EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1390

Verordening (EG) nr. 1390/2001 van de Commissie van 9 juli 2001 inzake de levering van granen als voedselhulp

PB L 187 van 10.7.2001, p. 13–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1390/oj

32001R1390

Verordening (EG) nr. 1390/2001 van de Commissie van 9 juli 2001 inzake de levering van granen als voedselhulp

Publicatieblad Nr. L 187 van 10/07/2001 blz. 0013 - 0017


Verordening (EG) nr. 1390/2001 van de Commissie

van 9 juli 2001

inzake de levering van granen als voedselhulp

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1292/96 van de Raad van 27 juni 1996 betreffende het voedselhulpbeleid en het beheer van de voedselhulp en van de specifieke acties ter ondersteuning van de voedselzekerheid(1), en met name op artikel 24, lid 1, onder b),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De lijst van de landen en organisaties die in aanmerking komen voor Gemeenschapssteun, en de algemene criteria voor het vervoer van de voedselhulp na het fob-stadium zijn vastgesteld bij bovengenoemde verordening.

(2) Ingevolge een aantal besluiten met betrekking tot de verlening van voedselhulp heeft de Commissie aan bepaalde begunstigden graan toegewezen.

(3) Dit product moet worden geleverd overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EG) nr. 2519/97 van de Commissie van 16 december 1997 tot vaststelling van algemene voorschriften op grond van Verordening (EG) nr. 1292/96 van de Raad voor de beschikbaarstelling van als communautaire voedselhulp te leveren producten(2). Met name de leveringstermijnen en -voorwaarden om de aan de levering verbonden kosten te bepalen, dienen te worden vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In het kader van de communautaire voedselhulp worden in de Gemeenschap granen beschikbaar gesteld voor levering aan de in de bijlage vermelde begunstigden met inachtneming van Verordening (EG) nr. 2519/97 en de in de bijlage vermelde voorwaarden.

De inschrijver wordt geacht kennis te hebben genomen van alle geldende algemene en bijzondere voorwaarden. Elk ander in zijn offerte gemaakte beding of voorbehoud is nietig.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 9 juli 2001.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 166 van 5.7.1996, blz. 1.

(2) PB L 346 van 17.12.1997, blz. 23.

BIJLAGE

Voetnoten

PARTIJ A

1. Actie nr. 361/99 (A1); 106/00 (A2); 107/00 (A3)

2. Begunstigde(2): EuronAid, Postbus 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; tel. (31-70) 330 57 57; telefax 364 17 01; telex 30960 EURON NL

3. Vertegenwoordiger van de begunstigde: door de begunstigde aan te wijzen

4. Land van bestemming: Madagaskar

5. Beschikbaar te stellen product: volwitte rijst (productcode 1006 30 92 99/00, 1006 30 94 99/00, 1006 30 96 99/00, 1006 30 98 99/00 )

6. Totale hoeveelheid (aantal ton netto): 2720

7. Aantal partijen: 1 in 3 delen (A1: 1840 ton; A2: 460 ton; A3: 420 ton) zie PB C 312 van 31.10.2000, blz. 1 (A.7)

8. Kenmerken en kwaliteit van het product(3)(5): zie PB C 312 van 31.10.2000, blz. 1 (A.7)

9. Verpakking(7): zie PB C 267 van 13.9.1996, blz. 1 (1.0 A 1.c), 2.c) en B.6)

10. Etikettering of merken(6): zie PB C 114 van 29.4.1991, blz. 1 (II.A.3)

- Voor het merken te gebruiken taal: Frans

- Bijkomende opschriften: -

11. Wijze van beschikbaarstelling van het product: op de markt van de Gemeenschap

12. Voorgeschreven leveringsstadium: franco bestemming

13. Alternatief leveringsstadium: franco laadhaven

14. a) Laadhaven: -

b) Laadadres: -

15. Loshaven: -

16. Plaats van bestemming: A1+A2: Association humanitaire Akamasoa, Andralanitra, Antananarivo

A3: Paroisse Kristy Mpanjaka, P. Louis Lopergolo, Manjakarav, Antananarivo; tel. (261-20) 224 01 00; fax 224 15 03)

