EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1343

Verordening (EG) nr. 1343/2001 van de Commissie van 3 juli 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 449/2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad wat de steunregeling voor verwerkte producten op basis van groenten en fruit betreft

OJ L 181, 4.7.2001, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 033 P. 96 - 96
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 033 P. 96 - 96
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 033 P. 96 - 96
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 033 P. 96 - 96
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 033 P. 96 - 96
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 033 P. 96 - 96
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 033 P. 96 - 96
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 033 P. 96 - 96
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 033 P. 96 - 96

No longer in force, Date of end of validity: 02/09/2003; stilzwijgende opheffing door 32001R0449

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1343/oj

32001R1343

Verordening (EG) nr. 1343/2001 van de Commissie van 3 juli 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 449/2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad wat de steunregeling voor verwerkte producten op basis van groenten en fruit betreft

Publicatieblad Nr. L 181 van 04/07/2001 blz. 0016 - 0016


Verordening (EG) nr. 1343/2001 van de Commissie

van 3 juli 2001

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 449/2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad wat de steunregeling voor verwerkte producten op basis van groenten en fruit betreft

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad van 28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector verwerkte producten op basis van groenten en fruit(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2699/2000(2), en met name op artikel 6, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Volgens artikel 3, lid 4, onder e), van Verordening (EG) nr. 449/2001 van de Commissie(3) moeten in de contracten de voorwaarden worden vermeld die gelden voor de betaling van het basisproduct door de verwerker aan de telersvereniging, met dien verstande dat elke partij binnen 60 dagen na de leveringsdatum moet zijn betaald.

(2) Voor de nodige flexibiliteit en een gemakkelijker administratief beheer van de regeling dient de uiterste datum voor die betaling te worden vastgesteld op het einde van de tweede maand na de maand van levering. Onder deze gewijzigde bepaling mogen alleen de contracten vallen die na de inwerkingtreding van de onderhavige verordening zijn gesloten.

(3) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor op basis van groenten en fruit verwerkte producten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 3, lid 4, van Verordening (EG) nr. 449/2001 wordt punt e) vervangen door: "e) de voor het basisproduct aan de telersvereniging te betalen prijs, eventueel gedifferentieerd naar variëteit en/of kwaliteit en/of leveringsperiode.

Voor tomaten, perziken en peren moeten in het contract ook het leveringsstadium waarvoor deze prijs geldt en de betalingsvoorwaarden worden vermeld. Elke partij moet binnen twee maanden na het einde van de maand van levering zijn betaald;".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 3 juli 2001.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 297 van 21.11.1996, blz. 29.

(2) PB L 311 van 12.12.2000, blz. 9.

(3) PB L 64 van 6.3.2001, blz. 16.

Top