EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1610

Verordening (EG) nr. 1610/2003 van de Commissie van 15 september 2003 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees, te koop aangeboden in het kader van de in Verordening (EG) nr. 1033/2003 bedoelde vijfde openbare inschrijving

OJ L 230, 16.9.2003, p. 6–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1610/oj

32003R1610

Verordening (EG) nr. 1610/2003 van de Commissie van 15 september 2003 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees, te koop aangeboden in het kader van de in Verordening (EG) nr. 1033/2003 bedoelde vijfde openbare inschrijving

Publicatieblad Nr. L 230 van 16/09/2003 blz. 0006 - 0008


Verordening (EG) nr. 1610/2003 van de Commissie

van 15 september 2003

tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees, te koop aangeboden in het kader van de in Verordening (EG) nr. 1033/2003 bedoelde vijfde openbare inschrijving

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003 van de Commissie(2), en met name op artikel 28, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Er worden inschrijvingen gehouden voor bepaalde hoeveelheden rundvlees, zoals vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1033/2003 van de Commissie(3).

(2) Krachtens artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 2173/79 van de Commissie van 4 oktober 1979 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de afzet van rundvlees gekocht door de interventiebureaus en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 216/69(4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2417/95(5), moeten de minimumverkoopprijzen van het vlees dat bij openbare inschrijving wordt verkocht, worden vastgesteld met inachtneming van de ontvangen aanbiedingen.

(3) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De minimumverkoopprijzen van rundvlees voor de vijfde openbare inschrijving voorzien in Verordening (EG) nr. 1033/2003, waarvoor tot uiterlijk 8 september 2003 aanbiedingen konden worden ingediend, zijn vastgesteld in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 16 september 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 september 2003.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 21.

(2) PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1.

(3) PB L 150 van 18.6.2003, blz. 15.

(4) PB L 251 van 5.10.1979, blz. 12.

(5) PB L 248 van 14.10.1995, blz. 39.

ANEXO/BILAG/ANHANG/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top