EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002E0403

Gemeenschappelijk optreden van de Raad van 27 mei 2002 tot verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie in Afghanistan

OJ L 139, 29.5.2002, p. 6–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2002/403/oj

32002E0403

Gemeenschappelijk optreden van de Raad van 27 mei 2002 tot verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie in Afghanistan

Publicatieblad Nr. L 139 van 29/05/2002 blz. 0006 - 0006


Gemeenschappelijk optreden van de Raad

van 27 mei 2002

tot verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie in Afghanistan

(2002/403/GBVB)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag van de Europese Unie, en met name op artikel 14 en artikel 18, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Raad heeft op 10 december 2001 Gemeenschappelijk Optreden 2001/875/GBVB(1) tot benoeming van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie in Afghanistan aangenomen, dat op 10 juni 2002 verstrijkt.

(2) De Raad heeft op 13 mei 2002 met name zijn goedkeuring gehecht aan het beginsel van de verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie in Afghanistan.

(3) Klaus Klaiber heeft de wens uitgesproken dat zijn missie op 30 juni 2002 zou aflopen.

(4) Overeenkomstig de op 30 maart 2000 door de Raad aangenomen handleiding inzake de procedure voor de benoeming van en de administratieve regelingen betreffende de speciale vertegenwoordigers van de Europese Unie, kunnen de missies van de lidstaten en van de Commissie op verzoek uit hun eigen middelen passende en redelijke steun verschaffen aan de missie van de speciale vertegenwoordiger,

HEEFT HET VOLGENDE GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN AANGENOMEN:

Artikel 1

Gemeenschappelijk Optreden 2001/875/GBVB wordt hierbij verlengd tot en met 30 juni 2002.

Artikel 2

Dit gemeenschappelijk optreden treedt in werking op de dag waarop het wordt aangenomen.

Artikel 3

Dit gemeenschappelijk optreden wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad.

Gedaan te Brussel, 27 mei 2002.

Voor de Raad

De voorzitter

M. Arias Cañete

(1) PB L 326 van 11.12.2001, blz. 1.

Top