EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2008

Verordening (EG) nr. 2008/2003 van de Commissie van 14 november 2003 tot vaststelling van de minimumverkoopprijs van mageremelkpoeder voor de 49e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2799/1999 bedoelde permanente verkoop bij inschrijving

OJ L 297, 15.11.2003, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2008/oj

32003R2008

Verordening (EG) nr. 2008/2003 van de Commissie van 14 november 2003 tot vaststelling van de minimumverkoopprijs van mageremelkpoeder voor de 49e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2799/1999 bedoelde permanente verkoop bij inschrijving

Publicatieblad Nr. L 297 van 15/11/2003 blz. 0011 - 0011


Verordening (EG) nr. 2008/2003 van de Commissie

van 14 november 2003

tot vaststelling van de minimumverkoopprijs van mageremelkpoeder voor de 49e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2799/1999 bedoelde permanente verkoop bij inschrijving

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1787/2003(2), en met name op artikel 10,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Krachtens artikel 26 van Verordening (EG) nr. 2799/1999 van de Commissie van 17 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de toekenning van steun voor ondermelk en mageremelkpoeder voor voederdoeleinden en de verkoop van voornoemd mageremelkpoeder(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2238/2002(4), houden de interventiebureaus voor bepaalde in hun bezit zijnde hoeveelheden mageremelkpoeder een permanente verkoop bij inschrijving.

(2) Volgens de voorwaarden van artikel 30 van deze verordening, met inachtneming van de ontvangen aanbiedingen voor iedere bijzondere inschrijving, wordt een minimumverkoopprijs vastgesteld of wordt besloten de verkoop bij inschrijving geen doorgang te laten vinden. Het bedrag van de verwerkingszekerheid moet worden vastgesteld waarbij rekening wordt gehouden met het verschil tussen de marktprijs van mageremelkpoeder en de minimumverkoopprijs.

(3) Het verdient aanbeveling, met inachtneming van de ontvangen aanbiedingen, de minimumverkoopprijs op de hiernavolgende hoogte vast te stellen en dienovereenkomstig de verwerkingszekerheid te bepalen.

(4) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de 49e bijzondere inschrijving in het kader van Verordening (EG) nr. 2799/1999, waarvoor de termijn voor indiening van de offertes is afgelopen op 11 november 2003, worden de minimumverkoopprijs en de verwerkingszekerheid als volgt vastgesteld:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 15 november 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 november 2003.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48.

(2) PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1.

(3) PB L 340 van 31.12.1999, blz. 3.

(4) PB L 341 van 17.12.2002, blz. 11.

Top