EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0039

2000/39/EG: Beschikking van de Commissie van 16 december 1999 houdende wijziging van bijlage B bij Richtlijn 90/429/EEG van de Raad tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften van toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in sperma van varkens en de invoer daarvan (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 4507) (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 13, 19.1.2000, p. 21–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 028 P. 172 - 172
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 028 P. 172 - 172
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 028 P. 172 - 172
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 028 P. 172 - 172
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 028 P. 172 - 172
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 028 P. 172 - 172
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 028 P. 172 - 172
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 028 P. 172 - 172
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 028 P. 172 - 172
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 030 P. 246 - 246
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 030 P. 246 - 246
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 042 P. 21 - 21

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; stilzwijgende opheffing door 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/39(1)/oj

32000D0039

2000/39/EG: Beschikking van de Commissie van 16 december 1999 houdende wijziging van bijlage B bij Richtlijn 90/429/EEG van de Raad tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften van toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in sperma van varkens en de invoer daarvan (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 4507) (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 013 van 19/01/2000 blz. 0021 - 0021


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 16 december 1999

houdende wijziging van bijlage B bij Richtlijn 90/429/EEG van de Raad tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften van toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in sperma van varkens en de invoer daarvan

(kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 4507)

(Voor de EER relevante tekst)

(2000/39/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 90/429/EEG van de Raad van 26 juni 1990 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften van toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in sperma van varkens en de invoer daarvan(1), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 1999/608/EG(2), en met name op artikel 17,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Voor de ziekte van Aujeszky wordt een periode van 30 dagen na de beëindiging van de reiniging en de desinfectie van het bedrijf, na verwijdering van een verdachte partij, als veilig beschouwd.

(2) Hoofdstuk I, punt 4), onder b), van bijlage B bij Richtlijn 90/429/EEG moet derhalve worden gewijzigd.

(3) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

In hoofdstuk I, punt 4, van bijlage B bij Richtlijn 90/429/EEG wordt littera b) vervangen door:

"in de voorafgaande 30 dagen zijn geen klinische, pathologische of serologische aanwijzigingen voor de ziekte van Aujeszky geconstateerd".

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 16 december 1999.

Voor de Commissie

David BYRNE

Lid van de Commissie

(1) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 62.

(2) PB L 242 van 14.9.1999, blz. 20.

Top