EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2361

Verordening (EG) nr. 2361/2001 van de Commissie van 30 november 2001 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs voor de vijftiende deelinschrijving op grond van Verordening (EG) nr. 690/2001 en tot afwijking van die verordening

OJ L 315, 1.12.2001, p. 57–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2361/oj

32001R2361

Verordening (EG) nr. 2361/2001 van de Commissie van 30 november 2001 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs voor de vijftiende deelinschrijving op grond van Verordening (EG) nr. 690/2001 en tot afwijking van die verordening

Publicatieblad Nr. L 315 van 01/12/2001 blz. 0057 - 0058


Verordening (EG) nr. 2361/2001 van de Commissie

van 30 november 2001

tot vaststelling van de maximumaankoopprijs voor de vijftiende deelinschrijving op grond van Verordening (EG) nr. 690/2001 en tot afwijking van die verordening

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1512/2001(2), en met name op artikel 38, lid 2,

Gelet op Verordening (EG) nr. 690/2001 van de Commissie van 3 april 2001 betreffende bijzondere marktondersteuningsmaatregelen in de rundvleessector(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2155/2001(4), en met name op artikel 3, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op grond van artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 690/2001 is in Verordening (EG) nr. 713/2001 van de Commissie van 10 april 2001 betreffende de aankoop van rundvlees op grond van Verordening (EG) nr. 690/2001(5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2288/2001(6), de lijst van lidstaten vastgesteld waarvoor op 26 november 2001 de vijftiende deelinschrijving geopend is.

(2) Overeenkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 690/2001 wordt, rekening houdend met het bepaalde in artikel 3, lid 2, van die verordening, eventueel een maximumaankoopprijs voor de referentieklasse vastgesteld op grond van de ontvangen offertes.

(3) Met het oog op een redelijke ondersteuning van de rundvleesmarkt moet voor de betrokken lidstaten een adequate maximumaankoopprijs worden vastgesteld. Wegens het verschil in marktprijs tussen die lidstaten moeten verschillende maximumaankoopprijzen worden vastgesteld.

(4) Op grond van artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 690/2001 moet de in het kader van elke afzonderlijke inschrijving toegewezen hoeveelheid geleverd worden binnen 17 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum waarop de maximumaankoopprijs gepubliceerd wordt. In de kerstperiode zouden de leveringen evenwel aanzienlijk trager kunnen verlopen. Derhalve moet worden bepaald dat de hoeveelheden die worden toegewezen in het kader van de zestiende deelinschrijving, op 10 december 2001, tot en met 10 januari 2002 mogen worden geleverd.

(5) Aangezien de marktondersteuningsmaatregelen dringend moeten worden vastgesteld, moet deze verordening onmiddellijk in werking treden.

(6) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de op 26 november 2001 geopende vijftiende deelinschrijving op grond van Verordening (EG) nr. 690/2001 wordt de volgende maximumaankoopprijs vastgesteld:

- in Duitsland: 154,50 EUR/100 kg,

- in Ierland: 185,70 EUR/100 kg,

- in Spanje: 155,85 EUR/100 kg,

- in Frankrijk: 209,50 EUR/100 kg,

- in Luxemburg: 165,00 EUR/100 kg,

- in België: 161,70 EUR/100 kg,

- in Portugal: 158,00 EUR/100 kg.

Artikel 2

In afwijking van artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 690/2001 mag de op grond van de zestiende deelinschrijving van 10 december 2001 toegewezen hoeveelheid tot en met 10 januari 2002 geleverd worden.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 1 december 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 november 2001.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 21.

(2) PB L 201 van 26.7.2001, blz. 1.

(3) PB L 95 van 5.4.2001, blz. 8.

(4) PB L 289 van 6.11.2001, blz. 4.

(5) PB L 100 van 11.4.2001, blz. 3.

(6) PB L 307 van 24.11.2001, blz. 12.

Top