EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0992

Verordening (EG) nr. 992/2001 van de Commissie van 21 mei 2001 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit

OJ L 138, 22.5.2001, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/992/oj

32001R0992

Verordening (EG) nr. 992/2001 van de Commissie van 21 mei 2001 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit

Publicatieblad Nr. L 138 van 22/05/2001 blz. 0015 - 0015


Verordening (EG) nr. 992/2001 van de Commissie

van 21 mei 2001

betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2190/96 van de Commissie van 14 november 1996 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad wat de toekenning van uitvoerrestituties in de sector groenten en fruit betreft(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 298/2000(2), en met name op artikel 5, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In Verordening (EG) nr. 862/2001 van de Commissie(3) is bepaald voor welke indicatieve hoeveelheden, exclusief de hoeveelheden waarvoor in het kader van voedselhulp certificaten zijn aangevraagd, uitvoercertificaten van het B-stelsel kunnen worden afgegeven.

(2) Volgens de informatie waarover de Commissie op dit ogenblik beschikt, zouden de voor de lopende uitvoerperiode vastgestelde indicatieve hoeveelheden voor appelen binnenkort kunnen worden overschreden. Deze overschrijding zou nadelig zijn voor de goede werking van de uitvoerrestitutieregeling in de sector groenten en fruit.

(3) Om deze situatie te verhelpen, moeten de certificaataanvragen van het B-stelsel worden afgewezen voor na 21 mei 2001 uitgevoerde appelen, zulks tot het einde van de lopende uitvoerperiode,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De aanvragen voor uitvoercertificaten van het B-stelsel voor appelen, die zijn ingediend op grond van artikel 1 van Verordening (EG) nr. 862/2001 en waarvoor de aangifte ten uitvoer van de producten na 21 mei en vóór 14 juni 2001 is aanvaard, moeten worden afgewezen.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 22 mei 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 mei 2001.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 292 van 15.11.1996, blz. 12.

(2) PB L 34 van 9.2.2000, blz. 16.

(3) PB L 122 van 3.5.2001, blz. 8.

Top