EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1160

Verordening (EG) nr. 1160/2003 van de Commissie van 30 juni 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1898/97 houdende vaststelling van bepalingen voor de uitvoering, in de sector varkensvlees, van de regeling waarin de Europaovereenkomsten met Bulgarije, de Tsjechische Republiek, Slowakije, Roemenië, Polen en Hongarije voorzien

OJ L 162, 1.7.2003, p. 35–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 039 P. 192 - 196
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 039 P. 192 - 196
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 039 P. 192 - 196
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 039 P. 192 - 196
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 039 P. 192 - 196
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 039 P. 192 - 196
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 039 P. 192 - 196
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 039 P. 192 - 196
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 039 P. 192 - 196

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1160/oj

32003R1160

Verordening (EG) nr. 1160/2003 van de Commissie van 30 juni 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1898/97 houdende vaststelling van bepalingen voor de uitvoering, in de sector varkensvlees, van de regeling waarin de Europaovereenkomsten met Bulgarije, de Tsjechische Republiek, Slowakije, Roemenië, Polen en Hongarije voorzien

Publicatieblad Nr. L 162 van 01/07/2003 blz. 0035 - 0039


Verordening (EG) nr. 1160/2003 van de Commissie

van 30 juni 2003

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1898/97 houdende vaststelling van bepalingen voor de uitvoering, in de sector varkensvlees, van de regeling waarin de Europaovereenkomsten met Bulgarije, de Tsjechische Republiek, Slowakije, Roemenië, Polen en Hongarije voorzien

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Besluit 2003/286/EG van de Raad van 8 april 2003 inzake de sluiting van een protocol tot aanpassing van de handelsaspecten van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Bulgarije, anderzijds, in verband met de resultaten van de onderhandelingen over nieuwe wederzijdse landbouwconcessies(1), en met name op artikel 3, lid 2,

Gelet op Besluit 2003/298/EG van de Raad van 14 april 2003 inzake de sluiting van een protocol tot aanpassing van de handelsaspecten van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Tsjechische Republiek, anderzijds, in verband met de resultaten van de onderhandelingen over nieuwe wederzijdse landbouwconcessies(2), en met name op artikel 3, lid 2,

Gelet op Besluit 2003/299/EG van de Raad van 14 april 2003 inzake de sluiting van een protocol tot aanpassing van de handelsaspecten van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Slowaakse Republiek, anderzijds, in verband met de resultaten van de onderhandelingen over nieuwe wederzijdse landbouwconcessies(3), en met name op artikel 3, lid 2,

Gelet op Besluit 2003/18/EG van de Raad van 19 december 2002 inzake de sluiting van het protocol tot aanpassing van de handelsaspecten van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Roemenië, anderzijds, in verband met de resultaten van de onderhandelingen over nieuwe wederzijdse landbouwconcessies(4), en met name op artikel 3, lid 2,

Gelet op Besluit 2003/263/EG van de Raad van 27 maart 2003 inzake de sluiting van een protocol tot aanpassing van de handelsaspecten van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Polen, anderzijds, in verband met de resultaten van de onderhandelingen over nieuwe wederzijdse landbouwconcessies(5), en met name op artikel 3,

Gelet op Besluit 2003/285/EG van de Raad van 18 maart 2003 inzake de sluiting van een protocol tot aanpassing van de handelsaspecten van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Hongarije, anderzijds, in verband met de resultaten van de onderhandelingen over nieuwe wederzijdse landbouwconcessies(6), en met name op artikel 3, tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Verordeningen (EG) nr. 2290/2000(7), (EG) nr. 2433/2000(8), (EG) nr. 2434/2000(9), (EG) nr. 2435/2000(10), (EG) nr. 2851/2000(11) en (EG) nr. 1408/2002(12) van de Raad zijn ingetrokken bij, respectievelijk, de Besluiten 2003/286/EG, 2003/298/EG, 2003/299/EG, 2003/18/EG, 2003/263/EG en 2003/285/EG; bij Verordening (EG) nr. 1408/2002 was eerder Verordening (EG) nr. 1727/2000(13) ingetrokken.

(2) Wegens de intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 2290/2000, (EG) nr. 2433/2000, (EG) nr. 2434/2000, (EG) nr. 2435/2000, (EG) nr. 2851/2000 en (EG) nr. 1727/2000 dienen de verwijzingen naar deze verordeningen in Verordening (EG) nr. 1898/97 van de Commissie(14), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1877/2002(15) te worden geschrapt.

(3) Voor de tijdvakken die beginnen op 1 juli moet Verordening (EG) nr. 1898/97 ook worden aangepast aan de bepalingen betreffende de producten op basis van varkensvlees in de Besluiten 2003/286/EG, 2003/298/EG, 2003/299/EG, 2003/18/EG, 2003/263/EG en 2003/285/EG.

(4) Verordening (EG) nr. 1898/97 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor varkensvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1898/97 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 1 wordt de eerste alinea vervangen door:"Voor elke invoer in de Gemeenschap, in het kader van de bij de Besluiten 2003/286/EG, 2003/298/EG, 2003/299/EG, 2003/18/EG, 2003/263/EG en 2003/285/EG vastgestelde regeling, van de in bijlage I bij de onderhavige verordening genoemde producten van de groepen 1, 2, 3, 4, H1, 7, 8, 9, T1, T2, T3, S1, S2, B1, 15, 16 en 17, moet een invoercertificaat worden overgelegd.".

2. Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1898/97 wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 juni 2003.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 102 van 24.4.2003, blz. 60.

(2) PB L 107 van 30.4.2003, blz. 12.

(3) PB L 107 van 30.4.2003, blz. 36.

(4) PB L 8 van 14.1.2003, blz. 18.

(5) PB L 97 van 15.4.2003, blz. 53.

(6) PB L 102 van 24.4.2003, blz. 32.

(7) PB L 262 van 17.10.2000, blz. 1.

(8) PB L 280 van 4.11.2000, blz. 1.

(9) PB L 280 van 4.11.2000, blz. 9.

(10) PB L 280 van 4.11.2000, blz. 17.

(11) PB L 332 van 28.12.2000, blz. 7.

(12) PB L 205 van 2.8.2002, blz. 9.

(13) PB L 198 van 4.8.2000, blz. 6.

(14) PB L 267 van 30.9.1997, blz. 58.

(15) PB L 284 van 22.10.2002, blz. 9.

BIJLAGE

"BIJLAGE I

Bij invoer in de Gemeenschap van de volgende producten gelden de hierna aangegeven concessies

A. PRODUCTEN VAN OORSPRONG UIT HONGARIJE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

B. PRODUCTEN VAN OORSPRONG UIT POLEN

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

C. PRODUCTEN VAN OORSPRONG UIT DE TSJECHISCHE REPUBLIEK

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

D. PRODUCTEN VAN OORSPRONG UIT DE SLOWAAKSE REPUBLIEK

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

E. PRODUCTEN VAN OORSPRONG UIT BULGARIJE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

F. PRODUCTEN VAN OORSPRONG UIT ROEMENIË

>RUIMTE VOOR DE TABEL>"

Top