EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0987

Verordening (EG) nr. 987/2001 van de Commissie van 21 mei 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1725/92 houdende uitvoeringsbepalingen van de specifieke regeling voor de voorziening van de Azoren en Madeira met producten van de sector varkensvlees

OJ L 138, 22.5.2001, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2001; stilzwijgende opheffing door 32001R1277

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/987/oj

32001R0987

Verordening (EG) nr. 987/2001 van de Commissie van 21 mei 2001 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1725/92 houdende uitvoeringsbepalingen van de specifieke regeling voor de voorziening van de Azoren en Madeira met producten van de sector varkensvlees

Publicatieblad Nr. L 138 van 22/05/2001 blz. 0003 - 0004


Verordening (EG) nr. 987/2001 van de Commissie

van 21 mei 2001

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1725/92 houdende uitvoeringsbepalingen van de specifieke regeling voor de voorziening van de Azoren en Madeira met producten van de sector varkensvlees

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1600/92 van de Raad van 15 juni 1992 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Azoren en Madeira(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2826/2000(2), en met name op artikel 10,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EEG) nr. 1725/92 van de Commissie(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2759/2000(4), zijn wat Madeira betreft de hoeveelheden van de voorzieningsbalans voor producten van de sector varkensvlees vastgesteld waarvoor bij rechtstreekse invoer uit derde landen geen douanerecht wordt toegepast of waarvoor bij leveringen van oorsprong uit andere delen van de Gemeenschap steun wordt verleend.

(2) Om aan de vraag naar varkensvlees, die hoger is gebleken dan in de ramingsbalans voor Madeira voor het verkoopseizoen 2000/2001 was voorzien, te kunnen blijven voldoen, moet Verordening (EEG) nr. 1725/92 worden gewijzigd.

(3) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor varkensvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 1725/92 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 22 mei 2001.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 mei 2001.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 173 van 27.6.1992, blz. 1.

(2) PB L 328 van 23.12.2000, blz. 2.

(3) PB L 179 van 1.7.1992, blz. 95.

(4) PB L 318 van 16.12.2000, blz. 25.

BIJLAGE

"BIJLAGE I

Balans voor de voorziening van Madeira met producten van de sector varkensvlees, voor de periode van 1 juli 2000 tot en met 30 juni 2001

>RUIMTE VOOR DE TABEL>"

Top