EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1216

Verordening (EG) nr. 1216/2002 van de Commissie van 5 juli 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2300/97 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1221/97 van de Raad houdende algemene regels voor de uitvoering van de maatregelen tot verbetering van de productie en de afzet van honing

OJ L 177, 6.7.2002, p. 4–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 036 P. 169 - 170
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 036 P. 169 - 170
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 036 P. 169 - 170
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 036 P. 169 - 170
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 036 P. 169 - 170
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 036 P. 169 - 170
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 036 P. 169 - 170
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 036 P. 169 - 170
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 036 P. 169 - 170

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1216/oj

32002R1216

Verordening (EG) nr. 1216/2002 van de Commissie van 5 juli 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2300/97 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1221/97 van de Raad houdende algemene regels voor de uitvoering van de maatregelen tot verbetering van de productie en de afzet van honing

Publicatieblad Nr. L 177 van 06/07/2002 blz. 0004 - 0005
bijzondere uitgave in het Tsjechisch Hoofdstuk 3 Deel 36 blz. 169 - 170
bijzondere uitgave in het Ests Hoofdstuk 3 Deel 36 blz. 169 - 170
bijzondere uitgave in het Hongaars Hoofdstuk 3 Deel 36 blz. 169 - 170
bijzondere uitgave in het Litouws Hoofdstuk 3 Deel 36 blz. 169 - 170
bijzondere uitgave in het Lets Hoofdstuk 3 Deel 36 blz. 169 - 170
bijzondere uitgave in het Maltees Hoofdstuk 3 Deel 36 blz. 169 - 170
bijzondere uitgave in het Pools Hoofdstuk 3 Deel 36 blz. 169 - 170
bijzondere uitgave in het Slowaaks Hoofdstuk 3 Deel 36 blz. 169 - 170
bijzondere uitgave in het Sloveens Hoofdstuk 3 Deel 36 blz. 169 - 170


Verordening (EG) nr. 1216/2002 van de Commissie

van 5 juli 2002

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2300/97 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1221/97 van de Raad houdende algemene regels voor de uitvoering van de maatregelen tot verbetering van de productie en de afzet van honing

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1221/97 van de Raad van 25 juni 1997 houdende algemene regels voor de uitvoering van de maatregelen tot verbetering van de productie en de afzet van honing [1], gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2070/98 [2], en met name op artikel 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EG) nr. 2300/97 van de Commissie [3], laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1336/2001 [4], zijn de bepalingen vastgesteld die voor de uitvoering van de maatregelen tot verbetering van de productie en de afzet van honing nodig zijn.

(2) Volgens de gegevens die de lidstaten overeenkomstig artikel 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 2300/97 hebben verstrekt met het oog op bijwerking van de structurele gegevens over de toestand van de sector, hebben er aanpassingen van het bijenbestand plaatsgevonden. Bijgevolg moet bijlage I van die verordening worden gewijzigd.

(3) In artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2300/97 is een uiterste datum voor de uitvoering van de in de jaarprogramma's vastgestelde maatregelen bepaald. Daarom geldt de nieuwe bijlage I voor het eerst voor de jaarprogramma's die betrekking hebben op het verkoopseizoen 2002/2003.

(4) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor eieren en slachtpluimvee,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I van Verordening (EG) nr. 2300/97 wordt vervangen door de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is voor het eerst van toepassing voor de jaarprogramma's die betrekking hebben op het verkoopseizoen 2002/2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 5 juli 2002.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

[1] PB L 173 van 1.7.1997, blz. 1.

[2] PB L 265 van 30.9.1998, blz. 1.

[3] PB L 319 van 21.11.1997, blz. 4.

[4] PB L 180 van 3.7.2001, blz. 21.

--------------------------------------------------

BIJLAGE

"

BIJLAGE I

Lidstaat | Bijenbestand |

B | 100000 |

DK | 155000 |

D | 900000 |

GR | 1380000 |

E | 2314494 |

F | 1297000 |

IRL | 20000 |

I | 1100000 |

L | 10213 |

NL | 80000 |

A | 343906 |

P | 632500 |

FIN | 42000 |

S | 145000 |

UK | 273750 |

EUR 15 | 8793863 |

"

--------------------------------------------------

Top