EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0215

Verordening (EG) nr. 215/2003 van de Commissie van 3 februari 2003 tot tiende wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad

OJ L 28, 4.2.2003, p. 41–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 002 P. 59 - 60
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 002 P. 59 - 60
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 002 P. 59 - 60
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 002 P. 59 - 60
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 002 P. 59 - 60
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 002 P. 59 - 60
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 002 P. 59 - 60
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 002 P. 59 - 60
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 002 P. 59 - 60
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 001 P. 261 - 262
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 001 P. 261 - 262
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 001 P. 41 - 42

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/215/oj

32003R0215

Verordening (EG) nr. 215/2003 van de Commissie van 3 februari 2003 tot tiende wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad

Publicatieblad Nr. L 028 van 04/02/2003 blz. 0041 - 0042


Verordening (EG) nr. 215/2003 van de Commissie

van 3 februari 2003

tot tiende wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en verlenging van de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 145/2003 van de Commissie(2), inzonderheid op artikel 7, lid 1, eerste streepje,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 worden personen, groepen en entiteiten opgesomd van welke de tegoeden en economische middelen krachtens die verordening worden bevroren.

(2) Op 23, 24 en 28 januari 2003 heeft het Sanctiecomité besloten tot wijziging van de lijst van personen, groepen en entiteiten van welke de tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren, en bijlage I moet derhalve worden gewijzigd.

(3) Teneinde de effectiviteit van de maatregelen waarin deze verordening voorziet te waarborgen, dient de verordening onmiddellijk in werking te treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt gewijzigd overeenkomstig het bepaalde in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 3 februari 2003.

Voor de Commissie

Christopher Patten

Lid van de Commissie

(1) PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9.

(2) PB L 23 van 28.1.2003, blz. 22.

BIJLAGE

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt als volgt gewijzigd:

1. De volgende vermelding wordt toegevoegd aan de lijst van rechtspersonen, groepen en entiteiten:

"Stichting Benevolence International Nederland (ook bekend als Benevolence International Nederland, ook bekend als BIN) Raderborg 14B, 6228 CV Maastricht (Nederland). Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 14063277.".

2. De volgende vermeldingen worden toegevoegd aan de lijst van natuurlijke personen:

"a) Isamuddin, Nurjaman Riduan (ook bekend als 'Hambali'; Nurjaman; Isomuddin, Nurjaman Riduan); geboren: Encep Nurjaman; van Indonesische nationaliteit; geboren op 4 april 1964 in Cianjur, West-Java (Indonesië)

b) Abdurrahman, Mohamad Iqbal (ook bekend als 'Abu Jibril'; Rahman, Mohamad Iqbal; A Rahman, Mohamad Iqbal; Abu Jibril Abdurrahman; Fikiruddin Muqti; Fihiruddin Muqti); van Indonesische nationaliteit; geboren in Tirpas Selong, Oost-Lombok (Indonesië)".

3. De vermelding "Nabil Abdul Sayadi (ook bekend als Abu Zeinab)" op de lijst van natuurlijke personen wordt vervangen door de volgende vermelding:

"Sayadi, Nabil Abdul Salam (ook bekend als Abu Zeinab); geboren op 1 januari 1966 in El Hadid, Tripoli (Libanon); van Belgische nationaliteit sinds 18 september 2001; echtgenoot van Patricia Vinck; gehuwd op 29 mei 1992 in Peshawar (Pakistan)".

4. De vermelding "Patricia Vinck (ook bekend als Souraya P. Vinck)" op de lijst van natuurlijke personen wordt vervangen door de volgende vermelding:

"Vinck, Patricia Rosa (ook bekend als Souraya P. Vinck); geboren op 4 januari 1965 in Berchem, Antwerpen (België); van Belgische nationaliteit; echtgenote van Nabil Sayadi".

Top