EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1724

Verordening (EG) nr. 1724/1999 van de Commissie van 2 augustus 1999 inzake de levering van granen als voedselhulp

OJ L 203, 3.8.1999, p. 20–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1724/oj

31999R1724

Verordening (EG) nr. 1724/1999 van de Commissie van 2 augustus 1999 inzake de levering van granen als voedselhulp

Publicatieblad Nr. L 203 van 03/08/1999 blz. 0020 - 0024


VERORDENING (EG) Nr. 1724/1999 VAN DE COMMISSIE

van 2 augustus 1999

inzake de levering van granen als voedselhulp

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1292/96 van de Raad van 27 juni 1996 betreffende het voedselhulpbeleid en het beheer van de voedselhulp en van de specifieke acties ter ondersteuning van de voedselzekerheid(1), en met name op artikel 24, lid 1, onder b),

(1) Overwegende dat bij deze verordening de lijst van de landen en organisaties die in aanmerking komen voor Gemeenschapssteun en de algemene criteria voor het vervoer van de voedselhulp na het fob-stadium zijn vastgesteld;

(2) Overwegende dat de Commissie, ingevolge een aantal besluiten met betrekking tot de verlening van voedselhulp, aan bepaalde begunstigden graan heeft toegewezen;

(3) Overwegende dat dit product moet worden geleverd overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EG) nr. 2519/97 van de Commissie van 16 december 1997 tot vaststelling van algemene voorschriften op grond van Verordening (EG) nr. 1292/96 van de Raad voor de beschikbaarstelling van als communautaire voedselhulp te leveren producten(2); dat met name de leveringstermijnen en -voorwaarden om de aan de levering verbonden kosten te bepalen, dienen te worden vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In het kader van de communautaire voedselhulp worden in de Gemeenschap granen beschikbaar gesteld voor levering aan de in de bijlage vermelde begunstigden met inachtneming van Verordening (EG) nr. 2519/97 en de in de bijlage vermelde voorwaarden.

De inschrijver wordt geacht kennis te hebben genomen van alle geldende algemene en bijzondere voorwaarden. Elk ander in zijn offerte gemaakte beding of voorbehoud is nietig.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 2 augustus 1999.

Voor de Commissie

Monika WULF-MATHIES

Lid van de Commissie

(1) PB L 166 van 5.7.1996, blz. 1.

(2) PB L 346 van 17.12.1997, blz. 23.

BIJLAGE

Voetnoten

PARTIJ A

1. Actie nr.: 635/97 (A1); 703/97 (A2)

2. Begunstigde(2): Euronaid, Postbus 12, 2501 CA Den Haag, Nederland tel.: (31-70) 33 05 757; fax: 36 41 701; telex: 30960 EURON NL

3. Vertegenwoordiger van de begunstigde: door de begunstigde aan te wijzen

4. Land van bestemming: Haïti

5. Beschikbaar te stellen product: meel van zachte tarwe

6. Totale hoeveelheid (aantal ton netto): 444

7. Aantal partijen: 1 in 2 delen (A1: 260 ton; A2: 184 ton)

8. Kenmerken en kwaliteit van het product(3)(5): zie PB C 114 van 29.4.1991, blz. 1 (II. B. 1.a)

9. Verpakking(7)(8): Zie PB C 267 van 13.9.1996, blz. 1 (2.2 A. 1.d, 2.d) en B.4)

10. Etikettering of merken(6): zie PB C 114 van 29.4.1991, blz. 1 (II.B.3)- Voor het merken te gebruiken taal: Frans

- Bijkomende opschriften: -

11. Wijze van beschikbaarstelling van het product: op de markt van de Gemeenschap

12. Voorgeschreven leveringsstadium: franco laadhaven

13. Alternatief leveringsstadium: -

14. a) Laadhaven: -

b) Laadadres: -:

15. Loshaven: -

16. Plaats van bestemming: -- doorgangshaven of transitpakhuis: -

- vervoerroute over land: -

17. Leveringstermijn of uiterste leveringstermijn in het voorgeschreven stadium: - eerste termijn: van 6 tot 26.9.1999

- tweede termijn: van 20.9 tot 10.10.1999

18. Leveringstermijn of uiterste leveringstermijn in het alternatieve stadium: - eerste termijn: -

- tweede termijn: -

19. Uiterste termijn voor de indiening van de offertes (om 12.00 uur, Brusselse tijd): - eerste termijn: 17.8.1999

- tweede termijn: 31.8.1999

20. Bedrag van de inschrijvingszekerheid: 5 EUR/ton

21. Adres voor de inzending van de offertes en de inschrijvingszekerheden(1): Afdeling Voedselhulp, ter attentie van heer T. Vestergaard, gebouw Loi 130, kamer 7/46, Wetstraat 200, B - 1049 Brussel; alleen op nummer: telex: 25670 AGREC B, fax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04

