EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0059

Verordening (EG) nr. 59/2004 van de Commissie van 14 januari 2004 betreffende de afgifte van certificaten voor de invoer van bepaalde conserven van paddestoelen voor de periode van 1 januari tot en met 30 april 2004

OJ L 9, 15.1.2004, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/59/oj

32004R0059

Verordening (EG) nr. 59/2004 van de Commissie van 14 januari 2004 betreffende de afgifte van certificaten voor de invoer van bepaalde conserven van paddestoelen voor de periode van 1 januari tot en met 30 april 2004

Publicatieblad Nr. L 009 van 15/01/2004 blz. 0007 - 0007


Verordening (EG) nr. 59/2004 van de Commissie

van 14 januari 2004

betreffende de afgifte van certificaten voor de invoer van bepaalde conserven van paddestoelen voor de periode van 1 januari tot en met 30 april 2004

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2125/95 van de Commissie van 6 september 1995 betreffende de opening en de wijze van beheer van tariefcontingenten voor conserven van paddestoelen(1), en met name op artikel 6, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De hoeveelheden die op 2 en 5 januari 2004 zijn aangevraagd op grond van artikel 4, lid 1, onder a) en b), van Verordening (EG) nr. 2125/95 overschrijden de beschikbare hoeveelheden. Derhalve moet worden bepaald in hoeverre er certificaten kunnen worden afgegeven.

(2) Als gevolg van de goedkeuring van Verordening (EG) nr. 2334/2003 van de Commissie van 30 december 2003 houdende afwijking voor 2004 van Verordening (EG) nr. 2125/95 betreffende de opening en de wijze van beheer van tariefcontingenten voor conserven van paddestoelen(2) en in verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Gemeenschap op 1 mei 2004, mag deze verordening slechts van toepassing blijven tot en met 30 april 2004,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Invoercertificaten die op 2 en 5 januari 2004 op grond van artikel 4, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 2125/95 zijn aangevraagd en waarvoor de aanvragen op 7 en 8 januari 2004 bij de Commissie zijn ingediend, worden afgegeven voor 100 % van de gevraagde hoeveelheid.

2. Invoercertificaten die op 2 en 5 januari 2004 op grond van artikel 4, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 2125/95 zijn aangevraagd en waarvoor de aanvragen op 7 en 8 januari 2004 bij de Commissie zijn ingediend, worden afgegeven voor 8,41 % van de gevraagde hoeveelheid.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 15 januari 2004.

Zij is van toepassing tot en met 30 april 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 januari 2004.

Voor de Commissie

J. M. Silva Rodríguez

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 212 van 7.9.1995, blz. 16. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1142/2003 (PB L 160 van 28.6.2003, blz. 39).

(2) PB L 346 van 31.12.2003, blz. 15.

Top