- doorgangshaven of transitpakhuis: -

- vervoerroute over land: -

17. Leveringstermijn of uiterste leveringstermijn in het voorgeschreven stadium: - eerste termijn: 30.9.2001

- tweede termijn: 28.10.2001

18. Leveringstermijn of uiterste leveringstermijn in het alternatieve stadium: - eerste termijn: 20-31.8.2001

- tweede termijn: 17-30.9.2001

19. Uiterste termijn voor de indiening van de offertes (om 12.00 uur, Brusselse tijd): - eerste termijn: 24.7.2001

- tweede termijn: 21.8.2000

20. Bedrag van de inschrijvingszekerheid: 5 EUR/ton

21. Adres voor de inzending van de offertes en de inschrijvingszekerheden(1): Afdeling Voedselhulp, ter attentie van de heer T. Vestergaard, gebouw Loi 130, kamer 7/46, Wetstraat 200, B - 1049 Brussel (alleen op nummer: telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 )

22. Uitvoerrestitutie(4): restitutie toepasselijk op 4.7.2001, vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1302/2001 van de Commissie (PB L 177 van 30.6.2001, blz. 6)

PARTIJ B

1. Actie nr. 110/00

2. Begunstigde(2): EuronAid, Postbus 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; tel. (31-70) 330 57 57; fax 364 17 01; telex 30960 EURON NL

3. Vertegenwoordiger van de begunstigde: door de begunstigde aan te wijzen

4. Land van bestemming: Madagaskar

5. Beschikbaar te stellen product: meel van zachte tarwe

6. Totale hoeveelheid (aantal ton netto): 40

7. Aantal partijen: 1

8. Kenmerken en kwaliteit van het product(3)(5): zie PB C 312 van 31.10.2000, blz. 1 (A.10)

9. Verpakking(7): Zie PB C 267 van 13.9.1996, blz. 1 (2.1 A 1.a, 2.a en B.4)

10. Etikettering of merken(6): zie PB C 114 van 29.4.1991, blz. 1 (II.B.3)

- Voor het merken te gebruiken taal: Frans

- Bijkomende opschriften: -

11. Wijze van beschikbaarstelling van het product: op de markt van de Gemeenschap

12. Voorgeschreven leveringsstadium: franco bestemming

13. Alternatief leveringsstadium: franco laadhaven

14. a) Laadhaven: -

b) Laadadres: -

15. Loshaven: -

16. Plaats van bestemming: Mgr. Antoine Scopelliti, Eveche, 503 Anbatondrazaka; tel. (261-20) 548 10 12

- doorgangshaven of transitpakhuis: -

- vervoerroute over land: -

17. Leveringstermijn of uiterste leveringstermijn in het voorgeschreven stadium: - eerste termijn: 30.9.2001

- tweede termijn: 28.10.2001

18. Leveringstermijn of uiterste leveringstermijn in het alternatieve stadium: - eerste termijn: 20-31.8.2001

- tweede termijn: 17-30.9.2001

19. Uiterste termijn voor de indiening van de offertes (om 12.00 uur, Brusselse tijd): - eerste termijn: 24.7.2001

- tweede termijn: 21.8.2001

20. Bedrag van de inschrijvingszekerheid: 5 EUR/ton

21. Adres voor de inzending van de offertes en de inschrijvingszekerheden(1): Afdeling Voedselhulp, ter attentie van de heer T. Vestergaard, Gebouw Loi 130, Kamer 7/46, Wetstraat 200, B - 1049 Brussel (alleen op nummer: telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 )

22. Uitvoerrestitutie(4): restitutie toepasselijk op 4.7.2001, vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1302/2001 van de Commissie (PB L 177 van 30.6.2001, blz. 6)

PARTIJ C

1. Actie nr. 109/00

2. Begunstigde(2): EuronAid, Postbus 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; tel. (31-70) 330 57 57; fax (31-70) 364 17 01; telex 30960 EURON NL