22. Uitvoerrestitutie(4): restitutie toepasselijk op 31.7.1999, vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1383/1999 van de Commissie (PB L 163 van 29.6.1999, blz. 3)

PARTIJ B

1. Actie nr.: 633/97 (B1); 705/97 (B2)

2. Begunstigde(2): Euronaid, Postbus 12, NL - 2501 CA Den Haag, Nederland tel.: (31-70) 33 05 757; fax: 36 41 701; telex: 30960 EURON NL

3. Vertegenwoordiger van de begunstigde: door de begunstigde aan te wijzen

4. Land van bestemming: Haïti

5. Beschikbaar te stellen product: volwitte rijst (productcode 1006 30 92 99/00, 1006 30 94 99/00, 1006 30 96 99/00, 1006 30 98 99/00 )

6. Totale hoeveelehid (aantal ton netto): 1120

7. Aantal partijen: 1 in 2 delen (A1: 560 ton; A2: 560 ton)

8. Kenmerken en kwaliteit van het product(3)(5): zie PB C 114 van 29.4.1991, blz. 1 (II.A.1.f))

9. Verpakking(7)(8): zie PB C 267 van 13.9.1996, blz. 1 (1.0 A.1.c), 2.c) en B.6)

10. Etikettering of merken(6): zie PB C 114 van 29.4.1991, blz. 1 (II.A.3)- Voor het merken te gebruiken taal: Frans

- Bijkomende opschriften: -

11. Wijze van beschikbaarstelling van het product: op de markt van de Gemeenschap

12. Voorgeschreven leveringsstadium: franco laadhaven

13. Alternatief leveringsstadium: -

14. a) Laadhaven: -

b) Laadadres: -:

15. Loshaven: -

16. Plaats van bestemming: -- doorgangshaven of transitpakhuis: -

- vervoerroute over land: -

17. Leveringstermijn of uiterste leveringstermijn in het voorgeschreven stadium: - eerste termijn: van 6 tot 26.9.1999

- tweede termijn: van 20.9 tot 10.10.1999

18. Leveringstermijn of uiterste leveringstermijn in het alternatieve stadium: - eerste termijn: -

- tweede termijn: -

19. Uiterste termijn voor de indiening van de offertes (om 12.00 uur, Brusselse tijd): - eerste termijn: 17.8.1999

- tweede termijn: 31.8.1999

20. Bedrag van de inschrijvingszekerheid: 5 EUR/ton

21. Adres voor de inzending van de offertes en de inschrijvingszekerheden(1): Afdeling Voedselhulp, ter attentie van de heer T. Vestergaard, gebouw Loi 130, kamer 7/46, Wetstraat 200, B - 1049 Brussel; alleen op nummer: telex: 25670 AGREC B, fax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04

22. Uitvoerrestitutie(4): restitutie toepasselijk op 31.7.1999, vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1383/1999 van de Commissie (PB L 163 van 29.6.1999, blz. 3)

PARTIJ C

1. Actie nr.: 709/97

2. Begunstigde(2): Ethiopië

3. Vertegenwoordiger van de begunstigde: Food Security Unit of the European Communities, Addis Ababa, P.O. Box 5570. Tel: (251-1) 61 09 12, fax: 61 26 55

4. Land van bestemming: Ethiopië

5. Beschikbaar te stellen product: zachte tarwe

6. Totale hoeveelheid (aantal ton netto): 16150

7. Aantal partijen: 1

8. Kenmerken en kwaliteit van het product(3)(5): zie PB C 114 van 29.4.1991, blz. 1 (II.A.1.a))

9. Verpakking(7): zie PB C 267 van 13.9.1996, blz. 1 (1.0 A.1.a), 2.a) en B.3)

10. Etikettering of merken(6): Engels- Voor het merken te gebruiken taal: -

- Bijkomende opschriften: -

11. Wijze van beschikbaarstelling van het product: op de markt van de Gemeenschap

12. Voorgeschreven leveringsstadium(9): franco bestemming

13. Alternatief leveringsstadium: franco laadhaven - fob gestuwd en "trimmed"

14. a) Laadhaven: -

b) Laadadres: -:

