EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1744

Verordening (EG) nr. 1744/2001 van de Commissie van 31 augustus 2001 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs van boter voor de 34e inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2771/1999 bedoelde permanente inschrijving

OJ L 234, 1.9.2001, p. 46–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1744/oj

32001R1744

Verordening (EG) nr. 1744/2001 van de Commissie van 31 augustus 2001 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs van boter voor de 34e inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2771/1999 bedoelde permanente inschrijving

Publicatieblad Nr. L 234 van 01/09/2001 blz. 0046 - 0046


Verordening (EG) nr. 1744/2001 van de Commissie

van 31 augustus 2001

tot vaststelling van de maximumaankoopprijs van boter voor de 34e inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2771/1999 bedoelde permanente inschrijving

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1670/2000 van de Commissie(2), en met name op artikel 10,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In artikel 13 van Verordening (EG) nr. 2771/1999 van de Commissie van 16 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de interventiemaatregelen op de markt voor boter en room(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1614/2001(4), is bepaald dat, rekening houdende met de voor elke inschrijving ontvangen offertes, op basis van de geldende interventieprijs een maximumaankoopprijs wordt vastgesteld of kan worden besloten geen gevolg te geven aan de inschrijving.

(2) Met het oog op de ontvangen offertes dient de maximumaankoopprijs op onderstaand bedrag te worden vastgesteld.

(3) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de 34e inschrijving die wordt gehouden in het kader van Verordening (EG) nr. 2771/1999 en waarvan de termijn voor de indiening van de offertes op 28 augustus 2001 is verstreken, wordt de maximumaankoopprijs vastgesteld op 295,38 EUR/100 kg.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 september 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 31 augustus 2001.

Voor de Commissie

Viviane Reding

Lid van de Commissie

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48.

(2) PB L 193 van 29.7.2000, blz. 10.

(3) PB L 333 van 24.12.1999, blz. 11.

(4) PB L 214 van 8.8.2001, blz. 20.

Top