3. Vertegenwoordiger van de begunstigde: door de begunstigde aan te wijzen

4. Land van bestemming: Madagaskar

5. Beschikbaar te stellen product: meel van maïs

6. Totale hoeveelheid (aantal ton netto): 60

7. Aantal partijen: 1

8. Kenmerken en kwaliteit van het product(3)(5): zie PB C 312 van 31.10.2000, blz. 1 (A.11)

9. Verpakking(7): zie PB C 267 van 13.9.1996, blz. 1 (2.1 A 1.a, 2.a en B.4)

10. Etikettering of merken(6): zie PB C 114 van 29.4.1991, blz. 1 (II.B.3)

- Voor het merken te gebruiken taal: Frans

- Bijkomende opschriften: -

11. Wijze van beschikbaarstelling van het product: op de markt van de Gemeenschap

12. Voorgeschreven leveringsstadium: franco bestemming

13. Alternatief leveringsstadium: franco laadhaven

14. a) Laadhaven: -

b) Laadadres: -

15. Loshaven: -

16. Plaats van bestemming: Mgr. Antoine Scopelliti, Eveche, 503 Anbatondrazaka; tel. (261-20) 548 10 12

- doorgangshaven of transitpakhuis: -

- vervoerroute over land: -

17. Leveringstermijn of uiterste leveringstermijn in het voorgeschreven stadium: - eerste termijn: 30.9.2001

- tweede termijn: 28.10.2001

18. Leveringstermijn of uiterste leveringstermijn in het alternatieve stadium: - eerste termijn: 20-31.8.2001

- tweede termijn: 17-30.9.2001

19. Uiterste termijn voor de indiening van de offertes (om 12.00 uur, Brusselse tijd): - eerste termijn: 24.7.2001

- tweede termijn: 21.8.2001

20. Bedrag van de inschrijvingszekerheid: 5 EUR/ton

21. Adres voor de inzending van de offertes en de inschrijvingszekerheden(1): Afdeling Voedselhulp, ter attentie van de heer T. Vestergaard, gebouw Loi 130, kamer 7/46, Wetstraat 200, B - 1049 Brussel (alleen op nummer: telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04 )

22. Uitvoerrestitutie(4): restitutie toepasselijk op 4.7.2001, vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1302/2001 van de Commissie (PB L 177 van 30.6.2001, blz. 6)

(1) Aanvullende informatie: Torben Vestergaard (tel. (32-2) 299 30 50, fax (32-2) 296 20 05).

(2) De leverancier neemt zo spoedig mogelijk contact op met de begunstigde of met zijn vertegenwoordiger om na te gaan welke documenten voor verzending zijn vereist.

(3) De leverancier bezorgt aan de begunstigde een certificaat van een officiële instantie, waarin wordt verklaard dat voor het te leveren product de in de betrokken lidstaat geldende stralingsnormen niet zijn overschreden. Op het radioactiviteitsattest moet het gehalte aan caesium 134 en 137 en aan jodium 131 worden vermeld.

(4) Verordening (EG) nr. 259/98 van de Commissie (PB L 25 van 31.1.1998, blz. 39) is van toepassing voor de restitutie bij uitvoer. De in artikel 2 van voornoemde verordening bedoelde datum is de datum die is vermeld in punt 22 van deze bijlage.

De aandacht van de leverancier wordt gevestigd op artikel 4, lid 1, laatste alinea, van genoemde verordening. De kopie van het certificaat wordt onmiddellijk ingediend zodra de uitvoeraangifte is aanvaard (fax (32-2) 296 20 05).

(5) De leverancier legt aan de begunstigde of aan zijn vertegenwoordiger bij de leveringen over:

- een gezondheidscertificaat.

(6) In afwijking van PB C 114 van 29.4.1991 wordt de tekst van punt II.A.3.c) of II.B.3.c) als volgt gelezen: "de vermelding 'Europese Gemeenschap'".

(7) Met het oog op eventueel opnieuw opzakken, dient de leverancier 2 % lege zakken extra te leveren van dezelfde kwaliteit als die waarin het product zich bevindt; op deze lege zakken dient eveneens de vermelding voor te komen, gevolgd door een hoofdletter R.

Top