EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1730

Verordening (EG) nr. 1730/2001 van de Commissie van 31 augustus 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1833/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira

OJ L 234, 1.9.2001, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1730/oj

32001R1730

Verordening (EG) nr. 1730/2001 van de Commissie van 31 augustus 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1833/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira

Publicatieblad Nr. L 234 van 01/09/2001 blz. 0017 - 0018


Verordening (EG) nr. 1730/2001 van de Commissie

van 31 augustus 2001

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1833/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1600/92 van de Raad van 15 juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Azoren en Madeira(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1449/2001(2), en met name op artikel 10,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De steunbedragen voor de levering van graanproducten aan de Azoren en Madeira werden vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1833/92 van de Commissie(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1551/2001(4). Gezien de wijzigingen in de noteringen en de prijzen van de graanproducten in het Europese deel van de Gemeenschap en op de wereldmarkt, is het gepast de steun voor de voorziening van de Azoren en Madeira opnieuw vast te stellen op de in de bijlage vermelde bedragen.

(2) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 1833/92 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 september 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 31 augustus 2001.

Voor de Commissie

Viviane Reding

Lid van de Commissie

(1) PB L 173 van 27.6.1992, blz. 1.

(2) PB L 198 van 21.7.2001, blz. 5.

(3) PB L 185 van 4.7.1992, blz. 28.

(4) PB L 205 van 31.7.2001, blz. 12.

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 31 augustus 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1833/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanproducten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top