarije en Hongarije;

b) 100 % van de aangevraagde hoeveelheden voor producten van de GN-code 1602 50 van oorsprong uit Roemenië;

c) 0,45080 % van de aangevraagde hoeveelheden voor producten van de GN-codes 0201 en 0202 van oorsprong uit Polen.

Artikel 2

Voor de periode van 1 mei tot en met 30 juni 2004 kunnen in het kader van Verordening (EG) nr. 1279/98 bedoelde tariefcontingenten voor rundvlees van oorsprong uit Bulgarije en Roemenië invoercertificaten worden aangevraagd voor de volgende hoeveelheden:

- Bulgarije:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

- Roemenië:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 29 januari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 januari 2004.

Voor de Commissie

J. M. Silva Rodríguez

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 21. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 (PB L 270 van 21.10.2003, blz. 1).

(2) PB L 176 van 20.6.1998, blz. 12. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1144/2003 (PB L 160 van 28.6.2003, blz. 44).

(3) PB L 346 van 31.12.2003, blz. 31.

Top