15. Loshaven(10): Djibouti

16. Plaats van bestemming: EFSR warehouse Mekelle. Contact: Ato Samuel Tumoro tel.: (251-1) 51 71 62, fax: 51 83 63 - doorgangshaven of transitpakhuis: -

- vervoerroute over land: -

17. Leveringstermijn of uiterste leveringstermijn in het voorgeschreven stadium: - eerste termijn: 31.10.1999

- tweede termijn: 14.11.1999

18. Leveringstermijn of uiterste leveringstermijn in het alternatieve stadium: - eerste termijn: van 6 tot 12.9.1999

- tweede termijn: van 20 tot 26.9.1999

19. Uiterste termijn voor de indiening van de offertes (om 12.00 uur, Brusselse tijd): - eerste termijn: 17.8.1999

- tweede termijn: 31.8.1999

20. Bedrag van de inschrijvingszekerheid: 5 EUR/ton

21. Adres voor de inzending van de offertes en de inschrijvingszekerheden(1): Afdeling Voedselhulp, ter attentie van de heer T. Vestergaard, gebouw Loi 130, kamer 7/46, Wetstraat 200, B - 1049 Brussel; alleen op nummer: telex 25670 AGREC B, fax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04

22. Uitvoerrestitutie(4): restitutie toepasselijk op 31.7.1999, vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1383/1999 van de Commissie (PB L 163 van 29.6.1999, blz. 3)

(1) Aanvullende informatie: André Debongnie (tel.: (32 2) 295 14 65) of Torben Vestergaard (tel.: (32 2) 299 30 50).

(2) De leverancier neemt zo spoedig mogelijk contact op met de begunstgde of zijn vertegenwoordiger om na te gaan welke documenten voor de verzending zijn vereist.

(3) De leverancier bezorgt aan de begunstigde een certificaat van een officiële instantie, waarin wordt verklaard dat voor het te leveren product de in de betrokken lidstaat geldende stralingsnormen niet zijn overschreden. Op het radioactiviteitsattest moet het gehalte aan caesium 134 en 137 en aan jodium 131 worden vermeld.

(4) Verordening (EG) nr. 259/98 van de Commissie (PB L 25 van 31.1.1998, blz. 39) is van toepassing voor de restitutie bij uitvoer. De in artikel 2 van voornoemde verordening bedoelde datum is de datum die is vermeld in punt 22 van deze bijlage.

De aandacht van de leverancier wordt gevestigd op artikel 4, lid 1, laatste alinea, van genoemde verordening. De kopie van het certificaat wordt onmiddellijk ingediend zodra de uitvoeraangifte is aanvaard (fax: (32 2) 296 20 05).

(5) De leverancier legt aan de begunstigde of aan zijn vertegenwoordiger bij de levering de volgende bescheiden over:

- plantengezondheidscertificaat,

- partij C: bewijs van beroking

(6) In afwijking van PB C 114 van 29 april 1991 wordt de tekst van punt II.A.3.c) of II.B.3.c) als volgt gelezen: "de vermelding 'Europese Gemeenschap'".

(7) Met het oog op eventueel opnieuw opzakken, dient de leverancier 2 % lege zakken extra te leveren van dezelfde kwaliteit als die waarin het product zich bevindt; op deze lege zakken dient eveneens de vermelding voor te komen, gevolgd door een hoofdletter R.

(8) De goederen worden verscheept in containers van 20 voet op de condities FCL/FCL.

De leverancier draagt de kosten voor het leveren van de containers, gestapeld in de terminal van de laadhaven. De begunstigde neemt alle verdere laadkosten voor zijn rekening, inclusief de kosten voor het weghalen van de containers uit de terminal.

De leverancier overhandigt aan de vertegenwoordiger van de begunstigde een paklijst met de volledige inhoud van elke container, met opgave van het aantal zakken per actienummer zoals aangegeven in het bericht van inschrijving.

De leverancier moet elke container afsluiten met een genummerd slot (Oneseal, Sysko, Locktainer 180 of soortgelijke veiligheidssluiting), waarvan het nummer moet worden meegedeeld aan de vertegenwoordiger van de begunstigde.

(9) Onverminderd het bepaalde in artikel 14, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2519/97 mogen gecharterde schepen niet voorkomen op een van de vier recentste kwartaallijsten van aangehouden voertuigen die overeenkomstig het Memorandum van overeenstemming van Parijs inzake toezicht door de havenstaat (Richtlijn 95/21/EG van de Raad (PB L 157 van 7.7.1995, blz. 1)) worden gepubliceerd.

(10) Het opzakken moet in loshaven geschieden.

Top