EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2335

Verordening (EG) nr. 2335/2001 van de Commissie van 30 november 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 391/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Franse overzeese departementen

OJ L 315, 1.12.2001, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2335/oj

32001R2335

Verordening (EG) nr. 2335/2001 van de Commissie van 30 november 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 391/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Franse overzeese departementen

Publicatieblad Nr. L 315 van 01/12/2001 blz. 0008 - 0009


Verordening (EG) nr. 2335/2001 van de Commissie

van 30 november 2001

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 391/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Franse overzeese departementen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1452/2001 van de Raad van 28 juni 2001 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Franse overzeese departementen, houdende wijziging van Richtlijn 72/462/EEG en houdende intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 525/77 en (EEG) nr. 3763/91 (Poseidom)(1), en met name op artikel 3, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De steunbedragen voor de levering van graanproducten aan de Franse overzeese departementen (DOM) werden vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 391/92 van de Commissie(2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2127/2001(3). Gezien de wijzigingen in de noteringen en de prijzen van de graanproducten in het Europese deel van de Gemeenschap en op de wereldmarkt, is het gepast de steun voor de voorziening van de DOM opnieuw vast te stellen op de in de bijlage vermelde bedragen.

(2) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 391/92 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 december 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 november 2001.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 198 van 21.7.2001, blz. 11.

(2) PB L 43 van 19.2.1992, blz. 23.

(3) PB L 286 van 30.10.2001, blz. 20.

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 30 november 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 391/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Franse overzeese departementen

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top