EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1220

Verordening (EG) nr. 1220/2002 van de Commissie van 5 juli 2002 waarbij wordt bepaald in welke mate gevolg kan worden gegeven aan de in juni 2002 ingediende aanvragen om invoerrechten voor bevroren rundvlees, bestemd voor verwerking

OJ L 177, 6.7.2002, p. 12–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1220/oj

32002R1220

Verordening (EG) nr. 1220/2002 van de Commissie van 5 juli 2002 waarbij wordt bepaald in welke mate gevolg kan worden gegeven aan de in juni 2002 ingediende aanvragen om invoerrechten voor bevroren rundvlees, bestemd voor verwerking

Publicatieblad Nr. L 177 van 06/07/2002 blz. 0012 - 0012


Verordening (EG) nr. 1220/2002 van de Commissie

van 5 juli 2002

waarbij wordt bepaald in welke mate gevolg kan worden gegeven aan de in juni 2002 ingediende aanvragen om invoerrechten voor bevroren rundvlees, bestemd voor verwerking

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 995/2002 van de Commissie van 11 juni 2002 houdende opening van een tariefcontingent voor de invoer van bevroren rundvlees, bestemd voor verwerking (1 juli 2002-30 juni 2003) en vaststelling van bepalingen inzake het beheer daarvan [1], en met name op artikel 3, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 995/2002 is bepaald welke hoeveelheden voor verwerking bestemd bevroren rundvlees in de periode van 1 juli 2002 tot en met 30 juni 2003 onder bijzondere voorwaarden mogen worden ingevoerd.

(2) In artikel 3, lid 4, van Verordening (EG) nr. 995/2002 is bepaald dat de aangevraagde hoeveelheden kunnen worden verminderd. De ingediende aanvragen voor A-producten hebben betrekking op een totale hoeveelheid die groter is dan de beschikbare hoeveelheid. In deze omstandigheden en met het oog op een billijke verdeling van de beschikbare hoeveelheid is het dienstig om de aangevraagde hoeveelheden proportioneel te verminderen. De hoeveelheden voor B-producten waarvoor invoerrechten zijn aangevraagd, zijn van die orde dat de aanvragen volledig kunnen worden ingewilligd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan elke aanvraag om invoerrechten die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 995/2002 voor de periode van 1 juli 2002 tot en met 30 juni 2003 is ingediend, wordt voldaan voor de volgende hoeveelheden, uitgedrukt in vlees met been:

a) 88,0903 % van de gevraagde hoeveelheid voor vlees dat bestemd is voor de vervaardiging van conserven als omschreven in artikel 1, lid 2, onder a), van Verordening (EG) nr. 995/2002;

b) 100 % van de gevraagde hoeveelheid voor vlees dat bestemd is voor de vervaardiging van producten als omschreven in artikel 1, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 995/2002.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 6 juli 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 5 juli 2002.

Voor de Commissie

J. M. Silva Rodríguez

Directeur-generaal Landbouw

[1] PB L 152 van 12.6.2002, blz. 3.

--------------------------------------------------

Top