EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2003_216_R_0026_01

2003/618/EG: Besluit van de Raad van 18 februari 2003 betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie, waarbij een systeem voor dubbele controle zonder kwantitatieve beperkingen wordt ingesteld voor de uitvoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit de Russische Federatie naar de Europese Gemeenschap - Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie, waarbij een systeem voor dubbele controle zonder kwantitatieve beperkingen wordt ingesteld voor de uitvoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit de Russische Federatie naar de Europese Gemeenschap

OJ L 216, 28.8.2003, p. 26–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32003D0618

2003/618/EG: Besluit van de Raad van 18 februari 2003 betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie, waarbij een systeem voor dubbele controle zonder kwantitatieve beperkingen wordt ingesteld voor de uitvoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit de Russische Federatie naar de Europese Gemeenschap

Publicatieblad Nr. L 216 van 28/08/2003 blz. 0026 - 0026


Besluit van de Raad

van 18 februari 2003

betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie, waarbij een systeem voor dubbele controle zonder kwantitatieve beperkingen wordt ingesteld voor de uitvoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit de Russische Federatie naar de Europese Gemeenschap

(2003/618/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 133 in samenhang met artikel 300, lid 2, eerste zin,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds(1), is op 1 december 1997 in werking getreden.

(2) De Europese Gemeenschap en de Russische Federatie zijn overeengekomen voor bepaalde ijzer- een staalproducten een systeem voor dubbele controle in te stellen voor de periode van 13 oktober 1997 tot en met 31 december 1999. De desbetreffende overeenkomst in de vorm van een briefwisseling is namens de Europese Gemeenschap goedgekeurd bij Besluit 97/741/EG(2). De toepassing van het systeem is verlengd van 1 januari 2000 tot en met 31 december 2001 bij Besluit 2000/294/EG(3). Bij Verordening (EG) nr. 2153/97(4), verlengd bij Verordening (EG) nr. 793/2000(5), zijn de overeenkomstige uitvoeringsbepalingen voor de Gemeenschap vastgesteld.

(3) De Commissie heeft onderhandelingen gevoerd over een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie, waarbij een systeem voor dubbele controle zonder kwantitatieve beperkingen wordt ingesteld voor de uitvoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit de Russische Federatie naar de Europese Gemeenschap,

BESLUIT:

Artikel 1

1. De overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie, waarbij een systeem voor dubbele controle zonder kwantitatieve beperkingen wordt ingesteld voor de uitvoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit de Russische Federatie naar de Europese Gemeenschap, wordt namens de Europese Gemeenschap goedgekeurd.

2. De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon aan te wijzen die bevoegd is de in artikel 1 bedoelde overeenkomst in de vorm van een briefwisseling te ondertekenen en daardoor de Gemeenschap te binden.

Gedaan te Brussel, 18 februari 2003.

Voor de Raad

De voorzitter

N. Christodoulakis

(1) PB L 327 van 28.11.1997, blz. 3.

(2) PB L 300 van 4.11.1997, blz. 36.

(3) PB L 96 van 18.4.2000, blz. 44.

(4) PB L 300 van 4.11.1997, blz. 1.

(5) PB L 96 van 18.4.2000, blz. 1.

Top