EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0021

2004/21/EG: Besluit van de Commissie van 29 december 2003 tot vaststelling van de indicatieve toewijzingen aan Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie, voor de maatregelen voor plattelandsontwikkeling voor de periode van 2004 tot en met 2006

OJ L 5, 9.1.2004, p. 87–88 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 73 - 74
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 73 - 74
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 73 - 74
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 73 - 74
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 73 - 74
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 73 - 74
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 73 - 74
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 73 - 74
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 73 - 74

No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/21(1)/oj

32004D0021

2004/21/EG: Besluit van de Commissie van 29 december 2003 tot vaststelling van de indicatieve toewijzingen aan Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie, voor de maatregelen voor plattelandsontwikkeling voor de periode van 2004 tot en met 2006

Publicatieblad Nr. L 005 van 09/01/2004 blz. 0087 - 0088


Besluit van de Commissie

van 29 december 2003

tot vaststelling van de indicatieve toewijzingen aan Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie, voor de maatregelen voor plattelandsontwikkeling voor de periode van 2004 tot en met 2006

(2004/21/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad van 17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL)(1), en met name op artikel 46, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De vastleggingskredieten die worden toegewezen voor de in de doelstelling 1-programma's geïntegreerde maatregelen voor plattelandsontwikkeling, worden overeenkomstig artikel 35, lid 2, eerste streepje, van Verordening (EG) nr. 1257/1999 gefinancierd door de afdeling Oriëntatie van het EOGFL.

(2) De communautaire steun voor andere maatregelen voor plattelandsontwikkeling wordt overeenkomstig artikel 47 bis, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1257/1999 gefinancierd door de afdeling Garantie van het EOGFL.

(3) De Europese Raad heeft in zijn vergadering in Kopenhagen in december 2002 de financiële vooruitzichten betreffende de door de afdeling Garantie van het EOGFL mede te financieren maatregelen voor plattelandsontwikkeling en begeleidende maatregelen voor Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije voor de periode van 2004 tot en met 2006 vastgesteld (bijlage I bij de conclusies van het voorzitterschap).

(4) Volgens artikel 46, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1257/1999 verricht de Commissie voor de door de afdeling Garantie van het EOGFL medegefinancierde maatregelen voor plattelandsontwikkeling aanvankelijke toewijzingen aan de lidstaten, uitgesplitst op jaarbasis, zulks aan de hand van objectieve criteria, daarbij in het bijzonder rekening houdend met specifieke situaties en behoeften en met bijzondere inspanningen die moeten worden geleverd, vooral op het gebied van het milieu, het scheppen van arbeidsplaatsen en het landschapsonderhoud.

(5) De in prijzen van 1999 uitgedrukte indicatieve toewijzingen die zijn vermeld in de aan de Akte van Toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije gehechte verklaring(2), zijn omgerekend in lopende prijzen,

BESLUIT:

Artikel 1

De aanvankelijke toewijzingen aan Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije voor de door de afdeling Garantie van het EOGFL medegefinancierde steun voor plattelandsontwikkeling voor de periode van 2004 tot en met 2006 worden vastgesteld in de bijlage.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking onder voorbehoud en op de datum van de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de Toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije.

Gedaan te Brussel, 29 december 2003.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 80. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1783/2003 (PB L 270 van 21.10.2003, blz. 70).

(2) PB L 236 van 23.9.2003, blz. 974.

BIJLAGE

Steun voor plattelandsontwikkeling (2004-2006)

Jaarlijkse toewijzingen

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top