EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2348

Verordening (EG) nr. 2348/2001 van de Commissie van 30 november 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2921/90 betreffende de steunverlening voor ondermelk die tot caseïne en caseïnaten wordt verwerkt

OJ L 315, 1.12.2001, p. 41–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 21/06/2002; stilzwijgende opheffing door 32002R1056

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2348/oj

32001R2348

Verordening (EG) nr. 2348/2001 van de Commissie van 30 november 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2921/90 betreffende de steunverlening voor ondermelk die tot caseïne en caseïnaten wordt verwerkt

Publicatieblad Nr. L 315 van 01/12/2001 blz. 0041 - 0041


Verordening (EG) nr. 2348/2001 van de Commissie

van 30 november 2001

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2921/90 betreffende de steunverlening voor ondermelk die tot caseïne en caseïnaten wordt verwerkt

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1670/2000(2), en met name op artikel 15,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In artikel 2, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2921/90 van de Commissie(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1335/2001(4), is de hoogte van de steun voor tot caseïne of caseïnaten verwerkte ondermelk vastgesteld. In verband met de ontwikkeling van de markt voor deze producten enerzijds en die voor mageremelkpoeder anderzijds, dient de betrokken steun te worden verminderd.

(2) Het Comité van beheer voor melk en zuivelproducten heeft geen advies uitgebracht binnen de door zijn voorzitter vastgestelde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 2, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2921/90 wordt het bedrag "3,80 EUR" vervangen door "3,20 EUR".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 november 2001.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48.

(2) PB L 193 van 29.7.2000, blz. 10.

(3) PB L 279 van 11.10.1990, blz. 22.

(4) PB L 180 van 3.7.2001, blz. 20.

Top